Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto's: Douwe van Essen

Bron: Wijdemeerse Webkrant


K'hoef: Volle Bak!

Kortenhoef, 21 maart 2003. Gisteravond werd het Dorpsbezoek van het college van B&W aan Kortenhoef gehouden in Dorpshuis De Dobber. De zaal was bomvol.

De opkomst bij de dorpsbezoeken in Ankeveen, Nederhorst den Berg en 's-Graveland was hoog. In Loosdrecht was de animo zeer matig. Gisteren in Kortenhoef puilde de zaal uit haar voegen. Laat binnenkomende bezoekers moesten met stoelen slepen om te kunnen zitten. Een goed teken dus dat er belangstelling was, ondanks het wereldnieuws over de inval in Irak dat op alle TV zenders ook om aandacht vroeg.


Het verslag van de avond wordt direct gemaakt.
Achter het spreekgestoelte burgemeester Don Bijl.
Rechts wethouder Wim Neef achter de tafel.

Zoals bij alle eerdere bezoeken leidde burgemeester Don Bijl de avond in. Hij werd gevolgd door wethouder Ties Hagen die een opsomming gaf van de zaken die tot nu toe in deze collegeperiode van ruim een jaar bereikt zijn. Hij wees op het grote aantal vacatures waar de gemeente nog steeds mee worstelt, naast het extra werk dat de herindeling veroorzaakt en vroeg de burgers om begrip. Zelf woont hij inmiddels 25 jaar in Kortenhoef en voelt zich ook Kortenhoever.


Clubgebouw...

Hij gaf als nieuwtjes dat het roemruchte gebouwenplan (de nieuwbouw en verhuizing van tal van gebouwen) binnenkort in de eindfase komt, waarna het college met de plannen naar buiten komt en o.a. met de verenigingen gaat overleggen. Ook vertelde hij dat er een Servicelijn gestart is. Op dat telefoonnummer kunnen klachten over kapotte lantaarnpalen, losliggende tegels, etc. aan de gemeente gemeld worden. Tenslotte memoreerde hij dat rond Hemelvaartsdag de verhuizing naar Rading 1 (De Knorr fabriek in Hilversum / Loosdrecht.) gaat plaatsvinden. Hij verzekerde de zaal dat de gemeente later zeker zal terugkeren naar 's-Graveland.


De Matrijs (Julianaweg)


Clubgebouw, maaien in de goot...?

Wethouder Bert Nagel vertelde over het bezoek dat het college 's middags had gebracht aan diverse Kortenhoefse plekken, zoals dagverblijf De Matrijs, de clubgebouwen aan De Kwakel, Het Kraaiennest (de oude school aan de Dijk) en de NH Kerk aan de Dijk. Er bleek veel meer in en om Kortenhoef te zijn dan hij als Berger ooit gedacht had. Om de handel van De Matrijs te stimuleren riep hij iedereen op om daar brood te gaan kopen. "Het is een prima product en u steunt een goed doel!"

Burger aan het woord

Daarna ging burgemeester Don Bijl met de microfoon de zaal in om vragen op te pikken en door te geven aan de verantwoordelijke wethouder. Soms leidde dat tot komische situaties als niet echt duidelijk was wie verantwoordelijk was. Bijvoorbeeld toen er geklaagd werd over wildplassende schippers die de sluis tegenover Intratuin gebruiken.


Kortenhoefsedijk, wordt aangepakt.

"Ik geef het woord aan wethouder Siemons (recreatie)." :sprak Don Bijl nadat de vraag gesteld was. Deze vond dat wildplassen niet bij recreatie hoorde en gaf het stokje over aan wethouder Neef (openbare werken), waarna de vraag even boven de markt bleef hangen. Don Bijl bracht bovendien in dat de sluis en dus ook het wildplassen onder het Plassenschap valt. Waarmee het woord "Plassenschap" een hele nieuwe betekenis kreeg.

De hele avond werden er vragen gesteld over tal van onderwerpen, om er een aantal te noemen:

 • de staat waar de clubgebouwen zich bevinden
 • een noodkreet van de EHBO verenging die te weinig ruimte heeft
 • klachten over overlast door de jeugd op de Meenthof
 • klachten over fietsers en brommers op de Meenthof
 • een illegaal gebouwd garagebedrijf tegenover de Herenweg
 • buitenlandse truckers die op weg naar Mijdrecht de Kortenhoefsedijk op rijden, dan bij de brug vast komen te zitten bij nacht en ontij en bij het keren de bewoners wekken en bloembakken kapot rijden.
 • lawaai van vrachtauto's van het bedrijf van Loenen
 • de drukte en snelheid van het verkeer op de Koninginneweg en de vraag om meer en hogere drempels
 • het feit dat tal van kinderspeelplaatsjes ontdaan zijn van de speeltuigen
 • subsidie voor het ouderen-uitje van SUST (Samen Uit Samen Thuis) die plotseling geweigerd is
 • de hoogbouwplannen van Oudergaard
 • wildplassen bij de Raai sluis
 • verkeer op Horndijk, Moleneind en Kortenhoefsedijk
 • het massaal kappen van vele bomen, bijv. langs de Kerklaan

Levendige discussie


Het Kraaiennest (Oude School)

Om kort te gaan voldoende stof voor een levendige discussie. Twee keer werd de discussie wat te levendig naar de mening van het college. Toen de heer Den Ouden van de Koninginneweg wethouder Neef en burgemeester Don Bijl zeer zware verwijten maakte over het niet beantwoorden van post en een weigering om te praten. Hij wil hogere en meer drempels op de weg. Daarin zegt hij gesteund te worden door 3VO en de politie. Hij stelde dat de burgemeester geweigerd had zijn actiegroep te ontvangen. Deze antwoordde daarop dat wethouder Neef verantwoordelijk is en dat de burgemeester niet een soort hogere instantie is om langs de wethouder te gaan. "Zo werkt dit college niet!"
Wethouder Neef antwoordde dat hij indertijd het raadsbesluit van de raad van 's-Graveland heeft uitgevoerd en dat de weg daarom nu zo is ingericht als hij is. (
Zoeken op het sleutelwoord "drempel" geeft een vijftiental pagina's met de verhitte discussies in de 's-Gravelandse raad over de afgelopen drie jaar.) Ook gaf hij aan dat er op dit moment geen prioriteit voor de Koninginneweg bestaat. Niettemin zal een rapport van de bewoners over enige tijd mogelijk in de commissie besproken worden.


Drukte op de Kortenhoefsedijk

Een tweede moment waarop de discussie wat te levendig verliep volgens burgemeester Don Bijl brak aan toen Angelo Damo, bewoners van het Moleneind, de klagers over de verkeersdrukte op riep om eerst te kijken waar je een huis koopt en het dan pas te kopen. Hij verweet sommigen eerst een huis te kopen en dan achteraf te gaan klagen over het verkeer. Burgemeester Don Bijl greep in toen Damo zei dat het vorige college van B&W van 's-Graveland ooit zwart op wit geschreven zou hebben dat aan het Moleneind alleen maar criminelen wonen. "Zo gaan wij niet met elkaar om!" :kapte hij hem af.

Op de meeste van de in de bovenstaande opsomming van alle vragen werd gereageerd met het maken van een afspraak om nader overleg te hebben, of om vanuit de gemeente te bekijken of er iets opgelost zou kunnen worden.

Om tien uur werd de avond door burgemeester Don Bijl afgesloten.


Reacties

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...