Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto's: Douwe van Essen

Bron: Plassennet


B&W in Loosdrecht 

Loosdrecht, 20 februari 2003. Vanavond werd Loosdrecht bezocht door het college van B&W. De opkomst was zeer matig.


Een half lege zaal...

In het kader van de dorpsbezoeken van het college van B&W was het vanavond de beurt aan Loosdrecht. De raadszaal van het oude gemeentehuis was leeggeruimd en stond nu vol met stoelen voor de burgers. In de hal werd eenieder verwelkomd met grote tafels vol met kopjes, glazen en cake. Enigszins tevergeefs. De burgers van Loosdrecht lieten het nogal afweten. Dit in tegenstelling tot eerdere dorpsbezoeken in Nederhorst den Berg, Ankeveen en 's-Graveland waar de opkomst massaal te noemen was. Hier was de zaal slechts half vol.


Don Bijl

Burgemeester Don Bijl opende de avond en bedankte diegenen die wel de moeite hadden genomen om te komen en te praten met het college. Evenals de vorige keren schetste hij de gemeente die Wijdemeren wil zijn. "Een gemeente die de balans weet te bewaren tussen groen, water, wonen en bedrijvigheid. Een gemeente die op een open manier communiceert met de burger, zonder valse verwachtingen te wekken."

Wethouder Yvonne Siemons blikte terug op het middagprogramma, waarbij het college achtereenvolgens de S.V. Loosdrecht, De Beukenhof en het landgoed Eikenrode bezocht. Super De Boer stond ook op het programma, maar kon vanwege de tijd niet meer bezocht worden.

De S.V wil graag meer terreinen en een uitbreiding van de kleedaccomodatie. Eikenrode is, aldus de wethouder, prachtig opgeknapt.

Vacatures nog een probleem.


Ties Hagen

Wethouder Ties Hagen gaf vervolgens een overzicht van datgene dat inmiddels door de gemeente Wijdemeren bereikt is. Daarbij bleek overigens dat het probleem van de vele vacatures enid vorig jaar opgelost leek, maar door vertrek en ziekte toch weer de kop opsteekt. Ook kondige hij de Loosdrechters aan dat de gemeente vanaf 1 mei voor vijf jaar de buurman wordt in het Knorr gebouw, waarna weer domicile in 's-Graveland gekozen zal worden.

Voordelen van de herindeling.

Omdat er in Loosdrecht nogal wat weerstand tegen de herindeling was en is, ging Don Bijl in op de voordelen die de herindeling biedt en gaat bieden. Hij betoogde dat Wijdemeren een veel zwaardere stem heeft in de regio dan de drie afzonderlijke gemeenten voorheen. Ook gaf hij aan dat er veel is blijven liggen bij de oude gemeenten. Zaken die nu worden opgepakt, zoals milieucontroles, brandveiligheidscontroles, archiefbeheer en gebouwenbeheer. Hij toonde begrip voor gemor over de lastenverzwaring, maar zei dat Loosdrecht op het spaarbankboekje aan het interen was. "De lastenverzwaringen waren sowieso gekomen."
Ook sprak hij uit dat een fusie met Hilversum, dankzij deze herindeling, voor de komende 25 jaar van de baan is. Als voorbeeld van de grotere stem die Wijdemeren nu vanwege haar omvang heeft noemde hij de discussie tussen AGV en Wijdemeren over het uitdiepen van de Loosdrechtse Plassen. AGV wil uitdiepen, Wijdemeren zegt; "Dat dachten wij even niet..!"

Stefanie de Roos gehuldigd.


Adriaan Doets

Yvonne Siemons (links) feliciteert Stefanie de Roos.

Adriaan Doets kreeg vervolgens het woord voor een intermezzo. Hij riep een aantal jeugdschaatsers naar voren met hun trainer Aad Kool. Onder de schaatsers Stefanie de Roos, de NK kampioen op de 100 en 300 m supersprint. Aad Kool vroeg aansluitend steun aan de gemeente voor de schaatsers die het jeugdschaatsen ontgroeid zijn, maar verder willen als junioren. Het vervoer en de huur van tijd op snel ijs eisen een hoge tol die vrijwel niet op te brengen is. Ook vroeg hij om een stuk glad asfalt om te kunnen skeeleren. Stefanie Roos kreeg een bos bloemen van burgemeester Don Bijlen wethouder Yvonne Siemons. Aad Kool kreeg een bos bloemen van Ger Zagt (raadlid) namens Dorpsbelangen Loosdrecht.


