... ...

Rik Jungmann

Douwe van Essen

ingezonden brief
Naar vorig bericht

Naar de home-page

Naar volgende bericht

Geen € 35, maar € 350...?

Loosdrecht, 16 maart 2004. Gert Zagt, fractievoorzitter van Dorpsbelangen Loosdrecht, heeft veel plezier beleefd aan de inspraakavond over het verdiepingenplan. Hij wijst op leemten in de kennis over de effecten van de verdiepingen en hij rekent voor dat gedeputeerde Moens zich een nul vergist. "Gewoon" baggeren kost geen € 35 miljoen, maar € 350...

ingezonden brief

Geachte redactie van de Webkrant,


Gert Zagt, fractievoorzitter
Dorpsbelangen Loosdrecht

Woensdagavond 10 maart j.l. was een fantastische avond voor de democratie. Uit werkelijk alle hoeken van onze Wijdemeerse samenleving waren reacties te horen over het bekende plan: “Verdiepingen in de Loosdrechtse Plassen”. Opvallend was inderdaad ook de door uw gesignaleerde actieve vraagstelling van Cees Bosdijk van de PvdA en Tineke Franssen van Dorpsbelangen Loosdrecht.

Het bestuur van Dorpsbelangen Loosdrecht heeft zich de afgelopen maand enorm ingezet op diverse trajecten teneinde zoveel mogelijk informatie voor de Commissie en Raad boven tafel te krijgen. Gelukkig is hier zeer goed op gereageerd door deelname vanuit bijna alle politieke partijen en niet in het minst door vele inwoners. (Bijeenkomsten en werkbezoeken)

In uw verslag maakt u ook melding van het feit dat Freek Visser van het CDA op een gegeven moment zelfs zover ging dat hij Tineke Franssen beschuldigde van een suggestieve vraag. Dat was jammer. Het liet toch een belangrijk onderdeel van de hele zaak onderbelicht.
Onze fractie had uitgebreid de totale MER en alle schriftelijke zienswijzen van de sprekers op de hoorzitting geanalyseerd. Een zeer belangrijke vraag die Tineke zou stellen was:
Hoe stellig kun je conclusies trekken uit de MER als:

  1. diverse onzekerheden met naam en toenaam genoemd worden,
  2. het overloopt van aannames en,
  3. op diverse punten ook nog sprake is van “Leemten in kennis”?

Deze vraag is nu dus niet gesteld en geeft naar onze mening toch een duidelijk signaal.
Je kunt deze vraag suggestief noemen maar dat zegt meer over het feit of je de inhoud niet kent van meer dan alleen de samenvatting van de MER.
Om slechts een voorbeeld te geven (voor de insiders), in deel B (Onderbouwing) wordt zelfs een heel hoofdstuk gewijd aan dit onderwerp. Namelijk: Hoofdstuk 6, “Leemten in kennis”.

Daarnaast vind ik het leuk even te melden dat hoe meer mensen erover spreken, hoe geweldiger de verhalen worden. Ik hoorde de heer Moens bij Wijdemeren Actueel zeggen dat gewoon baggeren 35miljoen euro kost, namelijk 100 euro per m3. Tevens stelde hij dat er bij gewoon baggeren 3,5miljoen m3 verwijdert zou moeten worden. “Rekent u maar mee”, zei hij nog in het interview van Herman Stuijver met de heren Noorman en Bakker, waar de heer Moens telefonisch bij betrokken was.
Overigens bij de herhaling van het programma werd nog steeds hetzelfde gezegd!

Nu kan ik aardig rekenen, en zijn er dus diverse conclusies mogelijk. Ik noem er slechts een paar de rest kunt u zelf bedenken …….
1 Gewoon baggeren kost dus 350miljoen euro
2 Er is slechts 350.000m3 bagger te verwijderen
3 De andere drie heren sliepen
4 De zakjapanner deed het niet
5 …………..

Tevens wil ik als laatste nog graag een opmerking maken over wat de heer Moens in WM-actueel stelde over de kink in de kabel door het voorgenomen besluit van B&W. De heer Moens schreef dit toe aan “de wisseling van de locale politieke samenstelling”. Daar zit hem nu precies de kneep. We leven in een democratie met als gevolg nogal eens wijzigingen in de politieke samenstelling op wat voor niveau dan ook. Ik hoop dat de heer Moens ook daaraan denkt als hij de aanwijsstok uit de kast dreigt te halen!

Gert Zagt
Fractievoorzitter Dorpsbelangen Loosdrecht


De wekelijkse nieuwsbrief Zoeken in het archief 1996 - 2004 Reageer op dit bericht .
Naar de home-page BewolktMatige wind15º Naar volgende bericht