WIJDEMEERSE WEBKRANT
Raad en GS op Ramkoers
Wijdemeren, do 8 maart 2018 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Vanavond wordt een motie door CDA, D66, DB en DLP ingediend waarmee het college en ambtenaren verboden wordt om met Berenschot te spreken.

Lijnrecht tegenover de provincie

De vier partijen (14 van de 19 zetels) zetten vanavond, in de laatste raad voor de verkiezingen, met de motie de hakken in het zand tegen Gedeputeerde Jack van der Hoek die de ARHI procedure leidt om Hilversum en Wijdemeren te laten fuseren. In het uitgelekte Plan van Aanpak van Berenschot staat dat een gemeente die niet meewerkt en niet wil praten domweg gepasseerd wordt bij het implementeren van de ARHI procedure en de daarop volgende herindeling. GS Noord-Holland en de meerderheid van de raad van Wijdemeren (het hoogste bestuursorgaan van de gemeente) staan daarmee lijnrecht tegenover elkaar. Het Plan van Aanpak lijkt daarmee de lont die in het fusiekruitvat werd gestoken door GS. Daarmee lijkt Wijdemeren de gemeente Haren achterna te gaan, die zich sterk verzette tegen een fusie met Groningen.

Verzoek om de toon te matigen

Dat het uitgelekte Plan van Aanpak zo kort voor de gemeenteraadsverkiezingen grote gevolgen zou hebben voor de uitkomst van die verkiezingen werd ook voorzien door de overige partijen (VVD, O-Lib, PvdA/GL, samen 5 van de 19 zetels. Ook CU ondertekende, maar die zit (nog) niet in de raad.), die voor een volledige fusie (niet alleen ambtelijk) met Hilversum zijn. Zij stuurden eergisteren, in reactie op het keiharde Plan van Aanpak, een brief aan gedeputeerde Jack van der Hoek, waarin zij erop aandrongen om wat minder harde taal te gebruiken en wat soepeler te communiceren, juist om de weerstand tegen de fusie niet te vergroten.

Bestuurlijke zelfstandigheid

In onderstaande motie spreken de partijen zich uit voor bestuurlijke zelfstandigheid. D.w.z. dat het ambtenarenapparaat wel gefuseeerd wordt met wie dan ook, maar dat Wijdemeren een eigen raad en college houdt.

Dossier Bestuur Gooi en Vechtstreek

ingezonden bericht

MOTIE – Contact met Berenschot

De raad van de gemeente Wijdemeren in vergadering bijeen op donderdag 8 maart 2018

Constaterende dat:

  • Een grote meerderheid van de raad van Wijdemeren (zijnde D66, CDA, DorpsBelangen en De Lokale Partij; te weten 14 van de 19 zetels) zich verzet tegen de -een middels ARHI-procedure door de Provincie NH -opgelegde fusie met de gemeente Hilversum;
  • De provincie NH Bureau Berenschot opdracht heeft gegeven om de volgende stappen voor te bereiden voor een herindeling van verschillende gemeenten in de Gooi en Vechtstreek waaronder Wijdemeren;
  • De Provincie Bureau Berenschot heeft gevraagd gesprekken aan te gaan met de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek i.v.m. voorbereidingen van de herindeling;

Overwegende dat:

  • Er ook in de gemeenten Huizen, Blaricum en Laren geen meerderheid in de gemeenteraad is voor een opgelegde fusie;
  • Dit aan de Provincie Noord Holland nadrukkelijk en meermalen is bekend gemaakt;
  • In regioverband goed wordt samengewerkt en nadrukkelijk is verwoord dat verdere gestructureerde samenwerking in de regio nagestreefd wordt;
  • Er grote twijfels bestaan over de gehanteerde termijnen in de ARHI-procedure en over de legitimiteit van een ARHI-procedure als er van onderop geen draagvlak voor is;

 Spreekt zich uit:

  • vóór bestuurlijke zelfstandigheid van de gemeente Wijdemeren en draagt zowel de burgemeester als het huidige college en de ambtelijke organisatie op:
  • Onder de voorwaarden zoals beschreven in het PvA geen gesprekken met Bureau Berenschot aan te gaan.

De provincie Noord-Holland, Bureau Berenschot, de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek alsmede het Ministerie van Binnenlandse Zaken zo snel mogelijk te informeren over dit standpunt.

En gaat over tot de orde van de dag.

Wijdemeren, 8 maart 2018

Namens

D66

CDA De Lokale Partij DorpsBelangen
Joost
Boermans
Jan
Verbruggen
Gert
Zagt
René
Voigt

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. bericht
foto
---
auteur
RJ/ing. bericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief