WIJDEMEERSE WEBKRANT
Herindeling Loenen bij Af
Loenen, vr 15 mei 2009

De Tweede Kamer sprak over de herindeling van Loenen met Breukelen, Ronde Venen en Abcoude en hield die tegen.

Staatssecretaris Bijleveld verdedigde het voorstel om in 2010 een gemeente Vecht en Venen samen te stellen uit Loenen, Breukelen, Abcoude en Ronde Venen (Vinkeveen e.o.), waar in Loenen flinke weerstand tegen bestaat.

Verzet Tweede Kamer

De PvdA steunde het voorstel, al zag ook die partij dat en flinke weerstand bestaat. De meerderheid van de kamer zag echter niets in deze herindeling. Het gevolg is dat de staatssecretaris nu af ziet van de voorgenomen herindeling in 2010. Zij gaat andere mogelijkheden bekijken, maar houdt de herindeling van Vecht en Venen achter de hand als andere opties niet slagen. De bestuurskracht van Loenen is volgens haar onvoldoende om alleen verder te kunnen gaan.

Twee nieuwe gemeenten

De kamer ziet meer in de vorming van twee nieuwe gemeenten. Abcoude samen met Ronde Venen en Loenen en Breukelen samen. De VVD stelde voor om ook Maarssen bij Breukelen en Loenen te betrekken. De staatssecretaris denkt dat Maarssen daar geen oren naar heft. Althans zij heeft geen enkel signaal van Maarssen dat men daar op een herindeling tot de gemeente Vecht, samen met Loenen en Breukelen, zit te wachten.

Met deze uitspraak van de Tweede Kamer is de herindelingsdiscussie bij de buren eigenlijk weer terug bij af.

Loenens Beraad

Loenen heeft een naam op te houden waar het gaat over weerstand tegen herindelingen. Midden jaren negentig leidde Loenen het z.g. Loenens Beraad. Een club van kleine gemeenten die zich met hand en tand verzette tegen de herindelingsgolf die toen door Nederland waarde en die de vorming van Wijdemeren tot gevolg had.

Vrijage Wijdemeren en Loenen

In oktober 2004 begon een innige vrijage tussen Loenen en Wijdemeren. Beide partijen waren etnhousiast om samen te gaan. Er werd intensief overlegd en er werd zelfs een startdocument opgesteld en er werd een stuurgroep in het leven geroepen. In februari 2005 viel het Loenense college. Nieuwe partijen kwamen daar aan de macht en de romance tussen Loenen en Wijdemeren kwam tot een abrupt einde. Loenen gaf Wijdemeren de bons. Wijdemeren was boos en verdrietig, zoals dat bij romances gaat.

Weerbarstig

Om aan te geven hoe weerbarstig herindelingen zijn hebben wij in ons archief gezocht op twee woorden. "herindeling" en "Loenen". Hieronder het resultaat:

Februari 1999
Juni 1999
Juli 1999
Maart 2000
Juni 2000
September 2000
Oktober 2000
Wijdemeren unaniem aangenomen
DB Loosdrecht ligt dwars
Willem van Kooten: tegen herindeling
Gieskens naar Loenen
B&W in Loosdrecht 20-02-03
K'hoef: Volle Bak!
Gemeentewapen 27-3-2004
Hoe zat dat? De Herindeling 7-10-2004
Loenen bij Wijdemeren? 14-10-2004
DBW voor openheid, tegen herindeling 14-10-2004
Herindeling: Zuchtje tegenwind Utrecht 15-10-2004
Herindeling: Rouwverwerking 15-10-2004
Wijnschenk: Loenen gegijzeld 17-10-2004
Ambtenaren over Fusie 18-10-2004
PvdA: Eerst mening peilen 24-10-2004
Raad 28 oktober 2004 29-10-2004
Gemeentehuis op Stelten 27-11-2004
CDA-NH: Vragen Fusie Loenen 4-12-2004
Herindeling: Vliegende Start 8-12-2004
Samenwerking DBL en SBN+ 9-12-2004
GS: Wijdemeren financieel beter 12-12-2004
Raad kabbelt 2004 uit 17-12-2004
Stemmen over Herindeling 18-12-2004
Schaatsvergunning 18-12-2004
Startdocument herindeling Wijdemeren en Loenen (MSWord document)
Wijdemeren naar Utrecht? 10-1-2005
PvdA: Meerderheid tegen Fusie 12-1-2005
PvdA: Meten met twee Maten 13-1-2005
PvdA over Fusie en Voorstraat 27-1-2005
Interview Wim Neef WWW 2-2-2005
Herindeling van de Baan? 20-2-2005
In Loenen sloeg Twijfel toe 23-2-2005
Geen goed woord voor Loenen 24-2-2005
Einde Plassenschap? 4-3-2005
Loenen wispelturig 31-5-2005
Poll over herindelingen 29-10-2005
Nieuwe Herindelingsgolf 16-11-2005
CDA: Herindelen? Nog even niet. 17-11-2005
Herindeling 10 jaar Geleden 18-11-2005
DBW: Praten met Loenen 22-12-2005
Herindeling: Stoelendans 28-12-2005
Borghouts: Fusie Wijdemeren 7-1-2006
D66 voor Gooistad? 12-1-2006
Plassenschap blijft 4-2-2006
Kiezers: Mail of bel de Gooi! 10-2-2006
VVD Politiek Café Succes 24-2-2006
Loenen lonkt weer 1-3-2006
Loenen woedend op Utrecht 5-6-2006
Borghouts bezoekt Wijdemeren 9-6-2006
Utrecht wil Wijdemeren 22-6-2006
Utrecht dwingt Wijdemeren 24-8-2006
Inhaalslag 25-9-2006
Infoteam Herindelingen 30-9-2006
GS NH boos op GS Utrecht 14-10-2006
Utrecht weer lid Plassenschap 13-11-2006
Loenen wil geen fusie 23-11-2006
Rustige Laatste Raad 14-12-2006
Historie Verdiepingenplan 19-12-2006
Jaaroverzicht Deel l 21-12-2006
Wijdemeren: niet fuseren! 4-1-2007
Herindeling wordt Duur 7-1-2006
11012007 Commissie Bestuur en Middelen
13012007 De naam AROS is terug
01022007 Tegen iedere Herindeling
01032007 Alternatief Plan Plassen
15032007 Herindeling: Wijdemeren Niet
19032007 Plannen uitgelekt ???
10052007 BELP stelt zich teweer
05072007 Handtekeningenactie DBL
12082007 Bezwaren Verdiepingenplan
30102007 Herindeling bij de Buren
27122007 Jaaroverzicht Eerste Kwartaal
080101 Wijdemeerse Jaarwisselingen
21052008 Herindeling Vecht en Venen
21062008 AROS neemtradio Loenen over
01072008 Oerbericht december 1995
05072008 Hoorzitting Verdiepingen
13122008 Loenen op weg naar fusie

 

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
bewolkt
18 gr.
windkr. 2