WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
O-Lib: Benader ARHI Positief
Wijdemeren, zo 25 februari 2018 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

De fractie van O-Lib zond onderstaande motie over de fusie naar de raadsgriffier met het verzoek om die in de raad op de agenda te zetten.

Dossier Bestuur Gooi en Vechtstreek

ing. bericht

Motie Fusie voor de kernen van Wijdemeren

De gemeenteraad van Wijdemeren in vergadering bijeen op 8 maart 2018,

Gelet op het feit dat:

  • Het in de rede ligt dat Wijdemeren op termijn gaat fuseren met de gemeente Hilversum.
  • Gedeputeerde van der Hoek - zoals verwacht en dus niet verbijsterend - alle partijen oproept om in een open overleg de belangrijke aspecten voor hun gemeente constructief in te brengen bij de opstellers van het herindelingsbesluit.

Overwegende dat:

  • Deze fusie voor Wijdemeren en haar kernen alleen dán optimaal kan uitvallen, wanneer het college en haar onderhandelaars op een constructieve en positieve wijze de onderhandelingen voeren
  • Een positieve insteek en open vizier in onderhandelingen tot betere resultaten leidt.

Verzoekt het College van B&W:

  • Voortvarend en zonder enige reserve de gesprekken met vertegenwoordigers van de gemeente Hilversum en de provincie te zullen opstarten, teneinde de belangen van Wijdemeren en haar kernen vanaf het eerste begin optimaal te borgen.
  • Niet passief de uitkomst van het Berenschot herindelingsontwerp af te wachten maar deze gesprekken op korte termijn te initiëren, zodat er voldoende tijd is om tot goede afspraken te komen.
  • Wethouders die zich niet in het bovenstaande kunnen vinden, niet te laten deelnemen aan deze gesprekken.

en gaat over tot de orde van de dag,

Namens de fractie Onafhankelijk Liberaal

Robby Israel
O-Lib

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. bericht
foto
---
auteur
ing. bericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief