Rik Jungmann

Douwe van Essen

Gooi- en Eemlander/WWK
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 ...

Doorspoelen Plassen Zinloos

Loosdrecht, 16 april 2005. De gemeente kreeg het advies om de Loosdrechtse Plassen door te spoelen in plaats van te verdiepen. Het Waterloopkundig laboratorium rekende eraan en vindt dat zinloos en schadelijk.

Advies Prof. De Vries: Doorspoelen beter


Professor De Vries tijdens
de commissievergadering.

Op 25 februari van dit jaar liet de gemeente een persbericht uitgaan, waarin een advies stond van professor De Vries, de adviseur van de gemeente Wijdemeren. Dat advies ondersteunde het standpunt van de gemeente om het verdiepingenplan niet uit te voeren, tegen de zin van de provincie en het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht (AGV), maar de plassen door te spoelen met water uit het Amsterdam- Rijnkanaal. Een jaar geleden, op 21 april, zat Professor De Vries achter de collegetafel om in de commissie Ruimte en Economie namens het college adviezen te geven over de onwenselijkheid en de gevaren van de uitvoering van het verdiepingenplan.

Deel persbericht 25 februari 2005

Advies professor de Vries
Het college baseert zijn standpunt op het ingewonnen advies van professor De Vries, hoogleraar hydrologie en hydrogeologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij concludeert: “dat het niet evident is dat de methode het slib in de plassen zal verminderen”. Ook de gevolgen op de lange termijn, zoals het verzakken van huizen en eilanden zijn niet te voorspellen terwijl het plan voor de natuur onomkeerbaar is. Om toch tot een oplossing van het probleem te komen wil het college in de stuurgroep Loosdrecht Plassen aandacht vragen voor het aangeboden alternatief van professor De Vries . Om de slibconcentratie te laten dalen stelt hij voor de Loosdrechtse Plassen jaarlijks met water uit het Amsterdam-Rijnkanaal door te spoelen. Het college zou de werkzaamheid van dit alternatief graag nader laten onderzoeken. Bovendien moet een actief baggerbeleid gevoerd gaan worden om het baggerprobleem op te lossen. Bijvoorbeeld door de mogelijkheid te scheppen voor het aanleggen van baggerdepots.

WLD: Doorspoelen volstrekt Zinloos

Vandaag opent de Gooi- en Eemlander met een stuk van Ed Brouwer waarin het Waterloopkundig Laboratorium Delft (WLD) de vloer aanveegt met dat advies. AGV deed precies wat het college van B&W in het persbericht vroeg, namelijk nader onderzoek naar het alternatief van professor De Vries. Het resultaat is vernietigend voor dat advies.

Het doorspoelen van de plassen met water uit het Amsterdam-Rijnkanaal via de Vuntusplas is volgens het WLD absoluut geen alternatief. De waterkwaliteit zou er niet door verbeteren, maar verslechteren, omdat de samenstelling van het ingelaten water totaal anders is dan het water dat zich nu in de plassen bevindt, zo stelt het WLD. Het gevolg zal zijn dat de oorspronkelijke natuur van de plassen er niet mee te herstellen is, iets wat met verdiepingen wel gebeurt. Met doorspoelen via de Vuntusplas zou het doorzicht in die plas wel enigszins verbeteren, maar het effect op de Loosdrechtse Plassen zal, vanwege de omvang van die plassen, nihil zijn.


De wekelijkse nieuwsbrief RegenMatige wind Naar volgende bericht