Rik Jungmann

---

Wijdemeerse Webkrant
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

Interpellatie Zuidsingel

Wijdemeren, 31 oktober 2005

Dorpsbelangen Wijdemeren vraagt de raad donderdag om een interpellatie over de gronden aan de Zuidsingel en de eventuele rol van wethouder Wim Neef daarin.

Het wordt een lange raad donderdag. Naast de normale agenda komen een interpellatie en vragen over de verkoop van Brugchelen aan de orde. Bovendien heeft fractievoorzitter René Voigt in een brief van zes kantjes ook gevraagd om een interpellatie over de grond aan de Zuidsingel. Afgelopen voorjaar was er veel te doen over de grond aan de Zuidsingel.

Een aantal kwesties door elkaar

Er diende een kort geding over een claim die oud-wethouder Gerard Torsing op de grond had gelegd. Er werden vragen gesteld over de eigendom van een stuk grond dat niet opgeleverd kon worden omdat de eigenaar plotseling niet de gemeente, maar de familie Neef bleek te zijn. Er zouden eigenhandig zaken in het kadaster zijn gewijzigd door een onbekende persoon. Er werden vragen gesteld over twee woningen die de familie Neef gebouwd zou hebben. Tijdens het gesteggel liep een claim van bouwer Heijlijgers snel op omdat de bouw vertraging opliep omdat de grond niet geleverd kon worden.

Onderzoek

Op 17 maart vroeg de VVD om een onderzoek, daarin gesteund door DBW. De uikomsten van dat onderzoek en de antwoorden op de vragen werden vanaf dat moment steeds toegezegd door het college, maar kwamen niet, of waren volgens DBW onvoldoende.

In de brief van DBW, waarin de interpellatie wordt aangevraagd, wordt in de inleiding het complete overzicht gegeven van de gang van zaken vanaf de raad op 17 maart. het vragen om antwoorden, de toezeggingen en het uitblijven van een voor DBW bevredigend antwoord. Daarna worden in de brief over de verschillende deelkwesties indringende vragen gesteld door de fractie van DBW.

Gedetailleerde Vragen

Aan de orde komen een groot aantal zeer gedetailleerde vragen over:

  • De claim van Heijlijgers en wie daarvoor moet opdraaien. De gemeente, of degene die de grond aan de gemeente moest leveren (familie Neef).
  • Het gebruik van de bedrijfshal, zonder dat daarvoor een vergoeding aan de gemeente is betaald.
  • De kosten van de grondsanering (€ 349.000) waarover de gemeente en de familie Neef het oneens waren en waarover een juridische strijd tussen beide partijen schijnt te woeden. En de rol van deze kosten in een eventuele samenhang met de bouw van twee woningen.
  • De vraag of wethouder Wim Neef wel of geen posities bij de gronden aan de Zuidsingel had (m.a.w. had hij er wel of geen direct belang bij of was hij eigenaar in enige vorm).
  • De kwestie van de overschrijving van gemeentegrond naar een privé-persoon in het kadaster, zonder dat de gemeente dat wist.

De volledige beantwoording van deze vragen zal zeker veel tijd vergen, tenzij het college er voor kiest om de vragen schriftelijk op een later tijdstip te beantwoorden en daarin door de collegepartijen gesteund wordt.

Klik hier voor de volledige tekst van de interpellatie.

Lees ook:

Beslag op grond opgeheven 3 juni 2005 Kort Geding over grond 20 mei 2005
Regeling stuk Grond 15 april 2005 Wethouder Torsing spreekt 10 april 2005
WWW over Claim Torsing 6 april 2005 Inspraak Raad 17 maart 2005
Weerwoord Wethouder Wim Neef 13 maart 2005 DBW: Helderheid rol Neef 10 maart 2005

De wekelijkse nieuwsbrief Zonnig Windstil 18º Naar volgende bericht