WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
VVD: Zelfstandig? Een Sprookje!
Wijdemeren, vr 9 maart 2018 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

De VVD legt uit waarom het een illusie is dat Wijdemeren zelfstandig kan blijven en waarom het kiezersbedrog is om net te doen alsof dat wel kan.


Fractievoorzitter Sieta Vermeulen (VVD)

Campagne GR 2018

ingezonden brief

Wel Feiten, Geen Fabels

De VVD wil over de zelfstandigheid van Wijdemeren eerlijk zijn naar de kiezers en geen populistische verkiezingsretoriek gebruiken om de kiezers voor zich te winnen.

Waar schiet Wijdemeren op tekort

Wat de VVD betreft is met name de analyse in het rapport van Rijnconsult meer dan duidelijk: Hoe hard het college, het ambtelijk apparaat en de raad van Wijdemeren ook hun best doen, Wijdemeren zal als zelfstandige gemeente niet in staat zijn om haar inwoners en ondernemers datgene te bieden waarop zij recht hebben, en dat is wat de VVD betreft een kwalitatief goed gemeentebestuur voor het minste belastinggeld.

De basis is niet op orde, digitalisering blijft achter, privacybescherming van onze inwoners is een aandachtspunt, financieel beheer en IT hebben een professionaliseringsslag nodig, processen zijn onduidelijk of niet beschreven, er zijn veel eenmansfuncties waardoor veel kansen blijven liggen en de organisatie kwetsbaar is, veel verzoeken van inwoners en ondernemers worden zeer traag uitgevoerd en de gemeente is niet in staat om nieuwe wetgeving, zoals de omvangrijke Omgevingswet, zelfstandig te implementeren. Wat velen niet weten is, dat Hilversum al op een aantal terreinen Wijdemeren helpt, o.a. op het gebied van handhaving, vergunningen en milieu-inspecties.

Om dit alles op orde te brengen is een heel forse investering nodig. De gemeenteraad heeft in juni vorig jaar al 800.000 euro ter beschikking gesteld en de meest recente berekeningen tonen aan, dat er jaarlijks een bedrag van ruim 1 miljoen euro bij moet. Dat betekent dat de lasten voor de inwoners verhoogd zouden moeten worden, terwijl de lokale lastendruk nu al de hoogste in de regio is.
Verder is de gemeente onvoldoende in staat om de belangen van Wijdemeren in de regio Gooi & Vechtstreek op een adequate manier te behartigen door de beperkte ambtelijke beschikbaarheid. Hierdoor kunnen regionale samenwerkingsbijeenkomsten onvoldoende worden voorbereid, wat tot gevolg heeft dat wij kansen laten liggen voor onze inwoners en onze ondernemers.

En dan de Regio

In alle gemeenten wordt de laatste maanden moord en brand geschreeuwd dat de provincie een fusie wil doordrukken. Maar, hebben de gemeenten dit niet een beetje aan zichzelf te danken? Al in 2007 benoemde de provincie in haar herindelingsontwerp voor de Gooi en Vechtstreek de probleemgebieden voor de regio en tot op de dag van vandaag zijn die nog steeds dezelfde. Keer op keer bewijst de regio niet tot eensgezindheid te kunnen komen op belangrijke regionale beleidsterreinen als werkgelegenheid, economie, verkeer en vervoer, wonen, recreatie en toerisme. Het MIRT rapport dat vorig jaar  is verschenen geeft dit ook duidelijk aan. Getuigt dat van bestuurskracht? De VVD vindt van niet. Is dit in het belang van de regio en dus van Wijdemeren? Nee dus.

De VVD wil duidelijk zijn

En de inwoners van Wijdemeren niet voor de gek houden, daar hebben zij recht op. De VVD is van mening dat de belangen van de inwoners en ondernemers van Wijdemeren het beste gediend zijn als de regio fuseert. Ik zeg hier bewust de regio, omdat de VVD van mening is dat niet alleen de gemeenten met onvoldoende bestuurskracht moeten fuseren en de rest van de regio achterover kan leunen. Daarmee wordt het gebrek aan bestuurskracht van de regio niet opgelost. Nu doorpakken is ons credo, waarbij alle gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek worden samengevoegd tot één gemeente. Hiermee kunnen we de regio versterken en een gelijkwaardige partner zijn voor de gebieden om ons heen, t.w. Amsterdam, Utrecht, Amersfoort en Almere.

Draagvlak

Al van oudsher is er in de dorpen van Wijdemeren een niet al te groot draagvlak voor een fusie met Hilversum. Dat was de reden dat Loosdrecht, Ankeveen, ’s-Graveland, Kortenhoef en Nederhorst in 2002 een fusie aangingen om een fusie met grote  buurman Hilversum te voorkomen.
De angst voor een fusie wordt grotendeels ingegeven door angst voor veranderingen, angst voor het onbekende. Wijdemeren heeft echter in de afgelopen jaren bewezen dat zij prima in staat is de kernwaarden van de dorpen op peil te houden. De dorpen in Wijdemeren bloeien als nooit tevoren. Een goed dorpenbeleid is voor de VVD dan ook een absolute voorwaarde in de onderhandelingen over de toekomst van Wijdemeren.

Het mag duidelijk zijn, dat de VVD zich niet kan vinden in de verkiezingsretoriek van het CDA, Dorpsbelangen, D66 en De Lokale Partij die – om de kiezers niet tegen zich in het harnas te jagen – nu beweren niet te willen fuseren, maar wel in november 2017 gezamenlijk een motie hebben ondertekend waarin zij pleiten voor een ambtelijke fusie en op termijn een fusie tot één gemeente in de regio. Een ambtelijke fusie wil niets anders zeggen, dan dat de bestuurders voor hoge kosten op het pluche blijven zitten en het hele ambtelijk apparaat wordt ondergebracht bij Hilversum. Die bestuurders regeren dan als een Jan zonder Land of, anders gezegd, een Paard zonder Wagen. Tot slot, niet doorslaggevend, maar toch een niet te verwaarlozen factor is, dat ook het ambtelijk apparaat van Wijdemeren de voorkeur voor een bestuurlijke fusie heeft uitgesproken omdat zij als geen ander dagelijks ervaren dat Wijdemeren het niet meer zelfstandig kan redden.

De VVD vindt draagvlak heel belangrijk, maar is van mening dat zij haar bestuurlijke verantwoordelijkheid moet nemen. Daarom is de VVD vóór een fusie van Wijdemeren. Maar laten we duidelijk zijn: een fusie met alleen Hilversum wil de VVD ook liever niet, maar de werkelijkheid is dat dat op dit moment het meest haalbare is. Onze verkiezingsslogan is niet voor niets: “Koersen op Krachtige Dorpen, breed fuseren - niet alleen met Hilversum”. In het belang van de toekomst van Wijdemeren accepteren wij dus een fusie met Hilversum.

Het is een lang verhaal, maar om het verhaal goed over het voetlicht te brengen, vindt de VVD het nodig om feiten te vertellen en de kiezers geen zand in de ogen te strooien door het rondstrooien van fabels.

Sieta Vermeulen,
Fractievoorzitter VVD Wijdemeren

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. brief
foto
onbekend
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief