WIJDEMEERSE WEBKRANT
Planschadeclaim: herkansing
Kortenhoef, ma 6 augustus 2007

Bewoners van de Zuidsingel hebben planschade geëist van Wijdemeren. College en raad wezen dat af. De rechter vernietigde dat besluit.

Het gaat hier om een kwestie die al heel lang speelt. Jaren geleden werd aan de Zuidsingel in Kortenhoef aan de zuidzijde een nieuwbouwijk gebouwd. Een bureau dat gespecialiseerd is in planschade wees de bewoners aan de Noordzijde er jaren later op dat zij recht hadden op planschade. Een stuk of tien bewoners ging in op het "no cure, no pay" aanbod van het bureau. Dat startte vervolgens een procedure om voor de bewoners planschade te eisen van de gemeente

Advies: toekennen. Besluit: afwijzen.

Een onafhankelijk bureau (SAOZ) dat de claim voor de gemeente onderzocht kwam tot de conclusie dat de claim terecht was en dat de gemeente planschade moest uitkeren.De commissie beroep- en bezwaarschriften kwam tot dezelfde conclusie. Het college, daarin gesteund door de raad besloot echter op 29 januari 2004 om die adviezen naast zich neer te leggen en de planschade toch niet uit te keren. Enkele fracties noemden dat weliswaar glad ijs, maar vonden de claim zo onterecht dat zij zich toch achter wethouder Wim Neef schaarden, die absoluut niet wilde uitkeren, omdat hij het gedrag van het "no cure, no pay" bureau verderfelijk vond.

Nelleke Schenkkan (GL) en René Voigt (DBW) vonden dat er op grond van de adviezen uitgekeerd moest worden. Voigt was het daar weliswaar gevoelsmatig niet mee eens, maar hij liet zich leiden door de wet. Els Kruit (VVD) speelde toen een bijzondere rol. In de commissie vond zij dat er betaald moest worden. "U verliest het voor de rechter." In de daaropvolgende raad verklaarde zij de adviezen nog eens goed gelezen te hebben en was zij toch tegen uitbetaling.

Uit het bericht van 29 januari 2004 een citaat uit de raadsvergadering: "Het voorstel van het college om de claims af te wijzen werd met een ruime meerderheid door de raad aangenomen, waarmee deze het "avontuur" aan ging van mogelijke procedures en rechtszaken."

Onvoldoende motivering voor afwijzing

Intussen liep de zaak voor de rechter verder. Op 5 juli deed de rechter uitspraak over de kwestie. De rechter vond dat de gemeente niet voldoende heeft kunnen motiveren waarom men afweek van het advies van SAOZ. Bovendien heeft Wijdemeren geen nieuwe informatie aan SAOZ verstrekt die het voor de bewoners positieve advies zou kunnen veranderen. De rechter vindt dan ook dat het besluit van college en raad, om geen planschade uit te keren, "niet deugdelijk is gemotiveerd".

Opnieuw besluiten

De rechter vernietigt het besluit van de gemeenteraad en besluit dat Wijdemeren opnieuw een advies aan SAOZ moet vragen, waarbij nadere informatie aan SAOZ verstrekt moet worden. Daarna moet de gemeente opnieuw het bezwaar van de bewoners beoordelen en een nieuw besluit daarover nemen. De gemeente werd veroordeeld tot betaling van het griffierecht en de proceskosten.

Wordt vervolgd.

Dossier Planschade

24012007 Planschade Toegekend
Planschade: Steun uit Den Haag 12-8-2005
Raad 28/3/2002
Uitkering Planschade in Zicht? 25-2-2005
Saaie Raad 1-11-2002
Planschade afgewezen 13-1-2004
Planschade naar Rechter 21-4-2005
Korte Raad, Neef afwezig 17-3-2005
Planschade: Tot vijf Jaar 19-7-2005
Gemeenteberichten 21-10-2002
Raad 25-4-2002
Planschade: Glad ijs 14-1-2004
Wethouder Neef blijft weigeren 7-3-2005
Agenda Raad 24-3-2002
Planschade afgewezen 30-1-2004
Zuidsingel fase 7 27-3-2002
Reactie VVD op Planschade 26-2-2005
Gras zien groeien 29-1-2004
Kuijer Planschade Toegekend 20-4-2005
Reacties van Lezers 1-2-2004

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
28 gr.
windkr. 2