WIJDEMEERSE WEBKRANT
Over de Leeuwenlaan
's-Graveland, za 30 december 2006

In de WWK en alle andere media is veel discussie gevoerd over nut en noodzaak van de bomenkap aan de Leeuwenlaan. Hoe zit het?

Voor de meeste bewoners van 's-Graveland kwam de kap van de bomen min of meer uit de lucht vallen. De enige summiere vooraankondiging was te vinden in een artikel in de Gooi en Eemlander van 2 februari van dit jaar, waarin werd aangekondigd dat de bomen aan de Leeuwenlaan gekapt zouden worden, al zou er nog een onderzoek plaatsvinden. Daarna niets meer. Tot de kap.

Het gevolg van de minimale communicatie naar de burgers was, dat de reacties zeer heftig waren. Het GL raadslid Hilbrand Korver kondigde aan dat hij in "de commissie" vragen zou gaan stellen naar aanleiding van de breed, in alle media uitgedragen, verontwaardiging over de kap.

Hoe het zit

De vragen die steeds terugkwamen waren: "Wat is de rol van de gemeente?", "Van wie zijn die bomen?" en "Wie moet voor vervanging zorgen?".

In de stukken voor de commissie Ruimte en Economie van 10 januari 2007 is het antwoord te vinden.

De grond waar de bomen op staan is eigendom van de gemeente Wijdemeren. Natuurmonumenten heeft op grond van een kadastraal recht, het recht om op die grond bomen aan te planten en te onderhouden. Die bomen zijn dus van Natuurmonumenten.

Om het nog wat ingewikkelder te maken, een kapvergunning moet worden aangevraagd bij de gemeente, die hier dus twee petten op heeft. En dan is er nog de provincie Noord-Holland, die toezicht houdt op de Boswet.

Medewerking gemeente

Op 12 juni werd medewerking aan Wijdemeren gevraagd voor de kap van 65 bomen en het uitdunnen van 10 linden. De gemeente verleende die medewerking. Alle betrokkenen, gemeente, provincie en Natuurmonumenten, waren het erover eens. De bomen waren niet te handhaven en vormden een risico. Bovendien stemde de provincie in met een ontheffing van de (gangbare) herplantplicht. Daarmee werd de weg vrijgemaakt voor herplant met 104 linden langs de Leeuwenlaan.

Het hout dat vrijkwam door de kap was waardeloos, waardoor er geen opbrengst was.

NM draagt kosten

Op de Leeuwenlaan, het Noordereinde en het Zuidereinde komt veel aantasting voor door de honingzwam, die ook jonge bomen doodt. Daarom moet de grond waarin nieuwe bomen geplant worden, vooraf vervangen worden. Iedere nieuwe linde langs de Leeuwenlaan krijgt vier kubieke meter verse schone grond. Op grond van de kadastrale overeenkomst draagt Natuurmonumenten de kosten van de aanplant van de vervangende bomen.

Alle berichten over de Leeuwenlaan in de WWK:

Kaalslag Leeuwenlaan 2-2-2006
Bomenkap Leeuwenlaan nodig 5-2-2006
Nieuwe bomen Leeuwenlaan 11-10-2006
De Leeuwenlaan vandaag, nog 21-10-2006
Treurig over Bomenkap 25-10-2006
Leeuwenlaan: Bomkrater? 26-10-2006
Leeuwenlaan na een Week 28-10-2006
Leeuwenlaan was Gevaarlijk 29-10-2006
Vraag over Kapvergunning 29-10-2006
Herinneringen aan de Leeuwenlaan 29-10-2006
Open brief aan GL 30-10-2006
Auto's slecht voor Bomen 30-10-2006
GL: Vragen Kapvergunning 1-11-2006
Wat zocht u in de WWK? 1-11-2006

bron
WWK
foto
Rik Jungmann
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief