Rik Jungmann

WWK/G&E
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

Onmin wethouder en OCW

Wijdemeren, 16 december 2004. Tijdens de ledenvergadering van het Ondernemers Collectief Wijdemeren (OCW) werd al het een en ander opgemerkt over de onvrede van het bestuur met de contacten met het college van B&W. Gisteren wijdde Simone Stevens in de Gooi- en Eemlander een groot stuk aan de onmin tussen gemeente en OCW.

Op 21 oktober schreef het OCW een brief aan het college waarin op niet mis te verstane wijze stelling werd genomen tegen de manier waarop het college het OCW benadert en met het OCW wil overleggen, alleen op ambtelijk niveau. Het OCW wil regelmatig met collegeleden, zeker die van Ruimtelijke Ordening (Wm Neef (CDA)) en Economie (Yvonne Siemons (DBL)) overleggen. (De brief is te lezen op de website van het OCW.)


Wethouder Yvonne Siemons (DBL)

In het stuk in de Gooi reageerde wethouder Yvonne Siemons op de brief van het OCW. Zij snapt niet waarom zij bij het OCW geen goed kan doen. In plaats van de felle brief te schrijven, had het OCW beter eerst met haar kunnen overleggen, vindt zij. "Misschien omdat ik uit Loosdrecht kom en de OKL ook en dat zij denken dat ik daar bij hoor. Maar het is absoluut niet waar dat ik hen niet serieus neem." Afsluitend zegt zij in het artikel: "Dit is heel vervelend en jammer. Ik vind dat ze mij beschadigen. Ik ben hartstikke lekker bezig met economische zaken en juist heel druk met de ondernemers."

Intussen is er weer contact gelegd tussen OCW en de wethouder. Er is afgesproken om op zo kort moegelijke termijn een gesprek te hebben en de zaak uit de wereld te helpen.

Historie

Het is al lang geen koek en ei tussen het OCW en de wethouder van Economische Zaken. In september 2003 vond een vergelijkbare gebeurtenis tussen wethouder Siemons en het OCW plaats. Op 24 september vorig jaar klaagde het OCW ook in een open brief in de media over de wethouder. In een reactie stelde wethouder Siemons toen dat het OCW op haar persoon speelde en bezig was om haar te beschadigen. Op 2 oktober 2003 werd die ruzie weer bijgelegd.

De opmerking van de wethouder over de OKL en Loosdrecht heeft te maken met de geschiedenis van de OKL en het feit dat zij wethouder voor Dorpsbelangen Loosdrecht is. De OKL, de organisatie van Loosdrechtse ondernemers (niet-watersportbedrijven), is mede betrokken geweest bij de oprichting van het OCW in juni 2001. Toch voelden de Loosdrechtse ondernemers zich niet thuis bij het OCW. Dat was de reden dat zij op 12 november vorig jaar weer uit het OCW stapten. De achtergrond van de opmerking van de wethouder slaat op de geschiedenis van de OKL en het OCW en het feit dat zij wethouder is voor Dorpsbelangen Loosdrecht.


De wekelijkse nieuwsbrief RegenMatige wind6 Naar volgende bericht