Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto: Provincie Noord-Holland

Bron: Gooi- en Eemlander


GS wijst Gemeente terecht

Loosdrecht, 28 december 2003. De discussie rond wel of niet baggeren in de Loosdrechtse Plassen breidt zich uit. Na de Hiswa, ANWB, OCW, DWR en anderen doet ook de provincie een duit in het zakje. Gedeputeerde Albert Moens (GL) is niet blij met het standpunt van het college van B&W om niet te baggeren.

In de Gooi van zaterdag is te lezen dat hij een strenge brief naar het college stuurde, waarin staat: "Het zal u duidelijk zijn dat de provincie Noord-Holland daar niet zonder meer genoegen mee neemt."


Albert Moens (GL)

Hij herinnert aan het feit dat indertijd bestuurlijke afspraken zijn gemaakt om de plassen te herstellen. Onderdeel van die afspraken was om de plassen te verdiepen. Aan de motieven van het college om niet meer akkoord te gaan met de baggerplannen heeft hij ernstige twijfels.

Het college stelt dat de verdieping van de plassen niet effectief zou zijn om van zwevend slib af te komen. Albert Moens daarentegen wijst op de gemaakte milieu effect rapportage, waarin staat dat de verdieping wel effectief zou zijn. Ook heeft Wijdemeren eerder gezegd dat de provincie begrip heeft voor de terughoudendheid van de gemeente. Dat blijkt niet zo te zijn.

Ook andere stellingen die door de gemeente naar voren zijn gebracht, kunnen in zijn ogen geen genade vinden. Hij denkt dat er wel draagvlak onder de bevolking is voor de plannen met de plassen. Ook ziet hij geen enkele aanwijzing voor de stelling dat recreatie en toerisme geschaad zouden worden. Hij sluit zich dan ook aan bij de brandbrief die Hiswa, OCW en vele andere organisaties eind november naar de gemeente stuurde.


Reacties

Gebroken link? Probeer het archief als de verwijzing enige maanden geleden is!

Zoeken

Het Wijdemeerse weer:
Regen, regen, regen, 6 graden

Het archief van 1996 tot nu.
Van dag tot dag.

Vorig bericht

Home

Volgend bericht