WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Het Woordje 'Ook'
Wijdemeren, wo 20 november 2013

De wethouders Sociale Zaken van SWW gaan de pers toelichten wat de samenwerking in SWW verband gaat inhouden. Meer dan alleen het sociale domein, zo lijkt het.

Update 21-11-2013, 10.15: Zie voetnoot.

Voor diegenen die belangstelling hebben voor de gemeentelijke ontwikkelingen, herindelingen, fusies en samenwerkingsverbanden is het een verwarrende tijd. Minister Plasterk wilde de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland samenvoegen, maar dat plan lijkt op een fiasco af te stevenen. Ook wilde hij dat gemeenten minimaal 100.000 inwoners hebben, met als gevolg dat kleinere gemeenten nerveus op hun stoel gingen schuiven en om zich heen keken of er een geschikte huwelijkskandidaat in de buurt was.

Het gras is altijd groener aan de andere kant van de Vecht

Zo ook Wijdemeren. Omdat het niet echt boterde tussen Wijdemeren en het Gewest Gooi en Vechtstreek keek Wijdemeren naar de andere kant. Daar lag Weesp, ook een soort muurbloempje in de gemeentelijke huwelijksmarkt, net als Muiden trouwens. En daar lag Stichtse Vecht, het fusieresultaat van Loenen, Breukelen, Maarssen en nog wat kernen, die nog in de wittebroodsjaren zitten qua huwelijk. Dat werd liefde op het eerste gezicht. Zo werd SWW geboren. Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren.

Een SWW huwelijk mocht het niet worden van Dorpsbelangen. Die partij stemde in met verregaande samenwerking, maar sloot een herindeling, een fusie, uit. DB tolereerde wel een geregistreerd SWW-partnerschap, ingezegend door de (Noord-Hollandse!) gedeputeerde Elvira Sweet.

Ontvlechten uit de Regio?

Nu is Wijdemeren (en de voorgangers) al tientallen jaren lid van het Gewest Gooi en Vechtstreek 1), dat zich onlangs Regio ging noemen. Die samenwerking gaat erg ver. Van de GAD en de GGD tot toerisme, woningbouw, verkeer, sociale zaken, etc., etc. Bovendien is Wijdemeren vrijwel geheel geöriënteerd op Hilversaum qua winkels, politie, ambulancevervoer, ziekenhuizen, scholen, etc. Ontvlechten van al die samenwerkingsverbanden lijkt onbegonnen werk. Sterker nog, bij de vorming van Wijdemeren, pleitte Loosdrecht voor aansluiting bij 's-Graveland en Nederhorst, juist om bij het gewest te blijven om zo te voorkomen dat de ambulance en politie ergens uit de provincie Utrecht moesten komen.

De voorbereidingen om het Sociale Domein over te hevelen naar SWW zijn inmiddels al in een vergevorderd stadium. Maar verder? Wat gaat er verder over naar SWW? Dat is volstrekt onduidelijk.

Het woordje OOK

In de uitnodiging van de pers staat de volgende zin: "De intensieve samenwerking tussen onze gemeenten vergroot onze slagkracht, ook als het gaat om de veranderingen in het sociale domein.

De samenwerking gaat dus ook op andere gebieden plaatsvinden, al is dat nog niet besloten. Dat bleek al tijdens de Algemene Beschouwingen. De VVD en D66 zetten volledig in op SWW, DB staat met één been in SWW en het andere been in de Regio. Het CDA, GL en de PvdA willen met de Regio blijven samenwerken
.Bij ieder persbericht dat wij ontvangen van de Regio vragen wij ons af of dat nog wel, of toch niet op Wijdemeren slaat. En bij ieder persbericht van de gemeente vragen wij ons af met wie wij dit keer gaan samenwerken.

Wordt vervolgd

Dossier Bestuur in de Regio

Update 21-11-2013, 10.15:

1) René Voigt (DB) wees ons er terecht op dat 's-Graveland geen lid was van het Gewest tot aan de herindeling. Jaren en jaren probeerde de provincie om 's-Graveland te dwingen deel te nemen aan het Gewest Gooi en Vechtstreek. Met aanwijzingen en andere procedures, maar 's-Graveland hield stand. 's-Graveland nam wel sommige diensten af van het Gewest, maar bijv. de ophaaldienst van het afval werd door een ander bedrijf dan de GAD voor minder kosten gedaan. Nederhorst den Berg en Loosdrecht waren wel lid van het Gewest.

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief