WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Voetbal en Omroep
Wijdemeren, za 2 maart 2013

In de raad van afgelopen donderdag kwam subsidie aan de voetbalclubs ter sprake. Ook werd besloten dat de lokale omroep herleeft onder leiding van Stefan Troost.

Voetbal

Op 6 februari werd in de commissie gesproken over de subsidiëring van twee van de vier voetbalclubs in Wijdemeren. Er werd toen gesproken over harmonisering, maar het bleek dat de VV Loosdrecht een zeer riant en langjarig contract met de gemeente heeft gesloten. De VV Nederhorst zit midden in een grondruil in verband met de nieuwbouw in Overmeer Zuid. Blijft over de SV Ankeveen en de SV 's-Graveland. De commissie vond dat geen hermonisering en wilde dat de beide clubs tegemoet werden gekomen. Intussen is er overleg geweest met de beide clubs, waardoor er donderdagavond een aangepast voorstel lag. Dat voorstel werd zonder al te veel discussie aangenomen, al werd er van diverse kanten druk op het college uitgeoefend om het contract met de VV Loosdrecht open te breken, omdat die regeling wel erg ruimhartig blijkt te zijn. Felix Flameling (GL) (<Hier stond eerst Theo Reijn (CDA), dat was onjuist. red. WWK) zei dat college en raad indertijd hadden zitten slapen toen die overeenkomst werd gesloten.

Lokale Omroep


De Plumego initiatiefnemers.

Ook op 6 februari liet de commissie zijn licht schijnen over de aanvraag van de Stichting Plumego om lokale omroep te gaan maken in Wijdemeren. De gemeente moet daartoe goedkeuring geven, waarna het Commissariaat voor de Media de vergunning afgeeft. De gemeente oordeelt over een aantal wettelijke eisen waaraan de adspirant zendgemachtigde moet voldoen. (Rechtspersoon, binding met de gemeente, programmaraad, etc.) Voldoet hij daar aan, dan krijgt de zendgemachtigde per huishouden een subsidie van € 1,30, ofwel € 14.300 per jaar. Tijdens de commissievergadering maakte Marcel Maasen indertijd gehakt van de structuur van de Stichting. In de raad had hij zijn standpunt 180 graden gedraaid op grond van het nieuwe raadsvoorstel en een statutenwijziging inzake de bij de Stichting behorende Raad voor het Mediabeleid. Over het algemeen was de raad donderdag gematigd tot zeer enthousiast over de komst van lokale radio en televisie. Men heeft veel vertrouwen in de Raad voor het Mediabeleid van Plumego waarin bekende Wijdemeerders zitting hebben. Het enige lichte minpuntje dat door verschillende partijen werd genoemd was, dat geen van de bestuursleden in Wijdemeren woont.


Aad Dijs, bekende Berger en lid van de Raad voor het Medianeleid van Plumego.

Het Stichtingsbestuur van Plumego bestaat uit: Stefan Troost (voorz./secr.), Alexander Wenink en Erwin de Swart. De Raad voor het Mediabeleid van Plumego bestaat uit: Herman Stuijver (lokale pers, toneel), Peter op de Beek (recreatie), Mark Bedet (scouting), Aad Dijs (ijsclub NdB) , Gradus Lemmen (NatMon) en Edwin de Froe (Lokinschool). De hoofdredacteur van de omroep wordt de heer F. Veltman.
De Aros mediagroep (van Stefan Troost), de voorganger van Plumego, stelt alle nog bruikbare apparatuur, archieven en databases ter beschikking aan Plumego zodra deze een zendtijdtoewijzing verkrijgt.

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief