Vorig bericht

Home

Volgend bericht


Uit het college 12/3

Wijdemeren, 12 februari 2002. Vandaag vergaderde het college van B&W van Wijdemeren. In de vergadering werden de volgende besluiten genomen. Hieronder het persbericht van de gemeente.

Verordening Kinderopvang Wijdemeren 2002

Het college stelt de raad voor een verordening voor Kinderopvang in Wijdemeren 2002 vast te stellen. In de verordening zijn de laatste wijzigingen voortvloeiend uit de CAO Kinderopvang verwerkt. Het voorstel wordt op 9 april voorgelegd aan de commissie Maatschappelijke Zaken. Daarna op 25 april a.s. ter besluitvorming aan de gemeenteraad.

Huisvestingsverordening Wijdemeren

Het college stelt de raad voor een Huisvestingsverordening Wijdemeren vast te stellen. Voor het laatst is in 2001 de regionale (model)verordening huisvesting gewijzigd. Door deze recente wijziging in 2001 verschilden de verordeningen van de drie voormalige gemeenten maar weinig van elkaar. De verordening die aan de raad wordt voorgelegd is een harmonisatie van de geldende verordeningen. 
Het voorstel wordt in april in de commissie Ruimte en Economie voorgelegd. Daarna voor vaststelling aan de raad op 25 april a.s.

College verlengt reactietermijn op bezwaarschriften WOZ-beschikking Loosdrecht met één jaar

Het college heeft besloten de reactietermijn op de bezwaarschriften van inwoners van Loosdrecht te verlengen met maximaal één jaar. Eerder werd dit besluit ook genomen m.b.t. de bezwaarschriften van inwoners van Nederhorst den Berg. De verlenging is nodig om alle bezwaarschriften zorgvuldig te kunnen behandelen. De gemeente Wijdemeren zal alle inwoners van de voormalige gemeente Loosdrecht, die nog wachten op een uitspraak op hun bezwaarschrift, schriftelijk over het uitstel informeren. Naar verwachting zal binnenkort ook de reactietermijn verlengd worden voor de bezwaarschriften van voormalige inwoners van 's-Graveland. 


Reacties

Het Wijdemeerse weer: Zonnig, fris voorjaarsweer, 10 graden
Meer weer? Klik hier. 
Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...