WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Raad: Fusiecircus Dolgedraaid
Wijdemeren, vr 9 maart 2018 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Verkiezingsretoriek. Schorsingen, terugkomen op standpunten en vliegen afvangen. Het complete Wijdemeerse fusierepertoire kwam gisteren langs.

De raad stond stil bij het overlijden van Piet Goosens, oud PvdA-wethouder van Nederhorst den Berg en Gewest gedelegeerde.
Het CDA was enigszins gekortwiekt in deze raad. Rosalie van Rijn was op vakantie. Erik Torsing was eveneens afwezig. Dus terug van 7 naar 5 zetels.


V.l.n.r. Jan-Willem Nienhuis, Jam Verbruggen, Theo Reijn en Cees Gieskens.
Allen CDA.

Radingwatchers zagen het al aankomen. Een gevaarloze agenda, maar een aantal moties over de fusie ddie voldoende bleken om de raad tot middernacht met zichzelf bezig te houden. De hoofdrol in de voorstelling was weggelegd voor het CDA. De oplettende luisteraars hoorden het al bij de inleiding door burgemeester Ossel. "Een motie vreemd aan de agenda van D66, DLP en DB onder de titel 'Contact met Berenschot.' Bij sommige raadsleden drong het door. Gistermiddag was dat nog een motie van die drie met het CDA erbij. Had het CDA afgehaakt? Waarom?


Niels Bruinius en Esther Kaper.
De ChristenUnie in de dug-out, tot ze na 21 maart mogen mee doen.

Jan Verbruggen (CDA) hield de kaken nog stevig op elkaar. "U hoort dat later." De spanning in de zaal was even te snijden. Je kon iedereen horen denken: "Wat is hier aan de hand?"

Agenda

  • Er werd besloten dat de Verzilverlening wordt ingevoerd. Als eerste in Nederland. Met die lening van de gemeente kunnen ouderen werkzaamheden aan hun huis laten uitvoeren. Alleen DLP zette er vraagtekens bij, omdat die partij wil dat ouderen verhuizen om plek te maken voor gezinnen.
  • Het kunstgrasveld voor de SV Loosdrecht komt er met goedgekeurde rubberkorrels en 1/3 subsidie, 1/3 lening en 1/3 eigen geld.
  • En er komt een toiletvoorziening bij het Strandje De Zuwe aan de Wijde Blik in Kortenhoef.


Joost Boermans en Mario Wouters (D66), teleurgesteld in het CDA.

Moties Vreemd aan de agenda

PMD bakken on Hold

De motie van D66, om de uitrol van de PMD bakken te stoppen, werd door die partij in de raadsvergadering ingetrokken. Opmerkelijk, omdat Joost Boermans (D66) vorig jaar nog verklaarde dat het wetenschappelijk onderzoek naar PMD fouten vertoonde. (Hetgeen door de onderzoeker, prof. Gradus, toen ontkend werd.) Martin Vuijk (O-Lib) wist te melden dat de Hilversumse raad woensdag met grote meerderheid het besluit nam om de uitrol van PMD-bakken vooralsnog te stoppen.

Fusie voor de kernen


Martin Vuijk en Robby Israel (Onafhankelijk Liberaal, O-Lib)

De motie van O-Lib vroeg van het college om positief en constructief het initiatief te nemen in gesprekken over de fusie met Hilversum. Niet afwachten, maar initiatief nemen. En dat dan alleen door collegeleden die positief tegenover de fusie staan. Voor Sieta Vermeulen (VVD) was deze laatste clausule reden om O-Lib gebrek aan liberalisme te verwijten, want "iedereen mag zeggen wat hij denkt". Bovendien vond zij het een overbodige motie, want "over twee weken hebben wij verkiezingen". Bij de stemming bleken uitsluitend O-Lib en de PvdA/GL (4 zetels) voor de motie te stemmen. CDA, VVD, D66, DLP en DB stemden tegen.

Geen contact met Berenschot

Gisteren ontving de WWK een motie, ondertekend door CDA, D66, DLP en DB, waarin wordt uitgesproken dat het B&W en ambtenaren verboden wordt om te spreken met Berenschot. Dit als reactie op het Plan van Aanpak dat Berenschot schreef voor GS van NH dat de nodige irritatie opwekte. Niet zo slim van GS om dat plan pal voor de verkiezingen te openbaren en op zijn zachtst gezegd een opmerkelijke motie.


Werk aan de winkel voor de raadsgriffie.
Van één motie twee nieuwe maken in alle soorten en smaken.
Bart Smeulders en Debby de Heus, terwijl burg. Freek Ossel toekijkt.