De schaatsjunioren, trots van trainer Aad Kool (achter de microfoon).

Ter Sype voor Wijdemeerders.

In de aansluitende discussie werden vragen gesteld over de ontwikkeling van de golfbaan, paardenmest, de verkeersoverlast op De Tjalk en de rol die bouwplan Ter Sype daarin speelt. Ook vroeg iemand uit het publiek of de woningen in Ter Sype alleen voor Loosdrechters bestemd zullen zijn. Wethouder Ties Hagen was daarin volstrekt duidelijk. "Op Ter Sype kunnen alle Wijdemeerders inschrijven. Over de inschrijfprocedure en de te hanteren regels wordt nog nagadacht." Overigens zal de bouw van Ter Sype waarschijnlijk nog voor juni beginnen.


Over het verkeer op de Tjalk..

Over problemen met paardenmest...

Regen en wateroverlast.

Een ander onderwerp dat ruim besproken werd, was de regelmatige wateroverlast nabij de Lindelaan na een stevige regenbui. Een toehoorder was van mening dat het fout is gegaan nadat de gemeente over is gegaan tot een gescheiden systeem van vuil water- en regenwaterafvoer. Wethouder Bert Nagel gaf toe dat daar problemen in kunnen zitten. Hij vertelde zelfs dat aan de Nieuw Loosdrechtsedijk op enkele plaatsen is geconstateerd dat de leidingen verkeerd zijn aangesloten. En dan gaat het fout.

(Dat heeft uw redacteur ook eens gehad bij de verbouwing van de badkamer. Nadat de loodgieter klaar was, bleek het toilet met heet water te worden doorgespoeld. Hetgeen niet de bedoeling was. red.)

Herindeling: hoe kwam het ook weer?


Jan Baas, over de herindeling...

Aan het eind van de avond zei de heer Jan Baas dat hij ongelukkig is met de herindeling. "Ik spreek namens zeer velen in Loosdrecht." Hij zei: "De politieke partijen hebben van alles in hun programma's staan, maar ze halen hun doelstellingen niet." Ook gaf hij aan liever een combinatie Breukelen, Loenen, Loosdrecht te hebben gezien. Hij vroeg of Breukelen en Loenen mogelijk bij Wijdemeren komen.

Omdat hij niet zei welke doelstellingen niet gehaald worden, kon Don Bijl hem op de opmerkingen geen inhoudelijk weerwoord geven.

Daarop werd de hele herindelingsdiscussie nog even dunnetjes over gedaan. Wethouder Co de Kloet zei dat de drie gemeenteraden indertijd unaniem voor de herindeling gestemd hebben en dat het daarmee een initiatief vanuit de dorpen was, gesteund door de burgers. Terwijl Co de Kloet dit zei, zat Yvonne Siemons nee te schudden. Wethouder Wim Neef deed er een schepje bovenop door staatssecretaris Van De Vondervoort (PvdA) erbij te halen. Zij stelde ooit voor om Hilversum te laten kiezen welk gebied die gemeente nodig dacht te hebben om uit te kunnen breiden. Daarop liet Hilversum weten o.a. 's-Graveland en Loosdrecht in te willen lijven. Volledigheidshalve meldde wethouder Bert Nagel dat er in Nederhorst den Berg indertijd 1 raadslid tegen de herindeling gestemd had.

Burgemeester Don Bijl zei niet te verwachten dat Breukelen of Loenen bij Wijdemeren zullen komen. Onder andere omdat de herindelingsgolf geluwd is en omdat die beide gemeenten in Utrecht liggen en niet willen herindelen.

Even na tienen sloot hij de bijeenkomst af.


Reacties

Het Wijdemeerse weer: Stralend, 4 graden
Meer weer? Klik hier. 
Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...