Rik Jungmann

---

Persbericht
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

Alternatief voor Verdiepingen

Wijdemeren, 10 april 2006

Het nieuwe college doet voorstellen om het verdiepingenplan onnodig te maken. De gemeente vraagt andere instanties om mee te werken.

Als u niet weet waar dit persbericht over gaat, lees dan Verdiepingenplan in een notendop van 13-3-2004.

Heel in het kort. De provincie en DWR (dat nu Waternet schijnt te heten) willen het slib uit de Loosdrechtse Plassen verwijderen door grote gaten te zuigen en het zand te verkopen voor bijv. wegenbouw. De gemeente Wijdemeren wil dat niet, omdat men bevreesd is voor schade aan oevers en eilanden, onvoorspelbare effecten op de plassen en schade aan de toeristische aantrekkingskracht als er langudrig zand wordt gezogen. Over die kwestie wordt nu al enige jaren touwgetrokken.

Persbericht

Wijdemeren presenteert alternatieven voor verdiepingen

Het college van burgermeester en wethouders bepleit 10 alternatieve maatregelen voor het aanleggen van verdiepingen in de Loosdrechtse Plassen. Deze voorstellen om het doorzicht van de Loosdrechtse Plassen te verbeteren en de baggerproblematiek aan te pakken staan in de onlangs vastgestelde startnotitie "Alternatieve maatregelen voor aanleg verdiepingen". Met deze notitie wil de gemeente betrokken partners vragen om hun commitment en inzet om de maatregelen uit te voeren.

Het college doet de volgende voorstellen:

1. De gemeente wil een meer slagvaardige en uitvoeringsgerichte organisatie creëren:
het grote aantal betrokkenen werkt nu remmend op het proces, daarom is het nodig een meer slagvaardige werkwijze te kiezen;

2a. AGV (het Hoogheemraadschap) beëindigt de (ongezuiverde) toevoer van het wateroverschot uit de Bethunepolder;

2b. AGV en Waternet investeren in onderzoek naar technologische maatregelen voor het verder defosfateren van inlaatwater;

3.  Gemeente Wijdemeren en AGV zetten in op het terugdringen van het wateroverschot van het oostelijk achterland;

4.  De gemeente is voorstander van het in werking houden of (opnieuw) in werking brengen van de bestaande ontwateringsdepots en treedt wanneer nodig voorwaardenscheppend op;

5.  De gemeente verleent medewerking aan het inrichten van nieuwe depotlocaties, waarbij nuttige toepassing van bagger kan plaatsvinden;

6. De gemeente spant zich in om met inzet van alle betrokkenen zweefbagger te verwijderen;

7.  De gemeente spant zich in om met inzet van alle betrokkenen in te grijpen in de visstand;

8.  De gemeente dringt aan op nader onderzoek naar het oprichten van wind- en golfbrekende werken en zal hiervoor voorwaardenscheppend optreden;

9.  De gemeente dringt aan op nader onderzoek naar de effecten van de toenemende recreatievaart op de opwerveling van slib en invloed op de fosfaatbelasting en de mogelijke maatregelen daartegen.

Voorstel 10: samen verder

Het tiende voorstel van de gemeente is overheden en belangenorganisatie uit te nodigen om samen tot uitvoering van de voorgestelde maatregelen te komen zodat de Loosdrechtse Plassen in 2015 voldoen aan de komende ecologische normen van de Europese Kader Richtlijn Water.

Alternatieven zoeken

Begin 2005 heeft de gemeente Wijdemeren besloten geen medewerking te verlenen aan het plan om verdiepingen in de Loosdrechtse Plassen aan te leggen. Dit plan was door het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht ingebracht om de waterkwaliteit van deze plassen te verbeteren. Volgens AGV is het water te troebel door zogenoemde zwevende slibdeeltjes, mede veroorzaakt door een hoge fosfaatbelasting. In totaal zouden er drie putten van totaal 120 hectare met een gemiddelde diepte van 14 meter komen. Deze putten zouden dan gaan werken als "slibvangen". Het college en de raad vinden het verdiepen van de plassen een te ingrijpend en onomkeerbaar proces. Ook is het te onzeker of het doel, vermindering van de zweefbagger en dus vermeerdering van het doorzicht, bereikt wordt.

Het college heeft samen met een wetenschappelijke begeleidingscommissie Loosdrechtse Plassen en een Onafhankelijk Baggerplatform Loosdrecht gezocht naar alternatieven voor de verdiepingen om een oplossing te vinden voor de baggerproblematiek en om aan de komende Europese normen te kunnen voldoen. Het resultaat is de startnotitie. De commissie R&E bespreekt deze op 26 april a.s. Belangstellenden kunnen de notitie downloaden via www.wijdemeren.nl . Zoek in het Digitaal Loket op: Alternatieven voor verdiepingen.

Wat vooraf ging

Het verdiepingenplan begint een enorm dossier te worden. Zoeken in het archief van de WWK levert onderstaande lijst op. De lijst is al door ons uitgedund. Uitzendingen van Wijdemeren Actueel, de enquete van de G&E, de poll van de WWK, de gondelvaart, de verkeizingsprogramma's, reacties van particulieren, etc. waarin het verdiepingenplan ook voorkwam zijn al verwijderd.

DWR vist in troebel water 7-9-2005
Niet Baggeren, jammer, jammer 23-2-2005
Verdiepingenplan in een notendop 13-3-2004
Complot-theorie 2-6-2005
Plassenplan: Professorenruzie 28-4-2005
Botsing over Baggeren 24-2-2005
Provincie dendert door 13-5-2005
Deskundigen voor Verdiepingenplan 26-8-2005
Kade zakt weg. Verdiepingen? 11-1-2005
Baggerdepot aangeboden 20-9-2004
Provincie: overleg Uitgesteld 7-6-2005
Moens: Wijdemeren wees Sportief 14-4-2005
PvdA start Lobby Prov. Staten 14-4-2005
Reacties n.a.v. verdiepingen 14-3-2004
DWR: Nog één keer... 6-4-2004
PvdA: B&W sprak te vroeg 29-1-2004
Besluit baggeren vertraagd 8-10-2004
Inspraak baggeren: sfeer 11-3-2004
Inspraak DBL in Haarlem 28-4-2005
Baggeren: Schimmenspel 19-2-2004
Baggervergadering uitgesteld 25-3-2004
Baggeren: Spoken zien 4-3-2004
Baggeren: GS antwoordt 4-3-2004
Moens zet B&W voor 't blok 10-3-2004
CDA overlegt met Provincie 26-4-2005
Wijdemeren: Niet Baggeren 20-2-2005
Doorspoelen Plassen Zinloos 16-4-2005
Troebel Water
Baggerdebat en primeurs 21-4-2004
DBL: Bus naar Provincie 22-4-2005
Bijl: Provincie niet Netjes 29-4-2005
Aanbesteding Baggeren gestart! 10-9-2004
Wijdemeren: niet verdiepen 25-2-2005
Loenen ligt ook Dwars 28-5-2005
Hilbrand nam een Slok 2-5-2005
Provincie over Herstelplan 6-6-2005
Baggeren zinvol 26-2-2004
Ruimte & Economie 8-4-2004
Geen € 35, maar € 350...? 16-3-2004
Provincie wil toch Verdiepen 13-4-2005


De wekelijkse nieuwsbrief Zonnig Windstil 11º Naar volgende bericht