Rik Jungmann

Douwe van Essen

Wijdemeerse Webkrant
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 ...

Korte Raad, Neef afwezig

Wijdemeren, 17 maart 2005. Vanavond was de raadsvergadering al om 22.37 afgelopen. Dat kwam mede doordat wethouder Wim Neef door ziekte verstek moest laten gaan.

Toch stond een groot deel van de raadsvergadering in het teken van wethouder Wim Neef (CDA).

Burgemeester Don Bijl opende de vergadering met de mededeling dat Betske van Henten, de fractievoorzitter van het CDA en wethouder Wim Neef beiden vanwege ziekte de vergadering niet bij konden wonen. Het agendapunt over het al dan niet uitkeren van planschade aan een aantal bewoners van de Zuidsingel in Kortenhoef kwam daardoor te vervallen. Wethouder Neef had aangegeven dat hij dit punt graag zelf wilde verdedigen. De kwestie werd doorgeschoven naar de volgende raad.

Er werd een nieuw punt aan de agenda toegevoegd, de verkoop van gronden van de familie Neef, waarbij de burgemeester namens het college het woord zou voeren.

Inspraak


Erik van der Wiel,
huiseigenaar in La Traviata

Er was vanavond één inspreker, Erik van der Wiel. Hij heeft vorig jaar een huis gekocht in het nieuwbouwplan aan de Zuidsingel. Met name was hij gevallen voor een huis met een grote tuin. Na enige tijd sloeg de twijfel toe. Het kavel dat hij gekocht had bleek bij na-meting kleiner dan in de brochure stond. Toen hij dit meldde bij de makelaar verklaarde deze dat er problemen waren met de buren over zijn grond. Toen hij met bouwmaatschappij Heijligers contact opnam kreeg hij het gevoel dat er iets geheimzinnigs met zijn grond aan de hand was. De uitspraak van wethouder Wim Neef op de radio, afgelopen zondag, dat er verkeerd gemeten zou zijn, verwees hij naar het rijk der fabelen. Hij dook in het kadaster en diepte daar op dat de wethouder economisch eigenaar van de betreffende grond is. Iets wat de wethouder op de radio ontkende. Van der Wiel dacht dat hij zaken deed met Heijligers en zijn makelaar. Tot zijn verbazing bleek de gemeente echter ook in de zaak betrokken te zijn. Afsluitend verklaarde Van der Wiel dat hij teleurgesteld was. Al deze zaken hadden volgens hem openbaar moeten zijn. De vreugde over de aankoop van zijn huis was inmiddels omgeslagen in verdriet vanwege alle muren waar hij zei tegenaan te lopen.


Bij de pijl het betwiste stuk grond

Om zijn zaak te staven had hij gezorgd voor een pak documenten waaruit de kadastrale eigendomsverhoudingen bleken. Daar zat ook een brief bij van Heijligers Projectontwikkeling, waarin deze verklaarde dat de grond voor 1 maart 2005 aan hem geleverd zou worden. Mocht dat onverhoopt toch niet het geval zijn, dan kreeg hij het recht de koop te ontbinden.

Ingelast agendapunt


burgemeester Don Bijl

Bij het ingelaste agendapunt opende burgemeester Don Bijl met het voorlezen van een schriftelijke verklaring. Daaruit bleek dat er problemen zijn met het aankopen en verkopen van grond die nodig is voor de realisatie van de wijk. Die gronden zijn deels nog in handen van de familie Neef. Met de familie Neef ontstond discussie over de grens van de grond. Op 13 januari is de commissie Bestuur en Middelen vertrouwelijk ingelicht.

Om de grens daar te leggen waar die volgens de gemeente hoorde, heeft de gemeente als tegenprestatie grond op het terrein van Neef toegewezen om daar twee huizen te bouwen.

Daarmee leek de zaak afgerond. Er kwam echter meer. Omdat er een verschil van mening ontstond over de kosten van de sanering van de grond van Neef kwam de overdracht van de grond weer in gevaar. Om de zaak nog curieuzer te maken, kwam er ook een claim van voormalig CDA-wethouder Gerard Torsing 1) van 's-Graveland op tafel richting de familie Neef over een deel van dezelfde grond. Bijl gaf niet aan waarop deze claim gebaseerd is, ook kon hij niet aangeven of deze claim de overdracht van de grond in gevaar zal brengen.


