WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Fase 2 Bloembakken gaat Door
's-Graveland, do 21 november 2013

Op 4 december bespreekt de commissie R en E de krachtige voortzetting van de proef met de bloembakken op de hoofdwegen in 's-Graveland die in totaal 218.000 euro gaat kosten.

In het collegevoorstel staat:

2.1
Het belang van het voortzetten van de proef is groot. Gezien de besluitvorming door de raad voor het uitvoeren van de proef vaartwegen en de verwachtingen van de bewoners, is het college van mening dat het belangrijk is de proef verder voort te zetten. Dit ondanks de inmiddels hoog opgelopen kosten. Het college vindt het echter van belang om, voorafgaand aan de tweede fase, eerst nog advies in te winnen van uw commissie.

en

Kosten fase 1: de volgende dekking wordt voorgesteld:
- € 40.000,- uit het Beleidsplan Verkeer (is bestaande dekking in de begroting).
- € 60.000,- ten laste te brengen van het rekeningresultaat 2013
.
Kosten fase 2: de volgende dekking wordt voorgesteld:
- € 118.000,- ten laste te brengen van de “reserve Verkeer” (nu groot € 150.000,-), uitgaande van de veronderstelling dat de voorbereiding en uitvoering voor het
aanleggen van een randweg de aankomende 5 tot 10 jaar niet aan de orde zal zijn.

Afbakening:
Bovenstaande is exclusief maatregelen die eventueel nog moeten plaatsvinden na de eindevaluatie. Dit kunnen aanpassingen zijn in de voorlopige inrichting maar mogelijk ook gewenste definitieve maatregelen.

218.00 i.p.v. 150.000

Het college begroot de totale kosten van de proef met de bloembakken op de vaartwegen in 's-Graveland derhalve op minimaal € 218.000. In dat licht bezien is het heensturen van wethouder Gerard Abrahamse (VVD), omdat hij € 125.000 had uitgegeven voor fase 1, enigszins wrang. Nu stelt het college voor om nog eens minimaal € 93.000 meer uit te geven aan de bloembakken. (Wat zou er volgend jaar op de DB gondel staan bij de gondelvaart in Loosdrecht en Kortenhoef?)

Social Media

Op Facebook (Weg met die Bloembakken) werd heftig gereageerd op het collegevoorstel om krachtig door te gaan met de bloembakkenproef. De gemeentelijke politiek laat zich tot nu toe weinig aan de sociale media gelegen liggen. Toch zullen die naar alle waarschijnlijkheid in de komende campagne een belangrijke rol gaan spelen, of men dat wil of niet.

Voor- en Tegenstanders

Voor de volledigheid, het CDA is steeds tegen de proef met de bloembakken geweest. Liesbeth Siderius van de fractie Siderius uitte onlangs twijfels over de proef met de bloembakken vanwege de hulpdiensten. De overige partijen DB, D66, VVD, PvdA en GL stemden in met de proef, waarvan fase 1 door wethouder Gerard Abrahamse (VVD) afgelopen jaar gerealiseerd werd.

Enquête

Het zou buitengewoon interessant zijn om nu, na enkele maanden met de bloembakken op de Noordelijke vaartwegen, een enquête te houden onder de bewoners van de Vaartwegen en onder de bevolking van voormalig 's-Graveland, die ook die wegen moeten gebruiken, om inzicht te krijgen in de ervaringen van de bewoners. Dat kan een aansporing zijn om krachtig verder te gaan, maar het kan ook een aansporing zijn om geen geld meer aan verdere proeven te besteden en het geld anders te besteden.

Dossier Verkeer 's-Graveland

bron
website Wdm
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief