WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Welkomstpakket Wijdemeren
Wijdemeren, wo 7 maart 2018 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Morgenavond zal in de Raad een unaniem gesteunde motie worden ingediend om nieuwe inwoners van Wijdemeren een Welkomst-pakket aan te bieden.

In de vorige raad diende Rosalie van Rijn (CDA) al een dergelijke motie in, maar die kon toen niet op voldoende steun rekenen. Joost Boermans (D66) en Rosalie van Rijn (CDA) werkten de motie samen verder uit en verwierven de steun van alle partijen in de raad. Waarmee de motie derhalve morgenavond wordt aangenomen.

ingezonden bericht

Motie - Welkom in Wijdemeren

De raad van de gemeente Wijdemeren in vergadering bijeen op donderdag 8 maart 2018

Constaterende dat:

  • Wijdemeren uit kernen bestaat met ieder zijn eigen rijke geschiedenis;
  • Wijdemeren een gemeente is met een actief verenigingsleven;
  • Nieuwe inwoners van de gemeente niet door de gemeente geïnformeerd worden over het wel en wee in hun nieuwe woonomgeving.

Overwegende dat:

  • Het leuk is om nieuwe inwoners van Wijdemeren te verwelkomen en kennis te laten maken met de gemeente Wijdemeren, onze verenigingen en ondernemers,
  • Meerdere verenigingen en ondernemers zich graag willen presenteren,
  • Het geven van een “welkom in Wijdemeren-pakket” aan nieuwe inwoners van toegevoegde waarde kan zijn om mensen kennis te laten maken met onze dorpen en kansen biedt aan onze verenigingen en ondernemers.

En verzoekt het college:

  • De mogelijkheid te onderzoeken om nieuwe inwoners van Wijdemeren (na verhuizing/ inschrijving in de GBA) een “welkom in Wijdemeren-pakket” te overhandigen en kennis te laten maken met het moois dat de gemeente te bieden heeft.
  • Verenigingen en ondernemers (uit Wijdemeren) te laten participeren –indien gewenst- bij de samenstelling van dit pakket.
  • Dit plan uit te werken en de raad te informeren over de haalbaarheid.

En gaat over tot de orde van de dag.

Wijdemeren, 8 maart 2018

De raad voornoemd,

Namens

CDA

D66

O-Lib

PvdA-
GrLinks

VVD

De Lokale Partij

Dorps
Belangen

Rosalie
van Rijn

Joost Boermans

Martin
Vuijk

Stan
Poels

Sieta Vermeulen

Alette Zandbergen

René
Voigt

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. bericht
foto
---
auteur
ing. bericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief