WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Zuwe Strandje opgeknapt
Kortenhoef, vr 4 juni 2010

De raad nam gisteren een besluit over het strandje aan de Zuwe. Onder aanvoering van Henk de Kloet werden de plannen aangepast.

Geschiedenis

Het strandje aan de Zuwe in Kortenhoef, aan de oever van de Wijde Blik, heeft in de WWK niet de status van dossier, omdat er niet heel dikwijls iets over voorgesteld of besloten wordt. Die status verdient het wel als gekeken wordt naar het aantal jaren dat besluitvorming en beleid over het strandje zich nu al voortslepen, terwijl de ene na de andere verantwoordelijke overheid of organisatie de zaak liet verloederen. Het strandje ligt aan de Wijde Blijk langs de N201 nabij de brug tussen het Hilversums Kanaal en de plas.

Eldorado


Een oude foto van het strandje.

Ooit was het een klein eldorado. Een reep groen, dan een zandstrand met aansluitend ondiep water en daarvoor een golfbreker. Ideaal voor gezinnen met kinderen. Een plek waar veel gebruik van werd gemaakt. Iets verderop, naar de Nieuwe Zuwe (nu Ottenhome) toe werd en wordt de oever langs de N201 gebruikt om te verpozen en te windsurfen.

Verloederd

Inmiddels is het strandje overwoekerd met gras en bomen. Het publiek dat er nu komt staat zeer ver af van het gezin met kleine kinderen, om het vriendelijk te zeggen. De verantwoordelijkheid voor het strandje lag eerst bij de provincie, maar is op 29 november 2001 overgegaan naar Natuurmonumenten. NatMon kreeg toen vrijwel voor niets, maar wel met een grote pot geld (1,1 miljoen euro) voor onderhoud, de Wijde Blik en de Blijkpolderplas.

1999

Er werd al veel langer over het strandje gesproken, maar in ons WWK archief komen we het voor het eerst in juli 1999 tegen. Daar staat: "Er komen 24 aanlegplaatsen, 75 parkeerplaatsen, een ligweide, een kiosk met sanitair, picknicktafels, een golfbreker (4), een ringsloot, een pier naar de kade (3) en een surfstrand (2). Het plan zal voorjaar 2000 in de gemeenteraad (van 's-Graveland red. WWK) komen ter goedkeuring. Voor de exploitatie moet een private partner worden gezocht. De kosten van de ontwikkeling worden geschat op twee miljoen gulden. Er wordt gerekend op subsidie van Noord Holland." De waarheid is dat er helemaal niets van deze plannen gerealiseerd werd.

Plannen

Het college, bij monde van wethouder Gerard Abrahamse (VVD, nu Ruimtelijke Ordening), stelde gisteren voor om het strandje (deel 1) door Natuurmonumenten met hekken en een sloot af te laten sluiten en te onttrekken aan het geheel. De delen 2 en 3 blijven in gebruik.


Tim Emmelot, eigenaar van De Nieuwe Zuwe/Ottehome in Kortenhoef.

Tim Emmelot, van Ottenhome, is bereid om er een kiosk te plaatsen en een sanitaire voorziening aan te brengen, indien hij die mag exploiteren. Hij is ook bereid om het nieuwe strandje te onderhouden. Vanuit de provincie wordt er ruim 150.000 euro subsidie verstrekt. Wijdemeren moet 74.000 investeren.

Unanieme motie


Henk de Kloet

Martin Vuyk

In de commissie was onder leiding van Martin Vuyk (VVD) en Henk de Kloet (DB) al ernstig bezwaar gemaakt tegen de onttrekking van deel 1 aan het strandje. Dat leidde er gisteren toe dat Henk de Kloet (DB), gesteund door de unanieme raad een motie indiende waarin werd geëist dat deel 1, onderdeel van het gehele strandje blijft. Hij noemde het collegevoorstel "onvolwaardig". Voorts werd in de motie gevraagd om ook in overleg te treden met andere kandidaat-exploitanten en niet alleen met Ottenhome te praten. In de motie werd gevraagd om sanitair, beheer en onderhoud, alsmede verlichting op zonnepanelen. Henk de Kloet wees op de grote som geld die Natuurmonumenten indertijd meekreeg voor onderhoud.

Wethouder Abrahamse voerde ter verdediging van het voorstel aan dat deel 1, (al generaties lang "Het Strandje") nu plotseling deel uitmaakt van de EHS, de Ecologische Hoofdstructuur die natuurgebieden met elkaar verbindt. Die opmerking leide tot hoorbaar gemor, gemopper en ongeloof in de raad. De EHS wordt zo langzamerhand als doekje voor het bloeden, stoplap en excuus voor van alles en nog wat misbruikt lijkt het.

De motie werd unaniem door de raad aangenomen, evenals het voorstel. Het strandje blijft het strandje, maar zal opgeknapt worden.

Lees ook:

Juli 1999
29 mei 2000
Augustus 2000
Strandje opgeknapt
Strandje Wijde Blik
Plassen naar Natuurmonumenten
Boot voor Brandweer 30-8-2006
20062008 Loosdrecht in het Zonnetje
28012009 Jachthaven De Zuwe breidt uit
06042009 Ottenhome Open
02082009 Recr.terreinen versloffen

bron
WWK
foto
Douwe v. Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
22 gr.
windkr. 2