Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto's: Rik Jungmann

Bron: Plassennet


Meijdam in Den Berg

Nederhorst den Berg, 14 februari 2003. Vandaag bezocht gedeputeerde Henry Meijdam Wijdemeren. Hij deed onder andere de orchideeŽnkwekerij Klinge in de Horstermeer aan. Daar sprak hij met Horstermeerders die ongerust zijn over de veelheid van plannen die over hen uitgestort wordt.


V.l.n.r: wethouder Co de Kloet, Martin Vuyk (bewonersvereniging), Don Bijl (burgemeester), Henry Meijdam (gedeputeerde), Debby Klinge (kwekerij Klinge), Yvonne Siemons (wethouder).

De gedeputeerde werd vergezeld door een groot gezelschap. Zo was het voltallige college van B&W van Wijdemeren aanwezig, naast enkele stafmedewerkers van de gemeente. In totaal was het gezelschap ongeveer vijftien man groot. Per bus reed het de hele dag rond door Wijdemeren, waarbij Ter Sype in Loosdrecht, De Krakeelakker en de Zuidsingel  in Kortenhoef en de Horstermeerpolder in Nederhorst den Berg werden aangedaan.

In de Horstermeer werd orchideeŽnkwekerij Klinge bezocht. Na een bezoek aan de vochtig warme kassen waarin de familie Klinge orchideeŽn kweekt in alle soorten, vormen en stadia van ontwikkeling, kwam de discussie op gang. Er werd heftig gediscussieerd over de vele plannen die van diverse zijden bedacht zijn met de polder.


Martin Vuyk licht aan Henry Meijdam toe waarom de "woongoot" een slecht plan is en waarom de "eiland-optie" zichzelf financieel kan bedruipen door kavels te verkopen.


Debby Klinge (r) vertelt over de kwekerij en de problemen die zij voorziet als het bedrijf zou moeten verhuizen.

Al die plannen zijn bedacht met een doel. De treurige constatering van de bewonersvereniging is echter dat de doelen van die plannen soms overlappen, maar soms ook helemaal niet. De achterliggende gedachten bij die plannen zijn bijvoorbeeld:

  • De Horstermeer omzetten in natuurgebied met veel water.
  • Voorkomen dat vervuild Vechtwater de polder in sijpelt.
  • Zorgen voor een mogelijkheid om overtollig water te bergen als gevolg van de klimaatwisseling.

Inmiddels zijn er vier plannen ontwikkeld. Plas/dras zetten is er eentje (natuur). De polder vol laten lopen met ter weerszijden van de Middenweg een dijk om die "woongoot" droog te houden is een ander plan (waterberging). Midden in de polder een eiland aanleggen, de bewoners en bedrijven verhuizen is een derde.

De papagaai werd een
tikje gespannen door al dat gepraat over natte
voeten en rijzend
water.
Hij zocht zijn heil dan
ook zo hoog mogelijk.

Al die plannen veroorzaken veel onrust onder de bewoners van de Horstermeer. De verkoop van huizen wordt bemoeilijkt en bedrijven weten niet of ze nog grote investeringen moeten doen in de plaats waar zij nu zitten.

In de discussie die ontstond tussen Martin Vuyk en Erik Frima (bewonersvereniging), Debby Klinge (kwekerij Klinge) en Henry Meijdam (gedeputeerde NH) werd een aantal zaken wel duidelijk.

Binnen de bewoners van de Horstermeer wil de meerderheid helemaal geen veranderingen zei Debby Klinge. Dit werd bevestigd door wethouder Bert Nagel. Men redeneert dat de polder al zeer lang droog is en dat dat zo moet blijven.

Martin Vuyk en Erik Frima van de bewonersvereniging zijn daarentegen van mening dat er in ieder geval iets zal gebeuren en dat het dus maar beter is om je actief te bemoeien met die discussie om bij te sturen waar mogelijk.

Bert Nagel stelde vast dat de scheidslijn van degenen die wel willen denken over plannen en degenen die niets willen veranderen ruwweg gelijk valt met "nieuwe" Horstermeerders vs. geboren en getogen Horstermeerders.

Henry Meijdam stelde de aanwezigen gerust door te stellen dat waterberging in heel Nederland hoog op de agenda staat, maar dat het traject om te komen tot de keuze van locaties voor waterberging heel erg lang duurt, juist vanwege de zorgvuldige afwegingen. Hij zei dat we nog mijlenver af zijn van een besluit over waterberging in de Horstermeerpolder. Er kwam zelfs een periode van vijftig jaar in de discussie langs.


Gedeputeerde Henry
Meijdam (VVD)

En passant lanceerde hij nog een plan. In het Noorderkwartier (boven het Noordzee Kanaal) is met succes een eerste proef gedaan met het vergroten van alle waterwegen met 2%.

Meijdam vond dat vier plannen ook wel erg veel van het goede was. Hij zei zich in te zullen spannen om de communicatie met de bewoners over de plannen sterk te verbeteren. Zekerheid kon hij niet geven. Sterker nog, hij zou het onjuist vinden om zekerheid te geven, omdat die zekerheid in dit stadium absoluut nog niet te geven is, zolang er nog gedacht wordt over mogelijkheden. Wel stelde hij dat de rechten van de bewoners uiteraard volledig ontzien moeten worden.

Hij riep alle Horstermeerders op om gebruik te maken van de inspraak over het streekplan Noord-Holland Zuid dat zojuist het licht zag. In dat plan staat de Horstermeer genoemd als "zoeklocatie" voor waterberging. Juist via de inspraak kunnen de bewoners hun standpunten voor het voetlicht brengen en voor hun belangen opkomen.


Orchideeenkwekerij Klinge aan de Middenweg in Nederhorst den Berg.


Debby Klinge

Debby Klinge vreest dat haar bedrijf verplaatst zou kunnen worden naar een industrieterrein, zoals eerder in de discussie genoemd werd. Aan zo'n verhuizing ziet zij enorme problemen kleven. Zo staan er nu hoge bomen om de kwekerij om het licht 's nachts tegen te houden. Ook zei zij ongeveer twintig jaar bezig te zijn geweest om  het klimaat in de kassen honderd procent goed te krijgen. Als de "woongoot" of "eiland" oplossing gekozen wordt, dan voorziet zij dat ze jaren in een bouwput woont en werkt.

Eerdere berichten:


Reacties

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...