Rik Jungmann

---

Wijdemeerse Webkrant
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

Herindeling 10 jaar Geleden

Wijdemeren, 18 november 2005

Tien jaar geleden was de herindelingsdiscussie op zijn hevigst. Wij zijn eens in het archief gedoken. Daar vonden wij min of meer dezelfde discussie van nu.

Herindelingen zijn weer in. Gedeputeerde Albert Moens wil flink schudden aan de Gooise boom en flink wieden in het Gooise tuintje. Het CDA gaf gisteren aan dat die beker nog maar een flinke periode aan Wijdemeren voorbij moet gaan.

In de Archieven, even afstoffen...

Onderstaande tekst staat in de Algemene Beschouwingen die uw redacteur, toen nog voor D66, in 's-Graveland op 1 november 1995, ruim tien jaar geleden, hield. Hilversum dreigde 's-Graveland en Loosdrecht in te lijven, omdat de toenmalige staatssecretaris dat aanmoedigde. Er is toch wel veel gebeurd in die tien jaar, maar aan de andere kant ook erg weinig. Dezelfde discussie over Gooistad, BEL gemeenten, Loenen, etc. laait weer helemaal op. En dat was tien jaar geleden precies zo....

Overigens werd onderstaand standpunt op dat moment volstrekt niet raadbreed gedragen. En zeker niet over de drie kernen heen. Nederhorst den Berg flirtte later met Muiden en Weesp, maar liep een blauwtje bij de provincie.

Uit de Algemene Beschouwingen van D66 's-Graveland, 10 jaar geleden.

1 november 1995

Onderstaande tekst werd uitgesproken op 1 november 1995. De eerste zin gaat over de periode vanaf november 1994. De staatssecretaris heette toen Van de Vondervoort. De tekst spreekt verder voor zichzelf.

Op dit vlak is er naar onze waarneming niets gebeurd en dat terwijl de pers bol staat over het onderwerp gemeentelijke herindeling.

In het dokument dat de Staatssecretaris onlangs het licht heeft doen zien staat dat zij denkt aan toevoeging van kleine randgemeenten aan grotere gemeenten met een centrumfunctie. Het kan toch niet ontkend worden dat doortrekken van deze lijn in het geval van 's Graveland samenvoeging met Hilversum betekent.

De staatssecretaris volgt haar lijn om te komen tot een krachtig lokaal bestuur. Dat het daar vanwege de sterk toenemende complexiteit van de vraagstukken op onderdelen aan ontbreekt constateren wij ook. Voor een kleine organisatie als die van 's Graveland is het niet mogelijk om adequaat te anticiperen op wetswijzigingen, controlefuncties naar behoren uit te voeren en de vereiste publieksvriendelijkheid daarnaast te handhaven.

Het standpunt van D66 is dat met kracht gestreefd moet worden naar samenwerking met landelijke buurgemeenten om het dreigende tij mogelijk te keren.

D66 denkt hierbij in eerste instantie aan de volgende taakgebieden:

  • Sociale Dienst
  • Gemeentewerken
  • Automatisering

Vraag 1: Welke stappen onderneemt het College op zeer korte termijn om ongewenste samenvoeging te voorkomen? Is het College in dat verband bereid om zich aan te sluiten bij het Loenens Beraad? Gaat het College na of samenwerking met naburige landelijke gemeenten op de genoemde taakvelden van de grond getild kan worden. Kan het College nader onderzoeken of buurgemeenten als Nederhorst den Berg, Loosdrecht en Loenen bereid zijn om gezamenlijk met 's Graveland in deze kwestie op te trekken?

Concluderend:

D66 's Graveland is tegen samenvoeging met Hilversum. D66 is voor snelle actie om samenwerking cq. aansluiting te zoeken bij naburige landelijke gemeenten.
Helaas moeten wij constateren dat 1995 op dit vlak een verloren jaar is geweest.


De wekelijkse nieuwsbrief Zonnig Windstil Naar volgende bericht