Rik Jungmann

---

Gooi- en Eemlander / WWK
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

Kort Geding tegen Torsing

Kortenhoef, 20 mei 2005

Op de bouwgrond aan de Zuidsingel in Kortenhoef, die de familie Neef verkocht aan de gemeente, legde oud-wethouder Torsing beslag. Woensdag diende een kort geding om het beslag eraf te krijgen.

Bouw kan niet verder

Aan de Zuidsingel bouwt de firma Heijlijgers woningen op het voormalige terrein van de ouders van wethouder Wim Neef. Tijdens de bouw ontstond verwarring toen oud-wethouder Gerard Torsing beweerde dat Neef de grond niet direct aan de gemeente had mogen verkopen omdat de familie Neef eerder met hem een contract had afgesloten waarin aan hem het recht van eerste koop was toegekend. Torsing verklaarde door deze handelwijze schade te hebben geleden en wilde daarvoor gecompenseerd worden. Om zijn claim kracht bij te zetten liet hij beslag leggen op de grond. Omdat de grond door de gemeente contractueel geleverd moet worden aan de projectontwikkelaar, maar dat door het beslag onmogelijk is, claimt Heijlijgers op zijn beurt een schade bij de gemeente Wijdemeren die snel oploopt.

Kort Geding tegen Torsing

Om het beslag op de grond op te heffen en aan de gemeente te kunnen leveren, spande de familie Neef een kort geding aan tegen Torsing. Dat kort geding diende twee dagen geleden. De Gooi- en Eemlander maakt in een groot artikel vandaag gewag van enkele onfrisse details van de gang van zaken in het verleden die bij de behandeling naar voren kwamen.

Al in 1983 maakten de familie Neef en Torsing afspraken over het recht van eerste koop door het bedrijf van de gebroeders Torsing, Gebtor BV. Toen Gerard Torsing wethouder in 's-Graveland werd, verkocht deze zijn bedrijf aan bouwbedrijf Schilder uit Volendam. Dat bedrijf bouwde tijdens het wethouderschap van Torsing de nieuwbouwstrook langs de Zuidsingel tot De Fuik. De huidige nieuwbouw door Heijlijgers is de afsluiting van die strook. Torsing was in die periode naast zijn wethouderschap in dienst van Schilder, maar verklaarde steeds dat hij zich niet bemoeide met de bouw in Kortenhoef.

Recht van Eerste Koop

Met de verkoop van Gebtor BV werd ook het recht van eerste koop van de grond van Neef meeverkocht aan Schilder. De eerste plannen voor huidige nieuwbouw begonnen midden jaren negentig vorm te krijgen. In 1995 leidde dat tot een situatie waarbij de grond van de familie Neef, die de gemeente eerst negen ton moest kosten, plotseling 1,4 miljoen gulden kostte. Volgens een schriftelijke verklaring van oud-burgemeester Kozijn, die ingebracht was in het kort geding, bleek dat de plotselinge prijsverhoging het gevolg was van tussenkomst van oud-wethouder Torsing. Deze had met de familie Neef een deal gesloten waarbij Neef maandelijks een bedrag zwart aan Torsing zou overmaken. Kozijn, daarin gesteund door de raad, oefende zware druk uit op Neef om de deal ongedaan te maken, opdat de gemeente de grond toch voor de eerder afgesproken negen ton kon kopen. Dat leidde tot het terugdraaien van de transactie met medewerking van Neef en Schilder. De gemeente 's-Graveland heeft toen, versneld, de koop met de familie Neef gesloten voor het eerder overeengekomen bedrag van negen ton.

Onderzoek Torsing

Oud-wethouder Torsing heeft aan het eind van zijn wethouderschap onder vuur gelegen. Er was een vermoeden van belangenverstrengeling. De raad benoemde in die periode een onafhankelijke commissie om daar onderzoek naar te doen. De leidde tot een hele serie openbare verhoren van betrokkenen, die echter geen bewijs voor de belangenverstrengeling opleverde. Later, toen Torsing geen wethouder meer was, is hij nog een keer op Schiphol aangehouden voor valsheid in geschrifte. Ook bij die gelegenheid werd er echter geen bewijs geleverd en werd hij snel weer vrijgelaten.

Torsing wist van verkoop

Torsing doet het voorkomen alsof hij nu pas tot de ontdekking komt dat Neef de grond, tegen de afspraken in, direct aan de gemeente heeft verkocht. De verklaring van oud-burgemeester Kozijn bewijst echter dat hij in 1995 al op de hoogte was van die verkoop toen zijn deal met Neef teruggedraaid werd. De gang van zaken roept veel twijfels op. Het relaas betekent dat Torsing, terwijl hij wethouder was (1986 - 1994) en bezig was met de voorbereidingen van nieuwbouw op de grond van Neef, tegelijkertijd kennis had van de het recht van eerste koop dat hij zelf had afgesloten voor de grond waarop de nieuwbouw gepleegd moest worden. Hij had dus een mogelijk belang bij de ontwikkeling van die plannen.

Ridicuul

Vice-president van de rechtbank Poelmann vond de gang van zaken rond de grondverkoop van de familie Neef "volstrekt ridicuul". Op 2 juni zal hij uitspraak doen in de zaak Neef vs. Torsing.


Eerdere berichten:

DBW: Helderheid rol Neef 10-3-2005
Weerwoord Wethouder Wim Neef 13-3-2004
Neef: Leugens en Afrekening 16-3-2005
Korte Raad, Neef afwezig 17-3-2005
Neef: Beschuldigingen Onwaar 31-3-2005
Vragen DBW over grondtransacties 31-3-2005
WWW over Claim Torsing 6-4-2005
Geheime Vergaderingen? 6-4-2005
Wethouder Torsing Spreekt 10-4-2005
Regeling stuk grond Rond? 15-4-2005
Claim Heilijgers 12.500 per week 21-4-2005
Valse handtekening Kadaster? 22-4-2005


De wekelijkse nieuwsbrief Zwaar bewolkt Harde wind 17 Naar volgende bericht