Rik Jungmann

Wijdemeerse Webkrant
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 ...

Huiselijk Geweld Wijdemeren

Wijdemeren, 25 februari 2005. Tijdens de commissievergadering van gisteren werd gesproken over het tegengaan van huiselijk geweld. Het kabinet maakt er een speerpunt van, maar legt de rekening bij de gemeente.

11.000 keer in Wijdemeren

Het college stelt voor om mee te doen aan een Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Gooi- en Vechtstreek. In de regio kwamen in 2004 1100 meldingen van huiselijk geweld voor. OfficiŽle schattingen zijn dat slechts 12% tot een melding komt. Dat betekent dat er in onze regio op jaarbasis rond de 11.000 keer huiselijk geweld wordt toegepast. Een schrikbarend getal.

Kritische noot naar Kabinet en VNG

Uit de discussie over het voorstel kwam naar voren dat alle partijen de zaak waar het hier om gaat een warm hart toedragen. Toch kwam er van vele kanten, ook van de zijde van burgemeester Don Bijl, een kritische noot richting kabinet en VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten).

Zoals zo vaak, is ook hier iets in Den Haag bedacht, maar worden de financiŽle middelen er niet bij geleverd. Dat betekent dat gemeenten worden opgezadeld met rijksbeleid, maar zelf maar moeten zien hoe ze aan het geld komen. De burger ,op zijn beurt, merkt dat uiteindelijk door stijgingen van leges en OZB, terwijl het kabinet mooi weer speelt met de ingeboekte bezuinigingen.

Voor Renť Voigt van DBW was deze handelwijze van het Rijk zelfs een reden om tegen het voorstel te pleiten. Geen geld, dan ook geen steun, was zijn credo. Hij werd bijgevallen in zijn kritiek door burgemeester Don Bijl die vond dat de VNG, zoals zo vaak, teveel over zich laat lopen als het gaat om afwenteling van kosten op gemeenten. Toch pleitte hij er sterk voor om in te stemmen met het voorstel in het belang van de zaak waar het hier om gaat. Voigt liet zich nog niet helemaal vermurwen, maar gaf aan er nog even over na te denken.

Een ruime meerderheid stemde in met het voorstel.


De wekelijkse nieuwsbrief BewolktWindstil Naar volgende bericht