... ...

Rik Jungmann

Douwe van Essen

Wijdemeerse Webkrant
Naar vorig bericht

Naar de home-page

Naar volgende bericht

Gras zien groeien

Wijdemeren, 29 januari 2004. De raadsvergadering van vanavond werd druk bezocht. De publieke tribune zat vol. Waarschijnlijk leden van verenigingen, die wilden horen hoe het met het gebouw van hun club verder moet. Ze moesten veel geduld hebben.


Volle bak

Wat gebeurde er in het kort?

  • Er werden lastige vragen aan wethouder Ties Hagen gesteld over de huisstijl en het nieuwe gemeentehuis.
  • De planschadeverzoeken van de bewoners van de Zuidsingel in Kortenhoef werden afgewezen.
  • Het gebouwenplan van 's-Graveland werd definitief ten grave gedragen.
  • Er is extra geld beschikbaar voor Kleuterdagverblijf De Meidoorn in Loosdrecht.

Opening

Burgemeester Don Bijl opende de vergadering met een korte herdenking van Piet van Enk en Anja Boersma. Beiden actief in hun dorpsgemeenschappen en in de lokale politiek.

Tjitske van Emden (VVD) was geveld door de griep. Henk de Kloet (DBW) schoof later aan.

Voor er nog maar een woord gewisseld werd, kondigde René Voigt (DBW) aan dat hij voor de behandeling van de hamerstukken een schorsing wenste. Waarover? Dat bleef een raadsel.


O, ja, de mededelingen

Bij de mededelingen moest burgemeester Don Bijl Els van Hall (VVD) dringend tot twee keer toe uitnodigen om het woord te nemen. "Aan de orde zijn de mededelingen.... Wie? Mevrouw van Hall, de mededelingen!?!. Mevrouw van Hall, mededelingen???" Oh ja, zag je haar denken. "Ik heb een mededeling. Er is vorige keer iets fout gegaan met een persbericht van de VVD. Helaas is dat persbericht toch in de krant gekomen. De VVD hecht eraan om te laten weten dat het persbericht niet meer aan de orde is en spreekt haar vertrouwen uit in de burgemeester. Er is niets meer aan de hand." Hetgeen door Don Bijl bevestigd werd.

Vragenhalfuur


Gert Zagt, op de centjes letten

Gert Zagt (DBL) opende het vragenhalfuur. Hij wilde weten waarom er in het visiedocument voor het publiek sprake is van de nieuwbouw van een gemeentehuis op een centrale plaats in Wijdemeren. "De raad heeft besloten dat de 'intentie' bestaat om nieuw te bouwen. Veel minder stellig dan het nu in het document staat."

Ook kwam hij terug op het inmiddels teruggetrokken voorstel om extra geld uit te geven voor de huisstijl. Hij had zijn huiswerk gedaan en kwam tot de conclusie dat er 25.000 voor was uitgetrokken. Daarna was er zonder krediet van de raad €62.500 uitgeven uit potten voor opleidingen, representatie, etc. Zijn conclusie luidde: "Zo gaan we niet om met gemeenschapsgeld."

Wethouder Ties Hagen reageerde duidelijk geïrriteerd. "Dat van dat visiedocument weet ik nu niet, dat moet ik uitzoeken. Over de huisstijl antwoordde hij korzelig: "Mevrouw van Rhijn heeft u dat al uitgelegd. Kennelijk is het stellen van een vraag belangrijker dan het antwoord."

Kees Bosdijk (PvdA) stelde een paar vragen over de ontwikkeling van het dorpscentrum en de rol van Fortis daarin. Hij zei bang te zijn dat Ottenhome moet verdwijnen. Wethouder Wim Neef gaf toe dat de gesprekken met Fortis uiterst stroef verlopen. Hij zegde toe er binnenkort een toelichting op te geven.

Notulen

Daarna werden de notulen van oktober, november en december behandeld. Het publiek zat er bij alsof het naar het groeien van gras zat te kijken. Miep van Hattem (DBL): "Is mijn email niet aangekomen over de notulen?" Baerte de Brey (griffier): "Nee uw email is niet aangekomen." De punten, komma's en woorden werden aaneengeregen door de voltallige raad (25 man), terwijl het publiek zich twintig minuten afvroeg waar het over ging.


De wekelijkse nieuwsbrief Zoeken in het archief 1996 - 2004 Reageer op dit bericht Ga naar het archief
Naar de home-page RegenMatige wind Naar volgende bericht