CDA haakte af

In de raad bleek echter dat het CDA de motie niet langer steunde. "Wat is er gebeurd tussen vanmiddag en nu, dat u niet meer mede-indiener van de motie bent?":vroeg Robby Israel (O-Lib) enkele malen aan Jan Verbruggen (CDA). Verbruggen (CDA): "Voortschrijdend inzicht. Wij hadden vanmiddag een andere interne discussie dan vanmorgen." Waarna hij stil viel,
Wat er gebeurd was werd pas duidelijk toen Joost Boermans (D66) later in het debat verklaarde dat burgemeester Freek Ossel had laten weten dat een spreekverbod voor het college onmogelijk was. Robby Israel (O-Lib): "Ok, dus daarom haakte het CDA af." Joost Boermans (D66) verklaarde erg teleurgesteld te zijn in het CDA. Zijn partij wil geen fusie met alleen Hilversum, maar wel doorgroeien naar Gooistad.


Schorsing

Twee moties

Het werd ingewikkelder toen bleek dat er twee moties uit die eerste waren ontsproten. Eén motie van D66, DLP en DB waarin het spreekverbod wat was afgezwakt, maar er nog wel in stond en een motie van D66 en DB, waarin B&W wel mogen spreken met Berenschot, maar alleen als dan wel duidelijk wordt gezegd dat Wijdemeren het niet eens is met de voorwaarden zoals gesteld in het Plan van Aanpak.

Domme moties


Ram Lachman (PvdA) en Stan Poels (GL).
Beschamend.

In het debat vond Robby Israel (O-Lib): "Die moties zijn flauwekul. ARHI is geen spelletje! Een spreekverbod..! Het zijn domme moties. Het spijt mij dat dit gebeurt in deze raad." Sieta Vermeulen (VVD): "Ik was verbijsterd toen ik de motie las. Op 2 november was DLP het eens met de meerderheid van de raad. Nu bent u alleen bezig met de gunst van de kiezer. De raad van Wijdemeren is de risée van de regio. Stan Poels (PvdA/GL): "Die motie is beschamend. Het besluit dat u steunde op 2 november was drijfzand. U wilde toen een ambtelijke fusie, ook met Gooise Meren, die helemaal niet willen."


Sieta Vermeulen (VVD),
verbijsterd.

Gert Zagt (DLP),
eindelijk verkiezingen!

René Voigt (DB),
Over twee weken weer aardig..

Ster spotjes en Kiezersbedrog

Gert Zagt (DLP) bedankte de andere partijen hartelijk voor de STER-spotjes die de andere partijen voor hem maakten. ""Het moment dat de kiezer kan beslissen nadert eindelijk! DLP zette een enorme stap op 2 november. Maar de provincie wil het onderste uit de kan." Jan Verbruggen (CDA): "Maar u heeft geen invloed op het proces en de inhoud." Stan Poels (PvdA/GL): "Dus de motie van 2 november trekt u in?" Gert Zaft (DLP): "Er komen nu verkiezingen aan!" Poels: "Kijk!". Sieta Vermeulen (VVD): "Kiezersbedrog." René Voigt (DB): "Nu doet u allemaal lelijk tegen elkaar, maar na de verkiezingen bent u weer aardig voor elkaar. DB kiest voor een zelfstandig Wijdemeren."

Wethouder Theo Reijn ontraadde beide moties.


Schorsing. CDA, alle hens aan dek voor damage control..
Wethouders, afdeleingsvoorzitter, fractievoorzitter.

De Stemming

De twee moties werden in stemming gebracht. Die van D66, DLP en DB met het afgezwakte spreekverbod het eerst. Daarvoor stemden ook alleen die partijen. Daarna de tweede nog zwakkere motie, spreken mag, maar wel verzetten tegen de voorwaarden van Berenschot/GS. Die motie werd alleen ingebracht door D66 en DorpsBelangen. Joost Boermans vroeg om hoofdelijke stemming. Uiteraard stemden de twee partijen voor. Verassend was de dissident Jan Willem Nienhuis (CDA), die anders dan de rest van zijn fractie voor de motie stemde.

En zo eindigden alle moties, na zeer veel commotie, emoties en gedoe, in de prullenbak, omdat er geen één een meerderheid kreeg. In Haarlem zal men, gekluisterd aan de luidsprekers van de iPad, en sidderend voor de gevolgen, hebben geluisterd naar wat de Wijdemeerse raad onmachtig niet besloot.

Het Welkomstgeschenk

Behalve één motie. De laatste motie van de laatste raad in deze raadsperiode.

En dat was het voorstel om te onderzoeken of Wijdemeren nieuwe inwoners een Welkomstpakket kunnen geven. Ingediend door alle partijen, aanvaard door alle partijen en door wethouder Sandra van Rijkom (PvdA) harteljk in ontvangst genomen.

Wat een feestelijke afsluiting van de raadsperiode had moeten worden veranderde in een beschamende vertoning.

Dossier bestuur Gooi en Vechtstreek

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief