WIJDEMEERSE WEBKRANT
Vooruitblik op Raad
Wijdemeren, di 16 december 2008

Donderdagavond wordt de gemeenteraad gehouden. Aan de orde komen o.a. het dorpsplein Kortenhoef, en het live verslaan van raadsvergaderingen via internet.

Toeristenbelasting

Donderdagavond om 20.00 begint de laatste raadsvergadering van dit jaar. Zoals altijd zuleen de belasting- en legestarieven worden vastgesteld. De HISWA heeft al aangekondigd protest aan te tekenen tegen de verhoging van de toeristenbelasting.

Kees Haverkamp uit Nederhorst den Berg zal worden beëdigd als nieuw raadslid en opvolger van Esther Luijer in de CDA fractie.

Dorpsplein Kortenhoef


V.l.n.r. Ties Hagen, Bob Colijn en Freek Visser.

Het college heeft een advies opgesteld over het Dorpsplein Kortenhoef dat aan de Parklaan zou moeten komen. Een comité timmert al enige tijd aan de weg om zo'n plein op die plek gerealiseerd te krijgen. Het comité heeft een formeel burgerinitiatief ingediend. In het advies van het college worden enige pluspunten van het plan genoemd, maar ook zet het college flinke kanttekeningen bij het plan. Er wordt gesteld:

  • Het is zeer ingrijpend in de omgeving.
  • Er moet op dezelfde plek een bergbezinkkelder voor de riolering worden aangelegd.
  • Er is al een plein, n.l. De Meenthof. Ook moet er onderzocht worden of een Dorpsplein niet op een andere plek in Kortenhoef kan.
  • Er is geen geld en er zijn geen ambtenaren om het plan uit te werken en te begeleiden.

In gewone mensentaal betekent dat: "Het college voelt er helemaal niets voor." De raad zal er donderdag over debatteren.

Raadsvergadering via internet

De gemeente heeft twee offertes aangevraagd voor het uitzenden en bewaren van videoverslagen van de raads- en commissievergaderingen. Het college stelt voor om met de firma Notubiz in zee te gaan. Het college verwacht dat de ontvangst via internet kwalitatief beter zal zijn dan de huidige radiouitzendingen van You FM. De opnamen van de vergaderingen blijven twee jaar beschikbaar, waardoor iedereen exact kan bekijken wat er door wie gezegd is in de vergadering. (Een soort Uitzending Gemist. In dat kader is het aardig om nog eens terug te kijken naar onze poging om video populair te maken. De inhuldiging van het huidige college op 6 apri 2006. )

De oplossing betekent een verlichting en kostenbesparing in het notuleerwerk per jaar. Het college onderkent dat niet iedereen een (breedband) internetaansluiting heeft. Als de burger meer bij de politiek betrokken zou worden, dan is dat meegenomen, maar dat is niet het primaire doel van de uitzendingen. Donderdag wordt besloten over de invoering van de internetuitzendingen. Een voorbeeld uit De Ronde Venen is hier te zien.

(Athans dat staat in de offerte van Notubiz. Wij kregen noch audio, noch video van de raadsvergadering van 27 november 2008 in De Ronde Venen aan de praat... Niet met de eigen Notubiz player, en niet met de Windows Mediaplayer. red. WWK)

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
mist
1 gr.
windkr. 2