Ties Hagen onderhandelt

Afsluitend gaf burgemeester Don Bijl aan dat wethouder Wim Neef buiten alle onderhandelingen is gebleven. Sinds een paar weken is Neef ook teruggetreden uit de stuurgroep van het Traviata-project en worden zijn taken door wethouder Ties Hagen overgenomen.

Debat

René Voigt (DBW) informeerde voor de zekerheid even bij Bijl of de geheimhouding (die volgens wethouder Neef niet bestond) nu was opgeheven. Dat bevestigde burgemeester Bijl. Meerdere fractiewoordvoerders verklaarden, met een zucht van verlichting, blij te zijn dat de geheimhouding opgeheven was, omdat zij nu vrijuit konden spreken. Opvallend was dat geen van de fracties enige kritiek had op het bestuur van DBW dat een brief aan college en raad stuurde en die brief ook naar de pers zond, hetgeen vorige week leidde tot de publicatie van die brief in de Wijdemeerse Webkrant.


De VVD-fractie: v.l.n.r. Wim Lorjé, Els van Hall,
Ernst Kasteleijn en Tjitske van Emden.
Onderzoek gewenst.

Els van Hall (VVD) opende het debat met de constatering dat er schimmigheid rond de kwestie hangt, die zo snel mogelijk door openheid vervangen moet worden. De claim van ex-wethouder Torsing had haar verrast. Zij pleitte voor een diepgaand onderzoek door de raad. De enige die haar daarin steunde was de fractie DBW. De overige fracties (D66, PvdA, DBL en CDA) wilden zo snel mogelijk duidelijkheid voor de toekomstige bewoners en oog voor het belang van de gemeente. Op grond van "geruchten" (Moote PvdA) waren zij niet bereid om een onderzoek te straten. "Dat kan altijd nog" : aldus Gert Zagt (DBL). "Een onderzoek nu is overtrokken." : verklaarde Freek Visser (CDA).

In zijn beantwoording beklemtoonde burgemeester Don Bijl dat een onderzoek op dit moment contraproductief zou werken om tot een oplossing te komen. Hij verklaarde echter dat ook het college op termijn helderheid over de kwestie wil geven. "Binnen enkele dagen wordt de grond overgedragen." Of de claim van ex-wethouder Torsing uiteindelijk op het bordje van de gemeente terecht komt wist hij nog niet.

In de tweede termijn sprak Els van Hall enkele malen over een diffuse situatie. Burgemeester Don Bijl riep haar tot de orde. "Als u nu maar vaak genoeg zegt dat de situatie diffuus is, dan wordt hij dat ook."


1) Gerard Torsing was aannemer in Ankeveen. Hij bouwde veel nieuwbouwwijken, met name in Kortenhoef in de jaren zestig, zeventig. In de twee raadsperioden 1986 - 1994 was hij wethouder voor het CDA in 's-Graveland. Hij was vanuit het gemeentebestuur nauw betrokken bij de projectontwikkeling en de bouw van de fasen 1 t/m 6 van het nieuwbouwplan Zuidsingel in Kortenhoef. De grond waarop die wijken gebouwd werden, waren op een zeker moment deels in handen van de firma Gebtor (Gebroeders Torsing). Die grond is later overgedragen aan bouwbedrijf Schilder uit Volendam. De nieuwbouw aan de Zuidsingel werd ook uitgevoerd door Schilder. Tijdens zijn wethouderschap was Torsing in dienst bij Schilder. Hij hield zich echter namens Schilder bewust niet bezig met de ontwikkelingen in Kortenhoef omdat zijn taak als wethouder dat in de weg stond. Nadat hij was afgetreden na de verkiezingen in 1994, waarbij het CDA in de oppositie kwam, werd er een onderzoek ingesteld naar zijn handelen in de periode dat hij wethouder was inzake mogelijke belangenverstrengeling. Dat onderzoek leidde echter niet tot enig resultaat.


De wekelijkse nieuwsbrief BewolktMatige wind10º Naar volgende bericht