Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto's: -

Bron: OKL


OKL stapt uit OCW

Loosdrecht, 12 november 2003. De Ondernemerskring Loosdrecht is uit het Ondernemers Collectief Wijdemeren gestapt. De leden vonden de contributie te hoog in verhouding tot de geringe toegevoegde waarde van het Collectief.

Ook het feit dat de gemeente een kernenbeleid voert, waarbij de diverse kernen hun eigen sociale structuur behouden, maakt de noodzaak voor een Wijdemeerse ondernemersvereniging minder groot. Ex-burgemeester Jan Goudberg van Nederhorst den Berg, die sinds enige tijd voorzitter is van het OCW, reageerde teleurgesteld in de Gooi- en Eemlander van vanavond.

Persbericht

Ondernemerskring Loosdrecht beŽindigt lidmaatschap OCW

In de ledenvergadering van 11 november hebben de leden van de Ondernemerskring Loosdrecht (OKL) na stemming besloten om het lidmaatschap van het Ondernemerscollectief Wijdemeren met ingang van 1 januari 2004 te beŽindigen.

De OKL meent dichter bij de ondernemers in Loosdrecht te staan dan het OCW. Daardoor kan de OKL zelf een betere rol vervullen in het behartigen van de ondernemersbelangen in de kern Loosdrecht dan het OCW.

De leden zijn van mening dat de toegevoegde waarde van het OCW, mede in relatie tot de jaarlijkse contributieafdracht van Ä 80,-- per lid, onvoldoende is en nauwelijks te benoemen valt.

Voortschrijdend inzicht heeft ons geleerd dat vanuit de visie van het Gemeentebestuur de afzonderlijke kernen een belangrijke rol wordt toegekend in te nemen besluiten. Wij gaan ervan uit dat de Ondernemerskring Loosdrecht in de toekomst door de Gemeente Wijdemeren als serieus gesprekspartner zal worden gerespecteerd. Dit wordt mede ingegeven door een sterke stijging van het aantal leden. In het laatste half jaar is het ledenaantal met ruim 20% gestegen tot 60 ondernemers. Een historisch hoogtepunt.

De OKL ziet naast zakelijke belangen ook nadrukkelijk het belang van informele contacten onderling als zeer belangrijk. Dat heeft een vorig jaar gehouden ledenenquÍte uitgewezen.
De leden zijn dan ook niet bereid de OKL op te heffen.

Het Bestuur van de OKL heeft een structureel andere visie op de samenwerking dan het OCW. Cultuurverschillen tussen de diverse kernen moeten worden gerespecteerd. Belangrijk is dat men eerlijk met elkaar om gaat en dat mensen in ieders eigen waarde worden gelaten. Juist dat heeft de OKL wel eens bij het OCW gemist.

De OKL ziet de OCW als een ondernemersvereniging die zich moet bezig houden met kernoverschrijdende zaken en is daarom in de toekomst bereid om met het OCW overleg te voeren indien deze zaken zich voordoen.


Reacties

Gebroken link? Probeer het archief als de verwijzing enige maanden geleden is!

Zoeken

 

Het archief vanaf januari 2000 tot nu.
Van dag tot dag.

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...