... ...

Rik Jungmann

Douwe van Essen

Wijdemeerse Webkrant
Naar vorig bericht

Naar de home-page

Naar volgende bericht

Baggerdebat en primeurs

Wijdemeren, 21 april 2004. Vanavond sprak de commissie Ruimte en Economie over het verdiepingenplan. Een besluit over de het standpunt van het college kwam echter niet tot stand.


V.l.n.r: de heer De Zeeuw, Prof. de Vries, wethouder Yvonne Siemons, burgemeester Don Bijl, wethouder Bert Nagel en wethouder Wim Neef.

Het college liet zich bij staan door twee deskundigen, die eerder een rapport schreven over het verdiepingenplan. De heer De Zeeuw en Prof. Dr. J.J. de Vries, hoogleraar Hydrologie. Eerder zei het college nee tegen de plannen. Inmiddels staat de deur weer op een kier, hetgeen de hele avond in de discussie rondzong als "Nee, tenzij" of "Ja, mits". Het college heeft een groot aantal voorwaarden gesteld waaraan voldaan moet worden wil het eventueel medewerking geven aan wijziging van het bestemmingsplan, nodig voor het verdiepen van de plassen. Die voorwaarden speelden een sleutelrol in het debat.

De partijen kregen na elkaar de mogelijkheid om hun standpunt uiteen te zetten. De grootste (CDA) eerst, de kleinste (D66) laatst.

Jan Pieneman (CDA) opende de rij. Hij vatte de gang van zaken tot nu toe samen en stelde aanvullende vragen, waaronder een vraag over de tijd die een bestemmingswijziging zou kosten. Hieruit kon opgemaakt worden dat het CDA mogelijk bereid was om de bestemming te wijzigen (en dus te verdiepen). Toch nam de partij geen helder standpunt in.


Ernst Kasteleijn

Ernst Kasteleijn (VVD) was klip en klaar. De VVD wil niet verdiepen, tenzij aan de zeer strikte voorwaarden van het college voldaan wordt. Wel vindt de partij dat er gebaggerd moet worden. Om de kosten van het baggeren te betalen wil de VVD vaarbelasting heffen en de eigenaren van water een reinigingsplicht opleggen. Over het optreden van gedeputeerde Albert Moens tijdens de inspraakavond had de VVD geen goed woord over. "Wij zijn niet bang voor een aanwijzing van de heer Moens. Hij heeft zijn hand overspeeld, want er is geen "bepaald algemeen belang" waar hij de aanwijzing op kan funderen.

De complete bijdrage van de VVD is op de website van de partij te lezen.


André Spils en Tineke Franssen als duo.
Ieder een paragraaf.

DBL kwam met een primeur. Duo presentatie. Om beurten lazen André Spils en Tineke Franssen een hoofdstukje van hun betoog voor. Geen moment liet de partij er twijfel over bestaan dat men tegen het verdiepingenplan is. Volgens DBL is er een lacune in het beheer van de plassen. DWR is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit en het Plassenschap voor de bevaarbaarheid. "Wie is de bakbeheerder? Wie is verantwoordelijk voor het uitbaggeren van de plassen?" DBL wil een aantal voorwaarden van het college aanscherpen. Als afschrikwekkend voorbeeld werd De Wijde Blik opgevoerd. Daar zouden eind jaren zestig bij het zandzuigen hele eilanden verdwenen zijn, verzakten woningen en sloegen delen van de over weg. Er zou een TNO rapport over die situatie te vinden moeten zijn in de archieven van de gemeente Kortenhoef. Albert Moens, de gedeputeerde, werd niet gespaard. Hij werd "ondemocratisch despoot" genoemd door Tineke Franssen. DBL denkt dat het hem alleen maar om het zand te doen is.

