WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
AROS, You FM, Plumego
Wijdemeren, wo 6 februari 2013

De Stichting Plumego wil een vergunning om lokale radio en televisie te mogen maken en daarvoor subsidie van Wijdemeren te ontvangen.

Update 7-2-2013, 13.33: Foto toegevoegd en enkele tekstuele aanpassingen aangebracht.

Oude bekende

Een oude bekende van de lokale Wijdemeerse radio en tv diende zich aan. Stefan Troost, de motor achter You FM, richtte samen met Alexander Wenink de Stichting Plumego op. De Stichting diende bij Wijdemeren een aanvraag in om erkend te worden als lokale omroep in de zin van de mediawet. Daarvoor is nodig dat de adspirant omroep een programmaraad heeft die een goede afspiegeling is van de samenleving. Ook moet de omroep een rechtspersoon zijn en moeten de statuten van die rechtspersoon in orde zijn. Het college ondersteunt die aanvraag. Het gevolg is dat de Stichting Plumego, na goedkeuring van het Commissariaat van de Media een subsidie van € 14.300 (1,30 per huishouden) tegemoet kan zien. Dat is de wet.

Verrast, goed, blij

Het debat over het collegevoorstel begon zonder veel ophef. Joep Frijdal (VVD) was verrast door de aanvraag en wilde weten of er ook anderen, dichter bij Wijdemeren, een aanvraag hadden gedaan. Hij verbaasde zich erover dat ze niet bij de behandeling in de commissie aanwezig waren. Timo van Leeuwen (D66) wilde weten of er voorwaarden aan de redactionele inhoud gesteld konden worden door de subsidiegever. Michael Kulkens (WIJ) vond het een goed initiatief. Ook Jan Hermans was erg blij met de aanmelding van Plumego. Hij vond het een prima voorstel.

Niet lokaal

Theo Reijn (CDA) gaf een voorzet die compleet anders klonk. Volgens hem is de programmaraad slechts een toezichthoudend orgaan (nu eenmaal wettelijk vereist) dat zich niet of nauwelijks met de uitzendingen gaat bezighouden. De mensen in die programmaraad zijn erbij gezocht, vindt Reijn. Ook vindt hij dat het hier niet om een lokaal initiatief gaat. De initiatiefnemers wonen niet in Wijdemeren, aldus Reijn. Hij eindigde met de conclusie: "Ik heb er weinig fiducie in."

Marcel Maassen zeer kritisch


Marcel Maassen (DB), de lachers op zijn hand.

De reactie van Theo Reijn was echter nog niets vergeleken bij die van Marcel Maassen (DB, 9 zetels). Maassen had zich uitstekend voorbereid. Hij kende de historie van de lokale omroep en de betrokkenheid van Stefan Troost daarbij op zijn duimpje. Hij herinnerde de commissieleden eraan dat wethouder Gerard Abrahamse (toen financiën) in 2009 de stekker uit de lokale omroep trok, waarna de inventaris van de studio bij sporthal de Fuik verdween. Marcel Maassen had zich ook verdiept in de statuten en de oprichtingsakte van de Stichting Plumego. Dat leverde een zodanig onthutsend beeld op dat Michael Kulkens (WIJ) naderhand verklaarde dat hij zich schaamde dat hij niet dieper in de materie was gedoken.

Vol humor droeg Marcel Maassen voor uit zijn vondsten in de statuten van Plumego, waarbij hij de lachers op zijn hand kreeg.
In het kort komt het er op neer dat het stichtingsbestuur beslist. Als het bestuur niet kan beslissen, omdat de stemmen staken in het tweekoppige bestuur, dan beslist Stefan Troost. Om kort te gaan Stefan Troost beslist altijd alleen of samen met zijn medebestuurder. Ook beslist het bestuur over benoeming van het bestuur en verder alles aangaande de stichting.
In zijn betoog schetste Maassen de eventuele mogelijkheid dat Plumego de zendmachtiging krijgt, de subsidie ontvangt en vervolgens de Stichting ontbindt. Weg subsidie.
Joep Frijdal (VVD) verklaarde dat hij in twee Stichtingsbesturen zit die ook zo georganiseerd zijn. "Dat is heel normaal." :aldus Frijdal.

Enthousisast over radio

Burgemeester Martijn Smit heeft een gesprek gehad met Stefan Troost. Op zijn vraag waarom Troost dit doet verklaarde deze dat hij enthousiast is over radio. En radio is niet duur meer. Met een iPhone op lokatie is al radio te maken, aldus Troost. De burgemeester wees er op dat het hier om een puur wettelijke vraag gaat, n.l. voldoet de Stichting Plumego aan de wettelijke eisen. Het antwoord daarop is "ja". In de programmaraad van de Stichting Plumego zitten Herman Stuijver, Peter op de Beek, Mark Bedet, Aad Dijs, Gradus Lemmen en Edwin de Froe. Daarenboven is Martijn Smit een liefhebber van de lokale radio zoals die in Huizen gemaakt wordt, met veel politiek erin. Stefan Troost gaf in zijn gesprek met de burgemeester overigens aan dat politiek geen focus zal zijn op zijn radiostation.

Geen hamerstuk

Een deel van de commissie was bij de conclusie wat minder enthousiast dan bij de aanvang. Het voorstel zal in de eerstvolgende raad behandeld worden, maar zeker niet als hamerstuk, omdat een aantal partijen naast DB nog wel eens wilden kijken naar de voorwaarden die de gemeente kan stellen aan het verstrekken van subsidie.

Lees ook:

Zoeken op het woord AROS leverde te veel hits op over de Algemene Radio Omroep 's-Graveland, ooit opgericht door Andries Oranje uit Kortenhoef. De AROS had een programma op zondag om 12.00 uur dat vol zat met politiek. Het duurde twee uur en had een hoge luisterdichtheid. Heel 's-Graveland zat aan de radio gekluisterd als Hans Ververs en Stef Mulder de politici aan de tand voelden. Later, in Wijdemeren werd het stokje overgenomen door Herman Stuijver en anderen. Toen de naam veranderd werd in You FM, de politiek langzamerhand uit de programmering verdween en geautomatiseerde muziekvoorziening de overhand kreeg, kreeg de zender steeds minder luisteraars. Uiteindelijk trok wethouder Abrahamse de stekker eruit. Daarna verdween de inventaris van de studio.

Uit het archief

23012007 Radio en TV Wijdemeren
29012007 TV Wijdemeren van start
31012007 Testuitzendingen TV gestart
03082007 TV Wdm via Digitenne?
03112007 Luistert u naar You FM?
07112007 Algemene Beschouwingen 2
11112007 Ruud Buijs vertrekt NIET
12112007 Ruud Buys vertrekt niet!
12112007 Ruud Buys en rectificatie
02122007 Putter over de Radio
04122007 Reactie op Putter
10122007 Vacatures You FM
080101 Terugblik You FM
080106 You FM: Nieuwe programmering
28012008 Sportverkiezing?
01022008 Dorpsavond Nederhorst
11022008 Redacteur TV Wijdemeren
15022008 Actualiteit bij You FM
20022008 Stelling van You FM
16032008 TV Wijdemeren start op 22/3
19042008 Subsidie Arosmedia
25052008 Drie Dorpenloop
21062008 AROS neemtradio Loenen over
16122008 Vooruitblik op Raad
13012009 Radio: Advies RPGO
26012009 Jeugdhonk: Buurt ongerust
27032009 Inspreken en 1 april
28032009 You FM in de Knel
07062009 Politieke Steekproef Aros
11062009 WADW met de PVV?
13102009 Collegebesluiten
24122009 AROS naar Baambrugge
17012011 Efteling Radio op Kabel?

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief