Kunsthistorisch Service Bureau Drs. Carole Denninger ...

Rik Jungmann

PvdA Wijdemeren
Naar vorig bericht

Naar de home-page

Naar volgende bericht

PvdA vragen over Primair

Wijdemeren, 23 juni 2004. Op 25 mei kwam naar buiten dat de overkoepelende Stichting Primair, de het beheer voert over veel openbare scholen in onze regio, met geld gesmeten heeft en voor een flinke strop zal zorgen.

Het College vroeg aan de raad om nog even te wachten met indringende vragen, tot KPMG de zaak heeft uitgezocht. Dat zal pas in november dit jaar zijn. De PvdA stelt toch maar vast schriftelijke vragen om te voorkomen dat het onderwerp van de agenda verdwijnt.

Ingezonden bericht

Het College stelt ons voor de besluitvorming over de Stichting Primair uit te stellen tot 1 november 2004. In die tijd zal er een volledige financiŰle en operationele audit door KPMG- accountants plaatsvinden.

Al eerder kondigde de PvdA aan over dit onderwerp schriftelijke vragen te zullen stellen. Wij gaan ervan uit dat onze vragen meegenomen zullen worden in de aangekondigde audit dan wel onderdeel vormen van de antwoorden van het college.

  1. Hoe is de verantwoording van en de controle op de directie geregeld en de verantwoording en controle van het bestuur, de WGR en de gemeenten vormgegeven?
  2. Hoe werd in de organisatie toegezien op de inkomende en uitgaande geldstroom?
  3. Wie was bevoegd tot fiattering van de uitgaven en was er een duidelijke functiescheiding tussen die bevoegdheid en diegene die uitvoering gaf aan de betalingen?
  4. Werden de uitgaven gedaan aan de hand van een jaarplanning?
  5. Op welke wijze is er periodiek management informatie verstrekt aan het bestuur t.a.v. de voortgang in de jaarplanning versus de beschikbare middelen?

    Gegeven het feit dat de problemen zijn ontstaan over een periode van meerdere boekjaren is de volgende vraag aan de orde;
  6. Heeft de controlerende accountant ook een managementletter uitgebracht en zo dat het geval is, is het bestuur daarvan in kennis gesteld en is daar wat mee gedaan?
  7. Op welk moment is de gemeente ge´nformeerd?
  8. Op welke wijze denkt het college degelijke voorvallen in de toekomst, b.v. bij andere samenwerkingsverbanden, te voorkomen?

Graag zien wij de antwoorden op deze vragen tegemoet.


Lia Moote
Fractievoorzitter PvdA Wijdemeren.
21 juni 2004


De wekelijkse nieuwsbrief Zoeken in het archief 1996 - 2004 Reageer op dit bericht .
Naar de home-page RegenZware storm17║ Naar volgende bericht