Rik Jungmann

Wijdemeerse Webkrant
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 ...

Planschade naar Rechter

Wijdemeren, 21 april 2005. De raad steunt wethouder Wim Neef in zijn standpunt dat de planschade aan de Zuidsingel niet uitgekeerd wordt.

Een aantal bewoners van de Zuidsingel hebben, ingegeven door een bureau dat hen op de mogelijkheid wees, planschade geclaimd bij de gemeente. Een gespecialiseerd bureau gaf hen gelijk in die claim. De raad wees de claim af, waarna de bewoners naar de commissie bezwaar- en beroepschriften stapte. Ook deze stelde hen in het gelijk. Vanavond was de tweede ronde in de raad.

De wethouder, die de claims niet toe wil kennen, opende met een betoog waarin hij wees op het bestaan van een streekplan uit 1985 waarin sprake is van mogelijke woningbouw aan de Zuidsingel. Hij betoogde daarmee dat de bewoners aan de "oude" kant van de Zuidsingel, die rond 1972 gebouwd is, op de hoogte hadden moeten zijn van mogelijke woningbouw. Daarmee ontvalt volgens hem de grond onder het planschadeverzoek dat de bewoners van de Zuidsingel ingediend hebben.

Tijdens de behandeling van de kwestie in de commissie bezwaar- en beroepschriften (b&b) was deze informatie, merkwaardig genoeg, overigens niet aanwezig.

De coalitiefracties PvdA, CDA en DBL steunden de wethouder voluit, al waren zij wel kritisch over het optreden van de gemeente in de commissie b&b. Freek Visser (CDA) vloog even uit de bocht toen hij verklaarde dat de partijen die vraagtekens zetten bij het onthouden van de toekenning van de claims met verkiezingsretoriek bezig waren. Hij werd door voorzitter Don Bijl en René Voigt (DBW) tot de orde geroepen. Felix Flameling (D66) zei zich een jojo te voelen, omdat hij dan weer voor, dan weer tegen wilde stemmen. Na het betoog van de wethouder steunde hij deze.

VVD een jojo?

Els van Hall (VVD) speelde een aparte rol in het debat. In eerste termijn verklaarde zij stellig: "Het is zo als het is. Het is nu eenmaal de wet. De gemeente moet de planschade uitkeren." In tweede termijn zwaaide zij 180 graden. "In de commissie b&b werkte de gemeente met een onvolledig dossier. Als wij voor de rechter steekhoudend kunnen maken dat de bewoners wisten dat er gebouwd zou worden... Maar, wij lopen een enorm risico. Maar toch. Als de fractie mij steunt?" Zij keek vragend naar haar fractieleden die geen reactie gaven. Er viel even een stilte. René Voigt (DBW) sprong in het gat: "Nog een jojo!".

De raad steunde de wethouder uiteindelijk met 16 van de 18 stemmen (Wim Lorjé (VVD) was verhinderd). Alleen DBW en GL stemden voor toekenning van de planschadeclaims, waarmee de volgende stap waarschijnlijk de rechter zal zijn.


De wekelijkse nieuwsbrief ZonnigWindstil15ş Naar volgende bericht