WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Arnoud Voet ter inzage
Ankeveen, wo 21 april 2010

Het college legt het ontwerpbestemmingsplan Arnoud Voetlaan in Ankeveen, voor de bouw van 24 woningen, ter inzage.

Lees ook:

Dorpsavond Ankeveen
Sociale Woningbouw? 17-10-2005
Bouwplan Arnoud Voetlaan 9-2-2006
Info-avond bouw Ankeveen 13-2-2006
Bouwplannen Ankeveen 15-2-2006
Inspraak Arnoud Voetlaan 21-2-2006
Buurt tegen starterswoningen 1-3-2006
PvdA: Woningbouw te Traag 13-10-2006
21032007 Ankeveen: Achter de Linde
15052008 Dorpsavond Ankeveen
12022009 Dorpsavond Ankeveen
24062009 Nieuwbouw Ankeveen
01042010 West End en Arnoud Voet

persbericht

Ontwerpbestemmingsplan Arnoud Voetlaan ter inzage

Het college legt het ontwerpbestemmingsplan Arnoud Voetlaan ter inzage.

Nadat de commissie Ruimte en Economie op 7 april jongstleden een positief advies gaf over de commentaarnota inspraak en vooroverleg, kan het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Vanaf 29 april 2010 ligt het gedurende 6 weken ter inzage. In deze periode kunnen bij de gemeenteraad mondeling of schriftelijk zienswijzen worden ingediend.

Het plan voorziet in de bouw van 24 woningen aan de Arnoud Voetlaan. Het gaat om 12 appartementen, 10 half vrijstaande en 2 vrijstaande woningen.
De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
half bewolkt
10 gr.
windkr. 3