Rik Jungmann

Gemeente Wijdemeren
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 ...

Wijdemeren: niet verdiepen

Wijdemeren, 25 februari 2005. De gemeente liet gisteren een persbericht uitgaan, om nogmaals te onderstrepen dat men het verdiepingenplan niet wenst uit te voeren.

Persbericht

Wijdemeren wil geen verdiepingen
College gesteund door raad in standpunt verdiepingen Loosdrechtse Plassen

Zes van de zeven fracties van de commissie Ruimte en Economie steunen het voorstel van het college om geen wijziging van het bestemmingsplan in gang te zetten om verdiepingen in de Loosdrechtse Plassen mogelijk te maken. Reden van dit besluit is dat het verdiepen van de plassen een te ingrijpend en onomkeerbaar proces is. Ook is het onzeker is of het doel, vermindering van de zweefbagger en dus vermeerdering van het doorzicht, bereikt wordt.

Het verdiepen van de Loosdrechtse Plassen is een project van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht om in de toekomst te voldoen aan de Europese richtlijnen. Volgens de richtlijnen is het water te troebel door zogenoemde zwevende slibdeeltjes. Door het graven van drie verdiepingen van gemiddeld 14 meter diep met een totale oppervlakte van 240 voetbalvelden, zou het zwevende slib in de verdiepingen moeten afzinken. Ook zouden de “gaten” dienst kunnen doen als depot voor de overtollige bagger uit de jachthavens.

Advies professor de Vries
Het college baseert zijn standpunt op het ingewonnen advies van professor De Vries, hoogleraar hydrologie en hydrogeologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij concludeert: “dat het niet evident is dat de methode het slib in de plassen zal verminderen”. Ook de gevolgen op de lange termijn, zoals het verzakken van huizen en eilanden zijn niet te voorspellen terwijl het plan voor de natuur onomkeerbaar is. Om toch tot een oplossing van het probleem te komen wil het college in de stuurgroep Loosdrecht Plassen aandacht vragen voor het aangeboden alternatief van professor De Vries . Om de slibconcentratie te laten dalen stelt hij voor de Loosdrechtse Plassen jaarlijks met water uit het Amsterdam-Rijnkanaal door te spoelen. Het college zou de werkzaamheid van dit alternatief graag nader laten onderzoeken. Bovendien moet een actief baggerbeleid gevoerd gaan worden om het baggerprobleem op te lossen. Bijvoorbeeld door de mogelijkheid te scheppen voor het aanleggen van baggerdepots.

16 voorwaarden
In het najaar van 2003 stelde het college de raad al voor niet mee te werken aan de benodigde wijziging van het bestemmingsplan. De raad besloot een inspraakavond te houden. Op basis van de ingekomen reacties van voor- en tegenstanders stelden de commissie en het college 16 voorwaarden op waaraan voldaan moest worden voordat het college de raad zou voorstellen het bestemmingsplan te wijzigen. Eén daarvan was dat duidelijk moest zijn wat de gevolgen op langere termijn zouden zijn en of het plan het beoogde doel zou bereiken. Aan deze voorwaarde is niet voldaan.


De wekelijkse nieuwsbrief ZonnigWindstil Naar volgende bericht