WIJDEMEERSE WEBKRANT
Open Brief over Degekamp
Kortenhoef, di 16 januari 2007

De oud-radioprogrammamakers van Wijdemeren Actueel schrijven een open brief aan wethouder Lia Moote over de kwestie Degekamp.

De RSS feed wijzigt. Lees meer.

ingezonden brief

Open brief aan Wethouder Onderwijs
mevr. Lia Moote

Betr. schorsing en dreigend ontslag Willem Degekamp.

Met ontsteltenis hebben wij - ex-programmamakers van Radio Wijdemeren - vernomen dat onze ex-collega Willem Degekamp als leerkracht aan de Curtevenneschool is geschorst en dreigt te worden ontslagen, omdat hij zijn administratie niet op tijd heeft ingeleverd en omdat hij botst met de directeur van de school, die deze procedure is gestart. U hoeft slechts de website te raadplegen om te zien wat deze schaamteloze handeling in - met name - Kortenhoef teweeg heeft gebracht. Hetgeen de heer Degekamp wordt verweten is o.i. van ondergeschikt belang; daar had met de directeur over gesproken kunnen worden, zodat de kwestie intern was opgelost.. Het administratieve keurslijf waarin onderwijsgevenden in alle lagen van het onderwijs worden gedwongen, knelt aan alle kanten en dient zeker niet het belang van de leerling. Dat belang heeft Willem Degekamp terecht altijd voorop gezet.

Wij kennen Willem sinds september 2005 toen wij startten met het programma Wijdemeren Actueel. Wat ons van meet af aan opviel was zijn enorme bevlogenheid als hij over 'zijn kinderen' en 'zijn school' en 'zijn meesterschap' sprak. Tijdens de radio-uitzendingen en ook daarbuiten hebben wij hem regelmatig gezien in de omgang met zijn leerlingen. Hadden onze kinderen maar zo'n meester gehad, hebben wij meerdere malen gedacht. En deze meester moet nu geschorst worden en heeft zelfs een spreekverbod opgelegd gekregen?

Wij vinden het van het bestuur van Primair en van de directie van de Curtevenneschool schandalig om een integer en bevlogen persoon op deze wijze te beschadigen. Is dit in het belang van zijn leerlingen?

Natuurlijk, zelfs Willem Degekamp zal niet feilloos zijn, maar een meester die al zoveel jaren voor de klas staat en over wie vele oud-leerlingen nog steeds met veel liefde en genegenheid spreken, is goud waard en moet gekoesterd worden.

U als wethouder met onderwijs in uw portefeuille bent bij machte deze onverkwikkelijke affaire ten gunste van meester Willem te doen keren. Wij dringen er bij u op aan dit zo spoedig mogelijk te doen, zodat de schade die de heer Degekamp heeft opgelopen beperkt zal blijven.

Wij zijn ervan overtuigd dat u meerdere verzoeken met dezelfde strekking heeft ontvangen om u te overtuigen van het onrecht, dat meester Willem en zijn leerlingen is aangedaan.

Wij rekenen erop, dat u aan deze oproep(en) gehoor zult geven.

Met vriendelijke groet,

Tineke Franssen
Bob de Graaff
Daniela Kaiser
Renda Rosing
Edward Smallenburg

Dossier Meester Willem

Open brief over Degekamp
Primair profileert zich
Degekamp: Te grote snor?
Niet door de Beugel
Primair: Dure en Domme Actie
Primair, Moote en Degekamp
Steun voor Meester Willem
Video Protest Degekamp
Degekamp op Non-actief
PvdA vragen over Primair 23-6-2004
Big Spender: Stichting Primair 25-5-2004

bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief