Rik Jungmann

Douwe van Essen

Gooi- en Eemlander
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 ...

Uitkering Planschade in Zicht?

Kortenhoef, 25 februari 2005. Een lange strijd over uitkering van planschade aan bewoners van de Zuidsingel in Kortenhoef lijkt zich in hun voordeel te ontwikkelen.

Ruim tien jaar geleden werden er aan de even kant van de Zuidsingel huizen en een sporthal (De Fuik) gebouwd. Een aantal bewoners van de oneven zijde werd er anderhalf jaar geleden door een bureau op attent gemaakt dat zij alsnog, volgens het bureau op goede gronden, planschade konden claimen bij de gemeente. Dat gebeurde dan ook.

Neef: strijdig met rechtsgevoel


Wethouder Wim Neef: "Reclamanten
alleen maar op geld belust."

Wethouder Wim Neef, verantwoordelijk voor Ruimtelijke Ordening, heeft de betreffende bewoners indertijd in harde bewoordingen afgeschilderd als min of meer immoreel en belust op geld. Ondanks aandrang van DBW en GL, die vonden dat de wet gevolgd moest worden en er dus uitbetaald moest worden, ook als dat strijdig zou zijn met het rechtsgevoel van de wethouder, kregen bij hem geen poot aan de grond. De VVD zwalkte indertijd enigszins. Tijdens de commissievergadering vond deze partij ook dat de wet gevolgd moest worden, maar in de raad kwam men terug op dat standpunt. Het CDA, bij monde van Freek Visser, hield indertijd een donderpreek tegen de burgers die de schade claimden. Hij vond dat deze rekening moesten houden met de slechte financiële positie van Wijdemeren en daarom van hun claim af zien. En zo gebeurde het op 29 januari vorig jaar dat de raad besloot de planschade niet uit te keren.

Bezwarencommissie: burgers hebben gelijk

Inmiddels is er een jaar verstreken en is de procedure voortgegaan. Nadat de raad vorig jaar besloot om de (volgens experts terechte) planschade niet uit te keren, stapten de betroffen gezinnen naar de commissie bezwaarschriften. Deze concludeerde dat de gezinnen die planschade claimden juridisch erg sterk staan en raadt het college aan om zich nog eens op haar emotionele standpunt te bezinnen en tot toekenning van de claims over te gaan.

Het college wil dat echter niet en wil het op een rechtszaak laten aankomen. Wethouder Wim Neef blijft mordicus tegen en zegt dat men alleen maar op geld uit is. Een aantal fracties heeft echter geen trek in een rechtszaak die bij voorbaat kansloos lijkt, zeker met het advies van de eigen bezwarencommissie in de hand. Zij willen dan ook dat de claim van in totaal € 64.500 wordt toegekend.

In de raad van 17 maart zal de raad hierover een besluit nemen.


De wekelijkse nieuwsbrief ZonnigWindstil Naar volgende bericht