Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto's: -

Bron: OCW


OCW klaagt over Siemons

Wijdemeren, 24 september 2003. Het Ondernemers Collectief Wijdemeren (OCW) heeft op 13 september een open brief gestuurd aan het gemeentebestuur waarin het zich beklaagt over de medewerking van wethouder Yvonne Siemons van Economische Zaken.

Het OCW is de overkoepelende organisatie van de ondernemers in heel Wijdemeren.

Open brief

Geachte mevrouw Siemons,

Maandag jl. heeft het reguliere overleg met u en ons bestuur plaatsgevonden, waarbij ook de heer E.A.H. van der Biezen medewerker Economische Zaken en Grondzaken, aanwezig was.
Op de agenda een aantal belangrijke zaken waarover wij graag met u over de uitvoering daarvan wilden spreken. Het heeft echter niet zo mogen zijn.

Ons bestuur is zeer onaangenaam verrast door de opstelling van de gemeente Wijdemeren omdat bij elk onderwerp wij hetzelfde antwoord kregen:” de gemeente heeft geen geld, geen menskracht en geen tijd.” Kortom: “burgers en bedrijfsleven wij kunnen niets voor u betekenen.”

Wij wilden met u spreken over de voortgang van het bedrijventerrein de Slenk, het nog steeds niet afgemaakte Winkelcentrum de Meenthof, de lange afgiftetermijnen bij vergunningen, de langslepende procedure van het dorpscentrum van Loosdrecht en de bewinkeling aan de Nootweg te Loosdrecht.

Voor de Slenk heeft u ons doorverwezen naar het Projectenbureau Bedrijventerreinen die het Ruimtelijk Economische Stimuleringsprogramma (RES) uitvoert. De afronding van het Winkelcentrum De Meenthof is op de lange baan geschoven. Ondanks dat zowel bezoekers als ondernemers hier al lang op wachten, kregen wij te horen dat dit wachten nog wel 4 tot 6 jaar zou kunnen duren. Wij vinden dat beschamend en onaanvaardbaar.
De klachten over de langdurige termijnen bij vergunningen zijn kennelijk door de gemeente niet serieus genomen. Ons is gevraagd eerst zelf nog maar eens te inventariseren, Wij menen echter dat deze problematiek bij u voldoende bekend moet zijn en door nog eens te inventariseren is een oplossing nog lang niet nabij.

Participeren in het ontwikkelen van het dorpscentrum Loosdrecht vindt de gemeente geen zaak voor het OCW maar voor betrokken ondernemers. Wij zijn echter van mening dat de ontwikkeling van het dorpscentrum ook van belang is voor de niet direct betrokken ondernemers. Het gaat heel (ondernemend) Loosdrecht (Wijdemeren) aan en is van buitengewoon belang voor de sociaal-economische ontwikkeling van Loosdrecht (Wijdemeren). Ronduit verbaasd waren wij over de mededeling dat over de stagnatie van de detailhandelsontwikkelingen aan de Nootweg bij de gemeente niets bekend was en dat een aanvraag voor een bouwvergunning niet was ingediend.

Het mag duidelijk zijn dat deze situatie voor het bestuur van het OCW zeer frustrerend is en nog nauwelijks is uit te leggen aan onze achterbannen.

Natuurlijk heeft ook het OCW begrip voor de moeilijke (financiële) situatie waarin de gemeente Wijdemeren zich op dit moment bevindt. Maar antwoorden als geen geld, geen menskracht en geen tijd gaan ons veel te ver. Juist in zo'n situatie zou het beter zijn de handen ineen te slaan en gezamenlijk aan de slag te gaan om de voortgang van een aantal projecten te verzekeren. We kunnen niet zomaar even pas op de plaats maken.

Wij doen daarom een dringend beroep op u om projecten die om voortgang en/of afronding vragen hoog op de prioriteitenlijst te plaatsen. Uiteindelijk is dit van groot belang voor een gezond economisch klimaat in onze gemeente.
Graag vernemen wij van u of u onze mening deelt en hoe wij deze problematiek op korte termijn alsnog voortvarend ter hand kunnen nemen.


met vriendelijke groet,
Bestuur Ondernemers Collectief Wijdemeren.

G.P. Landwaart
secretaris


Reacties

 

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...