Kees Bosdijk (PvdA) had een gedegen verhaal. Hij was tevreden met het proces van inspraak tot nu toe, een initiatief van de PvdA. Het college verweet hij enkele malen in zijn betoog te weinig openheid over de besluitvorming en de bijbehorende argumenten. In feite verweet hij het college vooringenomenheid in dit dossier. Hij zei dat het college zich bestuurlijk gezien in een vreemde positie heeft gemanoeuvreerd, door zich plotseling te onttrekken aan de afspraken, gemaakt in de intentieverklaring. Van het rapport dat de heer De Zeeuw uitbracht aan het college liet hij weinig heel. Tot zijn vreugde was het "nee" van het college veranderd in een "nee, tenzij". Liever zag hij nog een "ja, mits", waarmee de PVDA aangaf voor het verdiepingenplan te zijn.

Henk de Kloet (DBW) zag geen andere goede oplossing dan uitvoering van het verdiepingenplan. Zeker gezien het feit dat de plannen Wijdemeren geen geld kosten. "De Wijde Blik is veel dieper dan waar hier sprake van is. Daar is het water helder en er zijn geen ongewenste effecten. "Dit is de enige goede oplossing. Voor!"


Hilbrand Korver (GL) demonstreert dat de wei onder water komt
te staan als je een gat boort in een bak water.
Jan Pienemann (CDA) kijkt wat angstig naar het dreigende
gereedschap. De bode had Hilbrand een stapel servetten
aangereikt om de waterschade te beperken.

Het was tijd voor de tweede primeur. Hilbrand Korver (GL) gaf een levende demonstratie van wat er gebeurt als je door de veen- en kleilaag gaat graven. Zijn openingszin was dat hij wel van GL is, maar het volstrekt oneens was met het optreden en het standpunt van zijn partijgenoot Albert Moens, hetgeen hem een applausje opleverde. Hij wees er op dat de Loosdrechtse Plassen geen glazen kom zijn die op zichzelf staat, maar dat de plassen in hun omgeving gezien moeten worden. Gewapend met een boormachine en twee bakken water die boven een miniweilandje stonden liet hij zien hoe de polder volloopt als je door de bodem boort. Hij stal de show en kreeg na afloop een daverend applaus. De demonstratie liet aanschouwelijk zien waarom GL tegen het verdiepingenplan is. Eventueel sluit GL zich aan bij het college als aan alle voorwaarden voldaan wordt, maar liever niet.

Nanne Roosenschoon (D66) stelde zich grotendeels achter het college op. Ook stelde deze partij enkele aanvullende voorwaarden. D66 was iets positiever over het verdiepingenplan dan het college. D66 kiest voor "ja, mits".

Na deze ronde werd een half uur geschorst om het college de kans te geven om de grote hoeveelheid vragen te beantwoorden en de extra voorwaarden van de partijen te bekijken.

Na de schorsing bleek dat niet veel opgeleverd te hebben. Wethouder Yvonne Siemons (DBL) gaf aan dat er zoveel vragen gesteld waren dat zij toestemming vroeg om deze schriftelijk te beantwoorden. Dat mocht. Daarmee verdween de kans dat de commissie tot een eindbeslissing zou komen. Prof. de Vries lichtte nog even de inhoud van zijn rapport toe, waarbij enige commissieleden zich ontpopten tot hydrologen in de dop, met complexe theorieën over temperaturen, zijging en ondergrondse stromingen, die zelfs de professor soms het spoor bijster lieten raken. Zijn conclusie was dat er niet verdiept zou moeten worden om een groot aantal redenen.

En toen.... Hoe nu verder?

Kees Bosdijk vroeg naar het standpunt van het CDA omdat deze partij daar nog geen uitsluitsel over had gegeven. Het bleek dat het CDA wachtte op de antwoorden van het college, voor men een standpunt had. De vicieuze  cirkel begon zich te sluiten.

Burgemeester Don Bijl doorbrak de cirkel enigszins door vast te stellen dat de hele commissie de voorwaarden van het college steunde. Met die voorwaarden in de hand gaat het college verder praten met AGV/DWR en de provincie, waarna de raad weer aan zet is. Dat vond iedereen een goed plan, waarna voorzitter Wim Lorjé vrij onverwacht de vergadering om kwart over tien kon sluiten.


De wekelijkse nieuwsbrief Zoeken in het archief 1996 - 2004 Reageer op dit bericht .
Naar de home-page Half bewolktMatige wind18ş Naar volgende bericht