Vorig bericht

Home

Volgend bericht


Commissievergaderingen

Wijdemeren, 11 maart 2002. Morgen, woensdag en donderdag vinden op het gemeentehuis van 's-Graveland commissievergaderingen plaats.

Morgen begint de vergadering van de commissie Maatschappelijke Zaken om 20.00 uur. Afgezien van de standaardagendapunten als verslag vorige vergadering, mededelingen, rondvraag etc. staan er twee punten op de agenda. Er wordt gesproken over een budget om subsidies voor incidentele gebeurtenissen vast te stellen en de openstelling van de loketten van burgerzaken komt weer aan de orde.

Woensdag start de vergadering van de commissie Ruimte en Economie om 19.30 met een presentatie over het Plassenschap. Verder komen de volgende punten aan de orde:

(Artikel 19 houdt in dat er in afwijking van het bestaande bestemmingsplan iets anders gebouwd wordt. Bijv. de woningen aan de van Voordenlaan. Deze komen op een stuk grond dat een agrarische bestemming heeft. Door middel van artikel 19 wordt voor dat stuk de bestemming gewijzigd.)


De nieuwe komgrensborden.

Donderdag komt de commissie Bestuur en Middelen bijeen om 20.00 uur eveneens in 's-Graveland.

Een aantal punten uit de andere vergaderingen komt dan terug, ditmaal echter met het oog op de financiŽn. Dit staat op de agenda:


Reacties

Het Wijdemeerse weer: stralende dag, 10 graden
Meer weer? Klik hier. 
Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...