Rik Jungmann

Wijdemeerse Webkrant
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 ...

Valse handtekening Kadaster?

Wijdemeren, 22 april 2005. Fractievoorzitter RenÚ Voigt kreeg gisteren, tijdens de raad, een deel van de antwoorden op de reeks vragen die hij gesteld had over de gronden van de familie Neef.

Wethouder Wim Neef had voor aanvang van het debat de zaal verlaten. De coalitiepartijen PvdA en CDA openden het debat met enkele neutrale vragen om informatie, evenals Felix Flameling (D66) die erop hamerde dat de schade nooit op het bordje van de gemeente mag komen.

Els van Hall (VVD) hamerde net als vorige keer op een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken. De beslaglegging door oud-wethouder Torsing, de claims, etc. waren voor de VVD oorzaak van zoveel onduidelijkheid dat zij die graag onderzocht wilde hebben.

RenÚ Voigt (DBW) stelde vast dat er indertijd wel degelijk geheimhouding was opgelegd aan de raad, ondanks de bewering van wethouder Neef dat dat niet het geval was. Dit werd door burgemeester Bijl bevestigd. Hij was blij met de brief van het college, al vond hij wel dat er erg weinig tijd was geweest om die te doorgronden, een klacht die andere fracties ook uitten. In zijn bijdrage aan het debat zaten twee opmerkelijke punten.

Valse kadasterregistratie onderzocht

Voigt verklaarde dat er valsheid in geschrifte zou zijn gepleegd, waardoor een stuk grond van de gemeente bij het kadaster op iemand anders naam zou zijn gezet. Dat zou zijn gebeurd door iemand die zich had uitgegeven voor een medewerker van de gemeente 's-Graveland. Burgemeester Bijl erkende dat er iets zeer vreemds met de registratie bij het kadaster aan de hand was en dat iemand namens de gemeente een handtekening heeft gezet. Het ging hem nu nog te ver om van fraude te spreken. Aan het kadaster is echter wel gevraagd om dat uit te zoeken. De zaak werd nog merkwaardiger toen Voigt stelde dat de gemeente twee bouwvlekken aan de familie Neef heeft toegekend als compensatie voor de grond waar het hier over gaat. Immers, zo stelde hij, de grond was al van de gemeente, maar die was zich daar niet van bewust vanwege de "valse" kadasterregistratie. Burgemeester Bijl herhaalde dat naar deze kwestie onderzoek is gestart door het college.

Betaling voor Hal

Het tweede opmerkelijke punt ging over betaling door wethouder Neef aan de gemeente voor het gebruik van zijn bedrijfshal, nadat deze verkocht was aan de gemeente. Voigt stelde dat voor dit gebruik door wethouder Neef een vergoeding aan de gemeente betaald had moeten worden. Burgemeester Bijl daarentegen, verklaarde dat er, voorzover hij weet, niets was vastgelegd over een eventuele betaling door Neef aan de gemeente, maar zal dit verder laten uitzoeken.

Compensatie Dubieus

Gert Zagt (DBL) stelde dat de gemeente een deal heeft met de familie Neef en dat de rest er niet toe doet. "Er zijn acht dagen gegeven aan de familie Neef en die zijn ver overschreden." Hij riep het college op om ervoor te zorgen dat er zo snel mogelijk geleverd wordt. Hij sprak er zijn verbazing over uit dat iemand, ten onrechte, namens de gemeente 's-Graveland een handtekening heeft gezet, met wijziging van de kadasterregistratie tot gevolg. De compensatie voor de betrokken grond noemde hij dubieus. Het zetten van een valse handtekening mag niet beloond worden.

Bijl: Nu geen onderzoek

Burgemeester Don Bijl raadde een onderzoek zeer sterk af. Hij vreesde dat er daardoor extra beslag op bestuurlijke en ambtelijke capaciteit gelegd zal worden, die toch al nodig is om deze hele zaak in goede banen te leiden. "Natuurlijk moet het college bestuurlijke verantwoording afleggen, een extra onderzoek nu is niet vruchtbaar." De meerderheid van de raad nam deze argumentatie over. Alleen Voigt (DBW) bleef sterk voor een onderzoek, maar maakte daar geen punt van gezien zijn minderheidspositie.


De wekelijkse nieuwsbrief ZonnigWindstil15║ Naar volgende bericht