Rik Jungmann

Douwe van Essen

Gooi- en Eemlander
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

Provincie dendert door

Loosdrecht, 13 mei 2005

De provincie Noord-Holland heeft, vooruitlopend op de discussie in provinciale staten, al vast vergunning bij Wijdemeren aangevraagd om het verdiepingenplan in de plassen uit te voeren.


De Wijdemeerse hoofdrolspelers.
Wethouder Yvonne Siemons en burgemeester Don Bijl.

Het Wijdemeerse college van B&W is verbijsterd door deze gang van zaken. Burgemeester Don Bijl is niet blij met de vergunning aanvraag, omdat PS nog geen besluit heeft genomen. Het college van B&W van Wijdemeren heeft de aanvraag van de provincie direct afgewezen, hetgeen logisch is gezien het feit dat het volstrekt tegen de uitvoering van het plan is.

Gedeputeerde Albert Moens en dijkgraaf Johan de Bondt enerzijds en burgemeester Don Bijl anderzijds hebben een gesprek gehad, maar dat bleek vruchteloos. De standpunten bleven lijnrecht tegenover elkaar staan. Om toch uit de impasse te komen is ook gesproken over arbitrage of bemiddeling. Of zelfs een z.g. expertmeeting, alsof alle experts niet inmiddels hun licht over de kwestie hebben laten schijnen.

In het stuk van Simone Stevens eindigt Don Bijl met de licht ironische, maar vooral droge verzuchting: "Als een gedeputeerde aan ons vraagt om over een expertmeeting na te denken, dan doen we dat...."

Op 10 september vorig jaar kreeg het Wijdemeerse college van B&W een dergelijke verrassing. Toen kwam men er achter dat het Hoogheemraadschap zonder aankondiging maar vast de Europses aanbestadenigsprocedure voor de baggerwerkzaamheden was begonnen. Ook toen een blijk van de overtuiging dat het verdiepingenplan gewoon uitgevoerd zal worden, Wijdemeerse weerstand of niet.


De wekelijkse nieuwsbrief Zonnig Matige wind 18º Naar volgende bericht