Rik Jungmann

---

Gemeente Wijdemeren
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

Persberichten Wijdemeren

Wijdemeren, 20 mei 2005

De flitspaal bij de Smidsbrug gaat weg, de Cannenburgerweg in Ankeveen krijgt een nieuwe deklaag en Controle aan de Poort verlaagt aantal bijstandsuitkeringen.

Perberichten

Drie persberichten van Wijdemeren

Bijstandsuitkeringen, Deklaag Cannenburgerweg, Flitspaal Smidsbrug

Uit ‘Beleidsverslag Sociale Zaken 2004':
Minder bijstandsuitkeringen ondanks groter aantal aanvragen

In de gemeente Wijdemeren is het aantal mensen met een bijstandsuitkering iets gedaald, ondanks een toename van het aantal aanvragen. Dit blijkt uit het Beleidsverslag Sociale Zaken 2004 dat het college binnenkort aanbiedt aan de gemeenteraad. Volgens het college is de verlaging van het aantal uitkeringen onder andere het resultaat van ‘strengere controle aan de poort'.

In 2004 heeft het college, met subsidie van het rijk, een speciale functionaris aangetrokken die veel huisbezoeken aflegt om te controleren of de opgegeven woonsituatie klopt met de werkelijkheid. De woonsituatie is bepalend voor een eventueel recht op bijstand. De huisbezoeken lijken preventief te werken. Verschillende aanvragen om bijstand zijn, lopende de aanvraag, ingetrokken. Het college constateert ook dat reïntegratiebureaus er amper in slagen cliënten aan werk te helpen. Van de 38 reïntegratietrajecten die zijn gestart hebben 5 personen werk gevonden. Dit valt het college tegen. Opvallend is ook de toename van het aantal aanvragen om bijzondere bijstand zoals vergoeding van kosten voor een bril, dieetkosten en kosten van eigen bijdrage voor tandartskosten. Daarnaast hebben 65-plussers veelvuldig beroep gedaan op de mogelijkheid 100 euro te krijgen uit het participatiefonds en de mogelijkheid een bijdrage tot 500 euro per jaar te ontvangen voor aanschaf van huisraad. Deze bijdrage uit het fonds duurzame gebruiksgoederen is alleen mogelijk wanneer 65-plussers langer dan 3 jaar een inkomen op minimumniveau hebben. Volgens het college hebben veel mensen met een minimum inkomen moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Meer dan voorheen verkeren huishoudens in een problematische schuldensituatie waardoor zij een beroep doen op schuldhulpverlening.

Communicatie/voorlichting

De afdeling Sociale Zaken van de gemeente heeft zich in 2004 regelmatig laten adviseren door de Cliëntenraad in verband met allerlei veranderingen als gevolg van de nieuwe Wet Werk en Bijstand die in januari 2004 in werking ging. In overleg met de Cliëntenraad is ondermeer besloten de voorlichting aan bijstandscliënten, maar ook aan alle inwoners die een inkomen op minimumniveau hebben, te verbeteren door in 2005 nieuwe folders te ontwikkelen. Zo komt er ondermeer een folder over de mogelijkheid voor ouders met kinderen om een kindertoeslag te krijgen van 200 euro per kind per jaar en over de mogelijkheid een premie te krijgen bij aanvaarding van (vrijwilligers)werk. Het college wil chronisch zieken en gehandicapten in het bijzonder wijzen op de mogelijkheden om kosten als gevolg van de ziekte/handicap vergoed te krijgen.


College vraagt raad geld voor toplaag wegdek Cannenburgerweg

Het college gaat de gemeenteraad vragen 50.000 euro beschikbaar te stellen voor het aanbrengen van een toplaag aan het wegdek van de Cannenburgerweg.

De Cannenburgerweg heeft in 2004 nieuw asfalt gekregen, nadat een deel van de riolering vervangen was. De gemeente heeft daarbij met opzet geen toplaag aangebracht omdat er door de grote diepte van het riool nazakkingen te verwachten waren. Nu de ondergrond een jaar heeft kunnen werken, verwacht de gemeente geen vervormingen meer en wil het graag de laatste hand aan het wegdek leggen.

De commissie Ruimte & Economie spreekt op 8 juni over dit voorstel van het college.


Gemeente verwijdert flitspaal op Noordereinde ‘s-Graveland

Binnenkort staat er geen flitspaal meer bij de kruising Smidsbrug in 's-Graveland. Deze camera is niet meer in werking sinds deze in oktober 2003 in brand is gestoken. Hierbij liep het naastgelegen pand aan het Noordereinde lichte schade op. Om dit in de toekomst te voorkomen heeft het college besloten de flitspaal definitief te verwijderen.

Omdat de flitspaal erg dicht op het pand aan het Noordereinde staat en de kans op brandstichting aanwezig blijft, heeft de gemeente eerst de mogelijkheden voor het verplaatsen van de flitspaal uitgebreid onderzocht. Hierbij bleken de kosten niet op te wegen tegen de baten. Het verplaatsen van de camera is alleen mogelijk door het Noordereinde open te breken en tijdelijk af te sluiten. Aangezien het aantal snelheidovertredingen op deze locatie relatief laag is, heeft de gemeente niet voor deze optie gekozen en besloten de camera te verwijderen.


De wekelijkse nieuwsbrief Zwaar bewolkt Harde wind 17º Naar volgende bericht