WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
De Toekomst van Wijdemeren
Wijdemeren, za 2 maart 2013

De motie van Dorpsbelangen over de kaders waarbinnen gesprekken met Weesp en Stichtse Vecht moeten plaats vinden leidde tot een vrij fundamentele discussie in de raad.

Update 3 maart 19.55: Ook het CDA stemde tegen de DB motie.

100.000 is onzin

Burgemeester Martijn Smit en Pieter Winsemius zijn het over één ding volstrekt eens. Het getal van 100.000 inwoners dat een gemeente minimaal van minister Plasterk moet hebben, is volkomen uit de lucht gegrepen. Het is een mooi rond getal, maar daar blijft het bij. "Volstrekte onzin." :aldus Smit afgelopen donderdag tijdens de raad. Hij voelt zich sowieso erg ongemakkelijk met de agenda van Plasterk. Verminderen van het aantal gemeenten, overhevelen van enorme takenpakketten naar de gemeente in combinatie met een forse verlaging van de budgetten voor zorg. Maar ook, ruwweg een verdubbeling van gemeentebegrotingen. (En dat in twee, drie jaar.)


Burgemeester Martijn Smit: Ongemakkelijk met agenda van Plasterk.

Verkenningen

In de raad werd de motie van Dorpsbelangen besproken waarin steun wordt gegeven aan het initiatief om gesprekken en verkenningen aan te gaan met Weesp en Stichtse Vecht (WSV) over samenwerking. Maar in dezelfde motie wordt duidelijk gesteld dat het einddoel niet een fusie zal zijn, wel samenwerking. Ook burgemeester Martijn Smit benadrukte dat het doel geen herindeling is. "Dat willen we niet. Maar we moeten wel goed nadenken want door de plannen en eisen van minister Plasterk en de enorme decentralisatie van zorgtaken met lagere budgetten worden we heel kwetsbaar." Burgemeester Smit vond dat de motie een steun in de rug was om de besprekingen te voeren en om in mei te kunnen rapporteren welke voordelen er aan samenwerking kleven.

Sloeg Hilversum de deur dicht?

In het debat over de motie stonden VVD leider Joep Frijdal en burgemeester Smit enkele malen tegenover elkaar. Frijdal hield bij hoog en bij laag vol dat gesprekken met Hilversum ook kunnen en moeten. Hij zei uit Hilversumse kringen vernomen te hebben dat men best wil praten. Ook meende Frijdal te weten dat de gemeenteraad van Hilversum nog lang niet zo ver is om te kunnen zeggen of men wel of niet met Wijdemeren wil praten. Volgens hem is er later wat te kiezen als er wel gepraat zou worden.
Burgemeester Smit liet echter weten dat "Hilversum de deur heeft dichtgegooid" en gesprekken dus onmogelijk zijn.


Daar achter, heel in de verte, aan het eind van de tafel, zit Ben Steenvoorden (ook DB).

PvdA huiverig, GL trechter, CDA voorbarig

Nanne Roosenschoon (D66) steunde de motie van DB al vond hij de expliciete uitsluiting van een fusie met WSV wel erg definitief. Ria Hennis (DB) gaf aan dat de DB motie niet herindeling als doel nastreeft, maar dat er wel een herindeling uit kan komen. Voor Roosenschoon voldoende reden om de motie compleet te steunen.
Liesbeth Siderius (Siderius) wil graag gerapporteerd zien welke voordelen de samenwerking met WSV oplevert boven de voordelen die volgens haar altijd uit schaalvergroting behaald worden.
Jan Hermans (PvdA) is huiverig voor de WSV samenwerking, omdat die ingegeven wordt door een bezuinigingsoperatie. Omdat Maarssenbroek de grootste van de vele kernen in Wijdemeren samen met WSV is, kan daar wel eens de dienstverlening geconcentreerd worden, hetgeen erg ver is van Wijdemeren en Weesp. "Wat vinden de burgers daar van?"
Felix Flameling (GL) vindt dat er nu veel te veel voorgesorteerd wordt op de samenwerking met WSV (water). Alleen het Plassenschap bestaat daar als samenwerkingsvorm waarin Wijdemeren deelneemt. "Denk echter ook aan het Gewest en de samenwerking met de rest van Gooiland. Dit gaat mij te ver, het is een soort trechter waarin we terechtkomen."
Theo Reijn (CDA) vond de motie erg voorbarig. In het fractievoorzittersoverleg is medegedeeld dat er met WSV gesproken zou worden. U krijgt van het CDA de ruimte om te verkennen, maar ook Winsemius is de opties van de regio aan het onderzoeken. We moeten ons niet gek laten maken door Plasterk. "U weet, dit kabinet heeft iedere dag wat anders." Het CDA vindt de verkenningen door het college prima, maar wil dat er later ook gekeken wordt naar de resultaten van het onderzoek van Winsemius.

De spagaat van Plasterk

Burgemeester Martijn Smit: "Ik ben enorm blij met de motie die hier ligt." Hij herhaalde nogmaals zeer nadrukkelijk dat er volgens hem grote haast geboden is en dat er geen tijd meer is voor langdurige onderzoeken. "Er komt een enorme operatie op ons af die vooral kwetsbare inwoners gaat treffen. Ik vind het enorm vervelend dat minister Plasterk schaalvergroting en de problematiek van de zorg voor kwetsbare inwoners aan elkaar koppelt. Dat is een buitengewoon lastige spagaat waar ook u als raadslid in terecht komt." "Wat het rijk nu voor 1 euro doet, moeten wij voor 65 cent gaan doen op het gebied van zorg en WMO." Aan het adres van Joep Frijdal deelde Smit mee dat in tal van sessies de afgelopen tijd door Hilversum duidelijk is gemaakt dat die gemeente niet mee doet met samenwerkingen. Frijdal bestreed die visie opnieuw.

De motie werd uiteindelijk breed aangenomen met de stemmen van het CDA, Felix Flameling (GL) en Jan Hermans (PvdA) tegen. Het CDA had aangegeven wel voor de verkennende gesprekken te zijn, maar geen behoefte aan de DB-motie te hebben.

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief