Rik Jungmann

---

Wijdemeerse Webkrant
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

GS wil Wijdemeren dwingen

Wijdemeren, 14 juli 2006

Burgemeester Don Bijl deelde gisteren mee dat GS een besluit had genomen over het verdiepingenplan. Het college was daar bij toeval achter gekomen.

Burgemeester Don Bijl deelde gisteren in de raad mee dat het college min of meer bij toeval achter het besluit was gekomen dat GS het Wijdemeerse standpunt, verwoord in de "Startnotitie" verwierp. Wij gingen dus even op zoek op de website van Noord-Holland. Dat viel niet mee. Zoeken op Wijdemeren leverde 106 hits op. Zoeken op Wijdemeren en herstelplan nul hits. In de verschillende actualiteitenrubrieken was niets te vinden. De weblogs van de gedeputeerden (Albert Moens (GL) heeft geen weblog) leverden ook niets op. Na flinke omzwervingen vonden wij de besluitenlijst van GS van 12 juli. Bingo!

Op 10 maart 2004 dreigde gedeputeerde Albert Moens (GL) al met een aanwijzing voor Wijdemeren. Met het besluit van eergisteren heeft hij dat dreigement een stap verder gebracht.

GS dwingt Wijdemeren om te verdiepen

In gewoon Nederlands:

GS wil Wijdemeren dwingen om het verdiepingenplan uit te voeren,
of
Het college van GS wil Wijdemeren nog even de tijd gunnen om te overleggen en zonder gezichtsverlies de aftocht te blazen. De uitkomst moet ook dan uitvoering van het verdiepingenplan zijn.

Wat doet PS?

Dit besluit wordt aan Provinciale Staten voorgelegd. De vraag is echter of PS er mee instemt zo vlak voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Vaak blijkt dan alles vloeibaar te worden en worden lastige besluiten over de verkiezingen heen getild.

Wat vooraf ging:

Anti-Verdiepingenplan 26-4-2006
Botsing over Baggeren 24-2-2005
Moens: Wijdemeren wees Sportief 14-4-2005
PvdA start Lobby Prov. Staten 14-4-2005
Inspraak DBL in Haarlem 28-4-2005
Baggeren: GS antwoordt 4-3-2004
Moens zet B&W voor 't blok 10-3-2004
Wijdemeren: Niet Baggeren 20-2-2005
Baggerdebat en primeurs 21-4-2004
GS wijst gemeente terecht 28-12-2003
Bijl: Provincie niet Netjes 29-4-2005
Aanbesteding Baggeren gestart! 10-9-2004
Provincie wil toch Verdiepen 13-4-2005

De letterlijke tekst van het besluit van GS staat hieronder.

Uit de besluitenlijst van GS NH van 12 juli

Voortgang Herstelplan Loosdrechtse Plassen

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de ‘Startnotitie Alternatieve maatregelen voor de aanleg van verdiepingen in de Loosdrechtse Plassen in relatie tot de Europese Kaderrichtlijn Water’ van de gemeente Wijdemeren;
  2. Na zorgvuldige afweging, de maatregelen, zoals vervat in genoemde startnotitie, niet te beschouwen als een acceptabele, eigenstandige, alternatieve aanpak om het water van de plassen helder te krijgen;
  3. Het verdiepingenplan, als belangrijk onderdeel van het Herstelplan Loosdrechtse Plassen van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, wel te beschouwen als een werkbare aanpak tegen acceptabele kosten;
  4. Gelet op de tot nu toe gevolgde procedure rond het Herstelplan twee opties voor te leggen aan PS (i.c. cie NLWM en ROV, conform GS besluit dd 12 april 2005) over het vervolg van het Herstelplan Loosdrechtse Plassen,
    zijnde:
    a) de start, op korte termijn, van de uitvoering van het Herstelplan Loosdrechtse Plassen mogelijk te maken door een aanwijzing op basis van artikel 37 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

    b) Vooralsnog geen aanwijzing te geven, en betrokken partijen de gelegenheid te geven om tot overeenstemming te komen over de uitvoering van het Herstelplan Loosdrechtse Plassen voor eind 2007 als voorbereiding op de besluitvorming rond de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

De wekelijkse nieuwsbrief Zonnig Storm 21º Naar volgende bericht