WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
DB: Samenwerken ja, maar...
Wijdemeren, vr 1 maart 2013

Dorpsbelangen diende gisteren bij de raad een motie in om de toenadering van Wijdemeren, Weesp en Stichtse Vecht in te kaderen en aan randvoorwaarden te binden.

ingezonden bericht

Motie

Kaders samenwerking tussen de gemeenten Wijdemeren, Weesp en Stichtse Vecht

De raad van de gemeente Wijdemeren in vergadering bijeen op 28 februari 2013

Gelet op:

 1. het persbericht van 18 februari 2013 van de gemeentebesturen van Wijdemeren, Weesp en Stichtse Vecht dat intensieve samenwerking onderzocht gaat worden;
 2. het interview van de heer Horseling, burgemeester van Weesp, op WeesperNieuws.nl waarin gesteld wordt dat het starten van een onderzoek naar samenwerking nog geen onderzoek naar een fusie is tussen de drie gemeenten;
 3. de indruk die minister Plasterk wekt dat het hem te doen is om gemeenten op grote schaal, indien zonodig onder druk, samen te voegen en daarbij het kabinetsstandpunt dat het vormen van een grotere bestuurlijke schaal ook gevonden kan worden in samenwerkingsvormen.
 4. de reactie vanuit de VNG, dat gemeenten zelf prima in staat zijn praktische samenwerkingsverbanden te zoeken en dat dit onnodig gefrustreerd wordt als het Rijk eraan vasthoudt dat er straks alleen nog gemeenten van meer dan 100.000 inwoners mogen zijn;
 5. dat wetenschappelijk is vastgesteld dat grotere gemeenten niet de kostenreductie met zich meebrengen die men er van verwacht;
 6. het feit dat door decentralisatie van overheidstaken vanuit het Rijk naar de gemeenten met een veel te laag budget maakt dat de gemeente Wijdemeren hierdoor belemmerd wordt in de uitvoering van haar taken;
 7. dat het vormen van een samenwerkingsverband in het Gewest Gooi- en Vechtstreek niet gelukt lijkt te zijn en
 8. het feit dat de gemeenteraad van Wijdemeren dicht bij haar inwoners wil blijven.
 9. uitspraken over fusies in het kader van deze verkenning totaal niet aan de orde zijn.

Van oordeel dat:

 1. de gemeenteraad zich realiseert dat het goed is, dat de gemeente Wijdemeren zich door middel van samenwerking voorbereidt op de uitvoer van gedecentraliseerde rijkstaken met minder geld;
 2. het goed is om aan het begin van het proces te komen tot intensieve samenwerking tussen Weesp, Stichtse Vecht en Wijdemeren en heldere kaders te stellen.

Spreekt uit dat:

de gemeenteraad van Wijdemeren het college steunt in het verkennen van de samenwerkingsmogelijkheden met de gemeenten Weesp en Stichtse Vecht onder de volgende voorwaarden:

 1. bij het aangaan van een samenwerkingsverband moet duidelijk zijn waar de voordelen liggen;
 2. duidelijk moet worden welke voordelen door de schaalvergroting werkelijk worden behaald;
 3. duidelijk moet worden dat de bereikbaarheid van de dienstverlening aan de inwoners van Wijdemeren er niet onder mag lijden;
 4. intensieve samenwerking tussen de drie gemeenten niet een gemeentelijke herindeling als doel heeft.

En gaat over tot de orde van de dag

Ria Hennis
DorpsBelangen

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. bericht
foto
---
auteur
ing. bericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief