WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Geheimhouding: Knullig
Wijdemeren, zo 26 februari 2018 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Donderdag werd de commissie Bestuur en Middelen gehouden waar een verzoek van Dik van Enk (CDA) uitmondde in een onbegrijpelijk debat.

Theo Reijn was te snel

De trouwe WWK lezer herinnert zich de commissie Bestuur en Middelen van een maand geleden. Wethouder Theo Reijn bekende toen in een brief enkele dagen eerder dat hij zonder rugdekking van de raad had ingestemd met de uitgave van € 30.000 om het DSO minitheater (Cultureel Centrum Kortenhoef (CCK)) te laten bouwen. Na afloop van die commissie was er een besloten en geheim deel van de vergadering waar verder werd gesproken over die uitgave. De uitkomst van dat geheime overleg werd door de wethouder na afloop nog dezelfde avond telefonisch aan de krant en per mail aan de lokale pers mede gedeeld. De uitgave zou met terugwerkende kracht door de raad worden goedgekeurd. So far so good.


Griffier Debby de Heus en voorzitter Herman Veldhuisen (CDA).

Toch niet 1

Dat schoot de fractievoorzitter van O-Lib in het verkeerde keelgat. Hij was de mening toegedaan dat wethouder Theo Reijn de geheimhouding geschonden had en stelde daar schriftelijke vragen over met een mogelijke aangifte tegen Theo Reijn als consequentie. Burgemeester Freek Ossel dook in de kwestie en schreef er een brief over. Zijn conclusie was dat er weliswaar gelekt was door de wethouder, maar dat de aard en inhoud onvoldoende was om er verder iets mee te doen. de wethouder was een beetje dom geweest en de schriftelijke vragen waren een te zwaar middel. Dus geen aangifte. Verwacht mocht worden dat daarmee de kwestie uit de wereld was. Weer so far so good.


Robby Israel (O-Lib)

Dik van Enk (CDA)

Toch niet 2

Voorzitter Herman Veldhuisen (CDA) opende donderdag de commissie met de mededeling dat er geen verslag van het besloten deel van de vorige commissie gemaakt was. Direct daarna verzocht Dik van Enk (CDA) om de geheimhouding op te heffen van het geheime deel van de vorige commissie, waarin over het omstreden bedrag gesproken werd. Hij vroeg dat omdat hij vond dat er bij nader inzien niets geheims besproken was en omdat dat in de brief van de burgemeester werd aangeraden. Dat verzoek van het CDA was de start van een hallucinant debatje dat steeds onbegrijpelijker en chaotischer werd. Bovendien voegde Dik van Enk de echte reden van zijn verzoek pas helemaal aan het eind van het agendapunt toe.
(Het hele onwerkelijke debat uit dit stuk is te beluisteren via deze link.)

Heisa of niet?

Robby Israel (O-Lib) verklaarde tegen opheffing van de geheimhouding te zijn. Ook al omdat niet een commissie, maar de raad geheimhouding kan opleggen en opheffen. René Voigt (DB) wees erop dat de commissie wel geheimhouding kan opleggen. Maar hij vond, net als het CDA dat de geheimhouding opgeheven kon worden. "Die hele heisa met die vragen van de heer Israel was ook niet nodig geweest." :vond hij.
Robby Israel (O-Lib maakte bezwaar tegen de stellingname van René Voigt. "Er was geheimhouding opgelegd en die werd verbroken door de wethouder!" : aldus Israel.

René Voigt klapt ook uit de school.

René Voigt (DB): "Meneer Israel, uw fractiegenoot, de heet Vuijk, die naast u zit heeft in de (geheime!) commissie de suggestie gedaan aan de wethouder om de pers te bellen. De hele commissie stemde daarmee in, alleen u pruttelde nog wat na.
Nadat voorzitter Herman Veldhuisen weer even orde in het chaotischer en chaotischer wordende debat had geschapen, kwam Joost Boermans (D66) aan het woord.


René Voigt (DB)

Martin Vuijk (O-Lib)

Geen notulen. Wie zei wat en wanneer?

Voor Boermans was de kwestie het bewijs dat besloten vergaderingen zo min mogelijk moeten plaatsvinden. "Het CDA had beter vooraf even de tekst van hun verzoek kunnen mailen opdat wij daarop voorbereid waren geweest." Hier begon het zich te wreken dat er van geheime commissievergadering geen notulen gemaakt worden. Door voorzitter Herman Veldhuisen (CDA) was dat al opgemerkt, maar hij opperde toen dat de aantekeningen van de griffier ook konden dienen als notulen. Dat betwistte Joost Boermans (D66), omdat hij die dan eerst wilde kunnen lezen en beoordelen. "Misschien komen die aantekeningen niet overeen met die van ons, of van anderen."


Joost Boermans (D66)

Alette Zandbergen (DLP)

Stan Poels (PvdA/GL) had geen bezwaar tegen het opheffen van de geheimhouding. "Maar wat is dan de status van het verslag? Er wordt nu alles uit hoofd geciteerd. Ik ben daar geen voorstander van." (Er bestaat overigens geen verslag en er is geen bandopname. (red. WWK))
Alette Zandbergen (DLP) bleek zich helemaal Alice in Wonderland te voelen. "Meneer de voorzitter, ik was er toen niet bij. Gaan we nu de geheimhouding opheffen en gaan we dan discussie krijgen over de aantekeningen van de griffier en alle anderen om uit te vinden wie wat gezegd heeft? Ik vind het allemaal redelijk chaotisch worden. Wij van DLP willen altijd alles in de openbaarheid."

Het werd tijd om Martin Vuijk (O-Lib) het woord te geven, omdat zijn naam genoemd was door René Voigt (DB). Hij wees erop dat het CDA weliswaar gevraagd had om de geheimhouding op te heffen, maar dat de geheimhouding nu nog niet opgeheven was. Hij verwees daarmee indirect naar de mededeling van René Voigt (DB), die luttele seconden eerder de geheimhouding had geschonden door uit het geheime deel te verklappen dat Vuijk de wethouder had aangeraden om contact op te nemen met de pers. "Ik hoop dat de burgemeester, die hier ook is, goede nota neemt van wat er hier gebeurt."
"En over de geheimhouding opheffen, daar moet commissiebreed consensus over bestaan. Ik ben tegen opheffing van de geheimhouding. En ik zeg er verder niets over."

Dik van Enk (CDA) deed een tweede poging. "Ook uit de brief van de burgemeester blijkt dat er niets is besproken wat geheim was, dus kan de geheimhouding er vanaf. Iedereen mag weten wat er besloten is en de griffie kan prima verwoorden wat er besproken is."

Sieta Vermeulen (VVD) viel Martin Vuijk (O-Lib) bij. "Ik vind dat de geheimhouding moet blijven, want de heer Vuijk heeft in die commissie wellicht iets gezegd dat hij zonder geheimhouding niet gezegd zou hebben. We maken er nu een hele heisa van, terwijl het met de brief van de burgemeester afgehandeld was."

CDA-aap uit de mouw

En toen kwam de CDA-aap uit de mouw. Dik van Enk: "Wij willen openbaarheid om de opmerking van de heer Vuyk in het geheime deel aan de orde te kunnen stellen. Juist dat is wat wij willen. Dan schenden de heer Voigt en ik maar de geheimhouding en worden wij samen gezellig geboeid afgevoerd."

Een kwartier...

Het bovenstaande debat duurde een kwartier. Wat was het goed geweest als de band had meegelopen (zonder uitzending), want nu werd er uit het hoofd gereconstrueerd wie wat wanneer zei, onduidelijk of dat in of buiten de geheime commissievergadering was. Wij begrepen onlangs van burgemeester Freek Ossel dat de commissie zelf besluit tot geheimhouding en dat er dan nooit genotuleerd wordt. Dat laatste lijkt ons, gezien dit rare debat, niet verstandig. Zeker niet in verkiezingstijd.

We vatten de soap van hierboven samen.

Waar keken we naar? Wat gebeurde er nu eigenlijk? En waarom?

In het geheime overleg stelde Martin Vuijk (O-Lib) voor aan wethouder Theo Reijn (CDA) om de pers in te lichten. De wethouder deed dat terstond, zonder dat de geheimhouding opgeheven was. Fractievoorzitter Robby Israel (ook O-Lib) nam dat de wethouder kwalijk en riep burgemeester Ossel op om onderzoek te doen, eventueel uitmondend in aangifte. Burgemeester Ossel schreef een brief om de gemoederen te kalmeren. Dat leek te lukken.

Het zat het CDA niet lekker dat hun wethouder zo aangevallen was. Dus werd als tegenzet bedacht om te vragen om de geheimhouding op te heffen, waarmee het verzoek van Martin Vuijk (O-Lib) aan Theo Reijn (CDA) ook openbaar zou kunnen worden, waardoor O-Lib met gelijke munt terugbetaald kon worden.

De burger van Wijdemeren mag van alle betrokkenen toch echt een wat volwassener en serieuzer gedrag verwachten, zelfs in verkiezingstijd. Zo win je geen stemmen, je verliest alleen maar kiezers.

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief