Rik Jungmann

Reactie / Utrechts Nieuwsblad
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 ...

Kade zakt weg. Gevolg Verdiepingen?

Wijdemeren, 1 januari 2005. Tineke Franssen, de voorzitter van Dorpsbelangen Loosdrecht, zond drie stukken uit het Utrechts Nieuwsblad in, waarin beschreven wordt welke gevolgen het uitdiepen van de Loosdrechtse Plassen kan hebben.

Waar gaat het over?

De essentie van de discussie rond het verdiepingenplan staat in de plaatjes hieronder. (De plaatjes zijn varianten op het plaatje in de brochure van DWR.) Op 10 maart vorig jaar werd er een bewogen informatieavond over de plannen gehouden. Toen hielden de voor- en tegenstanders elkaar redelijk in evenwicht.

Links de visie van DWR en de provincie NH. Door uitdiepen en zandwinning krijgt het slib de kans om langzaam naar de bodem te zakken en worden de plassen schoner.

Rechts de visie van de gemeente WDM en DBL. Door het uitdiepen en de zandwinning worden de oevers instabiel en zullen deze inzakken. Bovendien zal de golfslag op de plassen toenemen.


Dit gebeurt er volgens DWR c.s.

Dit gebeurt er volgens de Gemeente c.s.

Reactie

Ter informatie.

Groet, Tineke Franssen
Dorpsbelangen Loosdrecht


Potterskade zakt in zandwinplas

WOERDEN Door Iman Vroman Een deel van de Potterskade bij de Woerdense
uitbreidingswijk Waterrijk is onder de golven verdwenen. De kans bestaat dat
een nog groter stuk het zal begeven. Bij de bouw van de wijk en de aanleg
van twee grote waterplassen kreeg de kade een beschermde status.
Ongeveer veertig meter kade bleek gistermorgen verdwenen. Woensdagavond
verzakte al een eerste deel, vertelt projectleider Post van Ballast Nedam.
Dat bedrijf wint zand in de plassen aan de oostelijke rand van Woerden.
Naast het 'gat' ligt nog een stuk kade van tientallen meters dat ook niet
erg stabiel meer lijkt. De komende dagen wordt bekeken hoe dit deel zich
houdt.
De bedoeling is maandag te beginnen met een onderzoek naar de oorzaak. Het
gebied is sinds gisteren met hekken afgesloten.
Hoe de kade weg kon zakken, is nu nog onduidelijk. Bij de plek van de
'doorbraak' was Ballast Nedam begin deze week wel bezig nog een laag zand
van ongeveer vijf meter weg te zuigen. Op die manier zou een gelijkmatig
onderwater-talud moeten ontstaan, legt Post uit. Tijdens het werk zag de
schipper van de zandzuiger bellen naar boven komen in de plas. Kort daarna
zakte het eerste stuk kade krakend weg. Waar woensdagmorgen nog een
ogenschijnlijk stabiele kade met bomen en struiken lag, is het nu acht meter
diep, zegt medewerker Pouw van de gemeentelijke afdeling nieuwe werken. De
voor recreatie bestemde plas, waar de zandzuiger ligt, is in het midden 35
meter diep. Volgens Post loopt de bodem naar de oevers en de Potterskade in
een helling van ongeveer 20 graden omhoog.
De Potterskade staat te boek als een cultuurhistorisch waardevol gebied. Het
herinnert aan de middeleeuwse ontginningen.
Bovendien gelden de bomen, struiken en rietoevers als een gewilde plaats
voor broedvogels. Daarom maakten natuurbeschermers zich sterk voor behoud
van de kade, toen de plannen voor Waterrijk werden gemaakt. Besloten werd
parallel aan de ruig begroeide 'troetelkade' een promenade aan te leggen.
Dat wordt over enkele jaren het domein van wijkbewoners en recreanten; de
Potterskade wordt alleen toegankelijk tijdens natuurexcursies. Wethouder
Verburg (VVD, ruimtelijke ordening) beloofde gisteren dat de kade
'zorgvuldig' hersteld wordt. Op welke manier dat gebeurt, is op dit moment
nog onduidelijk.
Mike Birnage van de vereniging voor veldbiologie KNNV noemt het verlies van
een deel van de kade 'verschrikkelijk jammer'. Het zal jaren duren voor de
natuur zich hersteld heeft, denkt hij.


Monniken gaven naam aan verdronken 'troetelkade'

>WOERDEN Door Iman Vroman
Vele tientallen kilometers polderkade zijn de laatste halve eeuw rond
Woerden onder zand bedolven omdat er huizen moesten worden gebouwd. De
Potterskade, waarvan deze week een fors stuk wegzakte in de zandwinplas bij
Cattenbroek, is een beter lot beschoren.
Ook de Potterskade werd bedreigd door stadsuitbreiding, in dit geval de wijk
Waterrijk. Na jarenlange strijd werd gekozen voor een ándere oplossing. De
kade zou ingepast worden in het ontwerp van Waterrijk.
Waar de Potterskade de bijzondere status van 'troetelkade' aan dankt? Lokale
natuurgroepen hebben de langgerekte oase in de vlakke weilanden altijd
aangeprezen als een bijzonder gebied. In een van de hoge bomen broedde
bijvoorbeeld de buizerd.
En hoewel honderden meters Potterskade intussen grenzen aan een uitgebreide
zandvlakte, waar volgend jaar de eerste huizen van Waterrijk staan, is er
nog steeds sprake van een rijke fauna.
Dat weet Han Cornelisse, lid van de vereniging voor veldbiologie KNNV en
ervaren vogelaar in het gebied. Zeldzame blauwborsten zag hij er. Vier weken
terug spotte Cornelisse bovendien een waterrietzanger, die te boek staat als
een exoot.
Uit het oogpunt van cultuurhistorie is de Potterskade eveneens een geval
apart.
Het smalle lint is de achtergrens van vier verschillende middeleeuwse
ontginningen: de polders Breeveld, Cattenbroek, Snel en Polanen en Haanwijk.
Dat nu juist deze kade het symbool kon worden van de strijd tegen de
voortgaande verstedelijking is misschien ook te danken aan de anekdote dat
in de buurt een klooster heeft gestaan. De naam 'potters' zou verwijzen naar
de monniken die hier vroeger het land bewerkten. Dat staat in de
beschrijving van een dit jaar geopende ANWB-wandelroute, die voor een deel
over de Potterskade voert. Niet over het nu verdronken deel.
Dat wordt, na het beloofde herstel, uitsluitend gebruikt voor
natuurexcursies.


Legakkers Vinkeveen beter beschermd

>DE RONDE VENEN Zeven leg- en rietakkers in de Vinkeveense Plassen krijgen een opknapbeurt.
Het recreatieschap de Vinkveense Plassen heeft dit jaar 100.000 euro
uitgetrokken om de steeds verder wegzakkende eilanden te beschermen.
De werkzaamheden aan de akkers zijn inmiddels in volle gang. Een bouwbedrijf
slaat eerst houten palen en damwanden en vult de nieuwe beschoeiing met
bagger uit de Vinkeveense Plassen. Daarop groeien straks vanzelf weer gras,
elzen en wilgen. Met de nieuwe beschoeiing moeten de akkers er minimaal
twintig jaar tegen kunnen.
De zeven akkers krijgen een zwaardere constructie dan in het verleden is
gebruikt. Enkele akkers die toen zijn gerepareerd, zijn inmiddels verzakt
omdat de materialen te licht bleken. Volgens een woordvoerder van het
recreatieschap gebruikt de aannemer nu zwaarder hout, zwaardere palen en
worden de planken kruislings met elkaar verbonden door stalen kabels.
Wegzakkende legakkers zijn al jaren een probleem op de plassen. Sommige zijn
vrijwel onder water verdwenen. Een van de oorzaken is dat de kades in
slechte staat verkeren. Vooral bootbezitters richten aanzienlijke schade
aan, maar de golfslag van het water is de grootste boosdoener. Voorts moeten
bomen gesnoeid worden om te voorkomen dat ze omvallen en de kades vernielen.

Het recreatieschap wil de legakkers graag behouden vanwege de
cultuurhistorische waarde. Op de akkers legden turfstekers de turf te drogen
voordat ze die in de dorpen verkochten als brandstof. Maar het onderhouden
kost het recreatieschap veel geld. Berekeningen in 2000 wijzen uit dat er
zo'n anderhalf miljoen euro nodig is om de kades van alle eilanden te
repareren. Zoveel geld is er niet. Tot 2008 is er jaarlijks 100.000 euro
voor het herstel uitgetrokken.


De wekelijkse nieuwsbrief Half bewolktWindstil10º Naar volgende bericht