WIJDEMEERSE WEBKRANT
Primair, Moote en Degekamp
Kortenhoef, zo 14 januari 2007

Niemand lijkt verantwoordelijk voor wat Degekamp overkomen is. Douwe van Essen schreef een brief en hoopt op de raad. Openbaar!

Volgens de wet is het gemeentebestuur ook het bestuur van de openbare school. Dat was zo en dat is zo. Die verantwoordelijkhied mag dan gedelegeerd zijn aan Primair. Hij bestaat nog steeds. Vanuit die invalshoek moet onderstaande brief (ook) gelezen worden.

Lees ook:

PvdA vragen over Primair 23-6-2004
Big Spender: Stichting Primair 25-5-2004

De RSS feed wijzigt. Lees meer.

ingezonden brief

Afstand

Meester Willem Degekamp is de toegang tot 'zijn' Curtevenneschool ontzegd door een stelletje bestuurders op afstand, de Stichting Primair. In een desperate poging eventuele protesten zo vroeg mogelijk in de kiem te smoren was zijn opvolger al aangenomen en Willem een spreekverbod opgelegd. Advocaten gaan zich ermee bemoeien. Maar waarmee dan? De directeur van Primair verschuilt zich achter de relatie werkgever/werknemer en wethouder Lia Moote (PvdA) weet wel van de hoed en de rand, maar houdt zich erbuiten "...omdat het bestuur van de openbare school door de gemeente is gedelegeerd aan de Stchting Primair". Maar waarom weet de wethouder dan wel wat er aan de hand is en bijvoorbeeld de gemeenteraad niet?

Toen begin 2004 naar buiten kwam, dat Stichting Primair door wanbeheer € 1,4 miljoen(!) gemeenschapsgeld had verspild, moesten raadsleden in Wijdemeren de wethouder dwingen inzicht te geven in het onafhankelijke KPMG-rapport over deze affaire. En tijdens het raadsdebat mochten we uit de mond van de toenmalige wethouder Nagel (CDA) tot onze verbijstering optekenen: "...dat de wethouder van mening was dat volledige openheid van zaken het openbaar onderwijs zou schaden". Hoezo openbaar? Maar nog erger was, dat de schuldigen vrijuit gingen en de gemeentes de 1,4 miljoen euro moesten ophoesten, al dan niet in de vorm van een renteloze lening.

Het minste wat je dus van het nieuwe bestuur mag verwachten is terughoudendheid ten aanzien van disciplinaire maatregelen. En meer openheid. Natuurlijk vergt het laatste, waar het personen betreft, enige terughoudendheid, maar dat Primair pas achteraf en slechts op verzoek van de ouders van de betrokken kinderen een gesprek is aangegaan, is natuurlijk te treurig voor woorden. En wat gaat de wethouder verder doen? De storm van protesten blijven afdoen met te wijzen op de gedelegeerde verantwoordelijkheid? Of zal de wal het schip keren en moet zij weer bakzeil halen zoals bij de Antoniusschool in Kortenhoef waar verontruste ouders haar tot een ommezwaai dwongen? Dat kan ook hier zomaar gebeuren, omdat ouders en kinderen heel dicht bij 'hun' meester staan en hem beter kennen dan welke bestuurder ook, laat staan een bestuurder die geen enkele affiniteit met Kortenhoef heeft en ook niet de indruk wekt daar verandering in te willen brengen.

Inmiddels zit 'de meest geliefde meester van Kortenhoef' thuis waardoor ook hij 'op afstand' is gezet. Gelukkig overbruggen zijn leerlingen en hun ouders deze afstand moeiteloos via de media en het internet. Hartverwarmend. En nu maar wachten tot gemeenteraadsleden vragen gaan stellen. Maar dat deed de heer Bosdijk (PvdA) ook in de raadsvergadering van oktober 2004. Dreigend stelde hij een aantal indringende vragen. Maar een schorsing (en dus geheim overleg) verder en de kou was uit de lucht, de 1,4 miljoen euro nog steeds verdwenen, de verantwoordelijken ongestraft en de gemeente Wijdemeren € 125.000 armer aan een renteloze lening. Dat stemt de burger niet hoopvol. Maar misschien gaat het nu anders, want nu gaat het over een mens, een warm mens, die houden we toch niet op afstand?

Douwe van Essen
Kortenhoef.

bron
ing. brief
foto
---
auteur
Douwe v. Essen
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief