Rik Jungmann

---

Gemeente Wijdemeren
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

Deskundigen voor Verdiepingenplan

Loosdrecht, 26 augustus 2005

In het schaakspel over het verdiepingenplan heeft het college een nieuwe zet op het bord gedaan. Een deskundigenplatform gaat het college terzijde staan bij plannen voor verbetering van de waterkwaliteit.

De provincie beraadt zich over mogelijkheden om Wijdemeren te dwingen om mee te werken aan het verdiepingenplan. De gemeente weigert die medewerking omdat men bang is dat de verdiepingen schadelijk en onomkeerbaar zijn. Het college vindt ook dat er iets moet gebeuren aan de waterkwaliteit omdat de Europese zwemwaterrichtlijn dat binnenkort eist. Om zich te wapenen tegen de provincie en om zich te laten adviseren over de te nemen maatregelen is een wetenschappelijke begeleidingscommissie ingesteld.

Update 28-8-2005, 13.05: In de G&E van zaterdag 27-8 staat dat de provincie Wijdemeren extra tijd geeft om met alternatieven te komen voor de verdiepingen. Wel houdt gedeputeerde Moens vast aan het feit dat de plassen schoner moeten worden. Naast de groep deskundigen gaat ook een groep baggeraars het college adviseren onder de naam OBPL, Onafhankelijk Baggerplatform Loosdrecht.

Persbericht

Gemeente en deskundigen op zoek naar maatregelen voor verbetering waterkwaliteit
Wetenschappelijke begeleidingscommissie Loosdrechtse Plassen opgericht

Op initiatief van de gemeente Wijdemeren is onlangs een wetenschappelijke begeleidingscommissie Loosdrechtse Plassen opgericht. De commissie bestaat uit zes deskundigen die contact onderhouden met de drie betrokken portefeuillehouders in het college van B en W. Doel van dit deskundigenplatform is de gemeente te ondersteunen bij het zoeken naar maatregelen om de waterkwaliteit van de Loosdrechtse Plassen te verbeteren.

Het water van de Loosdrechtse Plassen voldoet niet aan de Europese normen. Volgens de normen is het water te troebel door zogenoemde zwevende slibdeeltjes en hoge fosfaatbelasting. In februari dit jaar besloot de gemeente niet mee te werken aan het “verdiepingenplan” van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Door het graven van drie verdiepingen van gemiddeld 14 meter diep met een totale oppervlakte van 240 voetbalvelden, zou het zwevende slib in deze verdiepingen moeten afzinken. De gemeente vindt het verdiepen van de plassen een te ingrijpend en onomkeerbaar proces. Ook is het te onzeker of het doel, vermindering van de zweefbagger en dus verbetering van het doorzicht, bereikt wordt. Momenteel beraadt de provincie Noord-Holland zich of zij de gemeente gaan dwingen om aan het plan mee te werken. Het college heeft aangeven te willen zoeken naar alternatieven voor de verdiepingen om toch in de toekomst aan de normen te kunnen voldoen. Hierbij gaat de begeleidingscommissie een belangrijke rol vervullen als klankbord en adviseur.

Veel ontwikkelingen

Ook naast de verdiepingen komen er vele ontwikkelingen op het gebied van waterkwaliteit op de gemeente af. Zo zal eind 2005 de Europese Zwemwaterrichtlijn van kracht worden en moet de gemeente in 2015 voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water. De begeleidingscommissie gaat de gemeente ook bij deze processen ondersteunen.


De wekelijkse nieuwsbrief Half bewolkt Matige wind 17º Naar volgende bericht