Vorig bericht

Home

Volgend bericht


Horstermeer: weer meer?

Nederhorst den Berg, 28 april 2001. Al enige tijd woedt er een discussie over het weer onder water zetten van de Horstermeerpolder. De Provincie wil de polder plas-dras zetten, het waterpeil ongeveer op het niveau van de bodem. Ook Natuurmonumenten ziet hier wat in. Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap willen nog verder gaan. De polder omvormen tot een meer.

De Horstermeer is het diepste punt in de buurt, waardoor al het grondwater daarheen stroomt en daar weggepompt wordt. In de omgeving geeft dat verdroging, die verminderd kan worden door de bemaling van de Horstermeer te stoppen.

Piet Goosen, PvdA Wethouder in Nederhorst den Berg ziet wel wat in het creŽren van een meer. "Maak er een meer van met woonboten." Ada Wildekamp, PvdA Gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland vindt het opofferen van de hele polder wel erg ver gaan, maar enkele kleine plassen lijken haar een prima alternatief. Ze denkt dat er geen maatschappelijk draagvlak is voor het laten vollopen van de hele Horstermeer. Bovendien moet er 1 miljard betaald worden om de bedrijven en bewoners uit te kopen.

Peter Korzelius, bestuurslid van het Hoogheemraadschap, denkt aan de bouw van waterwoningen en de ontwikkeling van het toerisme.

Volgend jaar zal een gebiedscommissie de toekomstvisie voor het gebied presenteren.


Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...